UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Materiałoznawstwo odzieżowe. Ćwiczenia laboratoryjne


Materiałoznawstwo odzieżowe. Ćwiczenia laboratoryjne
  Cena:

Ilość

przechowalnia

16,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 3
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
192
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2004
Język
polski
ISBN/ISSN
83-7351-126-1
  Cena:

Ilość

przechowalnia

16,00 zł

Jednym z codziennych obowiązków inżyniera jest planowanie i dokonywanie pomiarów różnorodnych wielkości fizycznych, nadzorowanie prawidłowości wykonywania takich pomiarów przez podległy personel, oraz przetwarzanie i porównywanie uzyskanych wyników z przyjętymi standardami lub wartościami przewidywanymi. Dlatego każdy student uczelni technicznej powinien poznać podstawy techniki wykonywania prac laboratoryjnych, w tym zasad obowiązujących w metrologii.
Umiejętność krytycznego traktowania rezultatów pomiarów będących podstawą dalszego wnioskowania, jest niezbędna dla skutecznego działania zawodowego, zdobywania autorytetu wśród podwładnych i przełożonych, a tym samym osobistego powodzenia życiowego.
Niniejszy skrypt powinien ułatwić zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej, a w połączeniu z wykonywanymi pomiarami laboratoryjnymi pokazać praktyczne aspekty tego rodzaju pracy, często pozostającej w cieniu. Skrypt ten jest przeznaczony dla studentów wydziałów, które w programie nauczania zawierają materiałoznawstwo odzieżowe lub obuwnicze. Oprócz zbioru sposobów wykonania typowych oznaczeń laboratoryjnych, zawiera elementy statystyki pokazujące metody matematycznej obróbki danych i weryfikacji hipotez statystycznych. W skrypcie zastosowano słownictwo zgodne z ogólnymi zasadami obliczania i wyrażania nie¬pewności pomiaru i obowiązującymi normami.

SPIS TREŚCI
WSTĘP     
Część I. Wiadomości ogólne    
1.    Prowadzenie notatek laboratoryjnych     
2.    Rachunki przybliżone i uproszczone    
3.    Pobieranie próbek    
4.    Podstawowe jednostki fizyczne    
5.    Wyniki pomiarów    
6.    Obliczanie błędów pomiarów    
7.    Zastosowanie testu t-Studenta    
8.    Kwalifikowanie dostaw    
9.    Korelacja-regresja    
Literatura
     
