Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » INNE
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Eseje z polityki gospodarczej i rynków finansowych
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
336
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2009
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7351-366-2

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

31,00 zł

Kryzys gospodarczy (w tym finansowy) wpłynął stymulująco na dyskusją nad rolą polityki gospodarczej, mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi warunkami rozwoju gospodarczego, rolą rynków finansowych w gospodarce narodowej i gospodarce światowej. Prezentowana książka składa się z czterech części i jest zbiorem esejów poświęconych różnym aspektom polityki gospodarczej, rozwoju gospodarczego, funkcjonowania rynków finansowych z uwzględnieniem wpływu kryzysu gospodarczego.
Pierwsza część dotyczy polityki gospodarczej i makroekonomicznych warunków rozwoju gospodarczego. Składa się na nią siedem esejów poświęconych różnorodnej problematyce, a między innymi: zmianom w poziomie rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej, cyklowi koniunkturalnemu i kształtowaniu się budżetów wybranych krajów, rozwojowi gospodarki Chin, międzynarodowym instytucjom finansowym, wpływowi zmian kursu walutowego na handel zagraniczny, uwarunkowaniom prawnym polityki monetarnej NBP, systemom emerytalnym.
Część druga obejmuje eseje poświęcone uwarunkowaniom mikroekonomicznym rozwoju gospodarczego. Eseje dotyczą różnorodnych zagadnień, takich jak funkcjonowanie rynku zamówień publicznych, rynku usług factoringowych, potencjał rozwojowy polskich przedsiębiorstw w procesie integracji gospodarczej, zarządzania finansami przedsiębiorstw i problematyce podatkowej.
Część trzecia została poświęcona w całości różnym zagadnieniom związanym z rynkami finansowymi i inwestowaniem. Do tych zagadnień należą: zależność między rozwojem rynków finansowych a wzrostem gospodarczym w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, rozwój rynku funduszy inwestycyjnych, funkcjonowanie giełd papierów wartościowych w Polsce i wybranych krajach europejskich, funkcjonowanie rynku derywatów i transakcji derywatami, rola doradztwa finansowego, franchising w sektorze bankowym, rola kapitału intelektualnego w sektorze finansowym. Szczególne miejsce zajmują w tej części eseje poświęcone zagadnieniom metod ilościowych, w tym analizy portfelowej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Część czwarta obejmuje eseje traktujące o roli mediów i Public Relations w warunkach kryzysu finansowego.
Książka jest wynikiem współpracy Katedry Polityki Ekonomicznej i Bankowo¬ści oraz Katedry Biznesu i Finansów Międzynarodowych z innymi ośrodkami w Polsce oraz w Grecji.
Sądzimy, że zawarte w niej prace będą przydatne zarówno dla pracowników naukowych i studentów, jak również dla przedstawicieli biznesu i polityki.

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie    

CZĘŚĆ I
POLITYKA GOSPODARCZA I MAKROEKONOMICZNE WARUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO

ZMIANY W POZIOMIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2001-2005 - Witold Rakowski    
WPŁYW CYKLU KONRJNKTURALNEGO NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ SALDA BUDŻETOWEGO W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO WSCHODNIEJ - Bernadetta Baran    
PERSPEKTYWY FINANSÓW SEKTORA PUBLICZNEGO (STUDRJM PORÓWNAWCZE) - Krystyna Piotrowska-Marczak, Jarosław Marczak
MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE A PRZEPŁYWY KAPITAŁU W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ,-Aneta Kosztowniak
EXCHANGE RATĘ AND ITS MPACT ON FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY - Aleksander Zadoya    
UWARUNKOWANIA PRAWNO - INSTYTUCJONALNE POLITYKI MONETARNEJ NBP W OKRESIE TRANSFORMACJI - Tomasz Grabią.
SYSTEMY EMERYTALNE W EUROPIE - ISLANDIA - Jarosław Poteraj    

CZĘŚĆ II
MIKROEKONOMICZNE WARUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO

ANALIZA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE W KONTEKŚCIE INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ W ŚWIETLE SPRAWOZDAŃ PODMIOTÓW ZAMAWIAJĄCYCH - Wacława Starzyńska    
POTENCJAŁ ROZWOJOWY POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW A INTEGRACJA POLSKI Z UGW W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH -Justyna Wiktorowicz, Elżbieta Roszko-Grzegorek    
WSPÓLNY RYNEK UNII EUROPEJSKIEJ A KWESTIA HARMONIZACJI PODATKU OD DOCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTW Urszula Kosterna    
PRZERZUCALNOŚĆ PODATKU DOCHODOWEGO OD ZYSKÓW PRZEDSIĘBIORSTW KORPORACYJNYCH -Jarosław Cwyl    
ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWAMI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA W OKRESIE SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO    Piotr Kornela
RYNEK USŁUG FAKTORINGOWYCH W POLSCE W ASPEKCIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO    Barbara Fiecloruk    

CZĘŚĆ III
RYNKI FINANSOWE

DEVELOPMENT OF FINANCIAL MARKETS AND ECONOMIC GROWTH: CASE OF POLANI), GREECE, ITALY, IRELAND- Slawomir I. Bukowski    
ANALIZA PORÓWNAWCZA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Z WYBRANYMI GIEŁDAMI EUROPEJSKIMI -Łukasz Zięba  
KONCEPCJA SHARI'E'A WYZNACZANIA STOPY ZWROTU PORTFELA A METODA PROGNOZOWANIA NA PODSTAWIE JEDNORÓWNANIOWEGO LINIOWEGO MODELU EKONOMETRYCZNGEO - Micha! Kolupa, Zbigniew Śleszyński    
ZASTOSOWANIE FUNKCJONAŁU KWANTYLOWEGO W SZEREGU CZASOWYM PARETO DO MODELOWANIA RYZYKA I KRZYWYCH EORENZA - Wiesław Dziubdziela    
VOLATILITY INDEPENDENCE OF THE 'SPOT' AND 'FUTURES' DAX STOCK PRICE INDEX THROUGII AN ERROR CORRECTION APPROACII    Galanis Dimitrios, Dimitrios Kalimeris, Nicholas Papasyriopoulus, Athanasios Koulakiotis    
ANINVESTIGATION OF THE IMPACT OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRSS) ON THE USEFULNESS OF FINANCIAL REPORTS FROM INTERNAL USERS'PERSPECTIVE: THE CASE OF A GREEK MEDIUM-SIZED ENTITY - Elizabeth Mantzaris, Ioannis Mantzaris    
ZNACZENIE POŚREDNICTWA FINANSOWEGO WE WSPÓŁPRACY KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z BANKAMI - Jarosław Banaś    
FRANCHISING IN THE GREEK COMMERCIAL BANKS - Pantelis F. Kzrmiyoghu    
KAPITAŁ INTELEKTUALNY W DOBIE KRYZYSU NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH - Barbara E. Kozłowska

CZĘŚĆ IV
PUBLIC RELATIONS W OBLICZU KRYZYSU NA RYNKACH
FINANSOWYCH

ROLA MEDIÓW W ZARZĄDZANEJ SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ NA RYNKACH FINANSOWYCH -Michał Macierzyński, Wiesław Macierzyński    
PUBLIC RELATIONS W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM W OKRESIE IX - XII 2008 - Gerard Parzelski    

Galeria
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-17 23:37
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.