Część II. Badania włókien, przędz i tkanin odzieżowych    
Badania włókien przędzy i nici    
Ćwiczenie 1. Identyfikacja włókien    
Ćwiczenie 2. Wilgotność włókien i materiałów włókienniczych    
Ćwiczenie 3. Wyznaczanie masy liniowej przędzy metodą pasemkową    
Ćwiczenie 4. Wyznaczanie liczby skrętów metodą doprowadzenia
do równoległości    
Ćwiczenie 5. Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie przędzy i nici
Ćwiczenie 6. Wyznaczanie stopnia czystości przędzy     
Ćwiczenie 7. Wyznaczanie szwalności nici     
Badanie tkanin i dzianin    
Ćwiczenie 8.  Wyznaczanie wymiarów liniowych tkanin i dzianin     
Ćwiczenie 9.   Pomiar grubości tkaniny     
Ćwiczenie 10. Wyznaczanie masy liniowej, masy powierzchniowej
i gęstości pozornej tkaniny    
Ćwiczenie 11. Odtwarzanie splotów tkackich    
Ćwiczenie 12. Ustalanie prawej strony tkaniny     
Ćwiczenie 13. Wyznaczanie kierunku układów nitek    
Ćwiczenie 14. Wyznaczanie liczby nitek osnowy i wątku    
Ćwiczenie 15. Wyznaczanie wrobienia nitek osnowy i wątku    
Ćwiczenie 16. Wyznaczanie liczby rządków i kolumienek w dzianinach
Ćwiczenie 17. Ustalanie prawej strony tkaniny lub dzianiny
i wyznaczenie kierunku układu nitek   
Ćwiczenie 18. Wyznaczanie wytrzymałości tkanin na rozerwanie    
Ćwiczenie 19. Wyznaczanie wytrzymałości tkanin na przebicie kulką    
Ćwiczenie 20. Wyznaczanie wytrzymałości tkanin na wypychanie     
Ćwiczenie 21. Wyznaczanie wytrzymałości tkanin na rozdzieranie    
Ćwiczenie 22. Wyznaczanie sztywności zginania    
Ćwiczenie 23. Wyznaczanie wytrzymałości połączeń szytych materiałów
odzieżowych przy prostopadłym kierunku działania siły    
Ćwiczenie 24. Wyznaczanie wytrzymałości połączeń szytych materiałów
odzieżowych przy wzdłużnym kierunku działania siły     
Ćwiczenie 25. Wyznaczanie przesuwalności nitek w szwie     
Ćwiczenie 26. Wyznaczanie wytrzymałości w kierunku wzdłużnym
szwów występujących w wyrobach dziewiarskich    
Ćwiczenie 27. Wyznaczanie odporności materiałów włókienniczych
na ścieranie     
Ćwiczenie 28. Wyznaczanie odporności napilling    
Ćwiczenie 29. Wyznaczanie układalności wielokierunkowej
wyrobów włókienniczych    
Ćwiczenie 30. Wyznaczanie odporności na mięcie metodą walca    
Ćwiczenie 31. Wyznaczanie przepuszczalności powietrza    
Ćwiczenie 32. Wyznaczanie wodoszczelności metodąpenetrometru    
Ćwiczenie 33. Wyznaczanie odporności na deszcz    
Ćwiczenie 34. Wyznaczanie higroskopijności wyrobów włókienniczych    
Ćwiczenie 35. Wyznaczanie wodochłonności względnej
i bezwzględnej wyrobów włókienniczych    
Ćwiczenie 34. Wyznaczanie zmiany wymiarów po zamoczeniu w wodzie ..
Ćwiczenie 37. Wyznaczanie pH wyrobów włókienniczych    
Literatura    

Część III. Badania skór odzieżowych    
Ćwiczenie 38. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań    
Ćwiczenie 39. Identyfikacja i ocena organoleptyczna skór naturalnych    

Właściwości chemiczne i fizyczne skór    
Ćwiczenie 40. Wyznaczanie zawartości wilgoci w skórze     
Ćwiczenie 41. Wyznaczanie gęstości skór    
Ćwiczenie 42. Oznaczanie zawartości tłuszczu niezwiązanego
w skórze wyprawionej     
Ćwiczenie 43. Oznaczanie zawartości tłuszczu związanego w skórze
wyprawionej    
Ćwiczenie 44. Oznaczanie zawartości chromu w skórze wyprawionej ....
Ćwiczenie 45. Oznaczanie pH i liczby dyferencji wyciągu wodnego    

Właściwości mechaniczne skór odzieżowych    
Ćwiczenie 46. Wyznaczanie wytrzymałości skór na rozciąganie     
Ćwiczenie 47. Wyznaczanie wytrzymałości skór na rozdzieranie    

Właściwości powłok wykańczalniczych    
Ćwiczenie 48. Badanie odporności wykończenia na tarcie    
Ćwiczenie 49. Badanie odporności cieplnej wykończenia    
Ćwiczenie 50. Wyznaczanie odporności powłok kryjących
na wielokrotne zginanie    
Ćwiczenie 51. Wyznaczanie odporności barwy na światło dzienne
i sztuczne    
Ćwiczenie 52. Wyznaczanie odporności barwy na wodę    
Ćwiczenie 53. Wyznaczanie odporności barwy na kroplę wody     
Ćwiczenie 54. Wyznaczanie odporności materiałów na działanie
sztucznych czynników klimatycznych    

Właściwości higieniczne skór    
Ćwiczenie 55. Wyznaczanie nasiąkliwości metodą wagową    
Ćwiczenie 56. Wyznaczanie przemakalności, nasiąkliwości
i przepuszczalności wodnej w warunkach dynamicznych
Ćwiczenie 57. Wyznaczanie przepuszczalności pary wodnej    
Ćwiczenie 58. Wyznaczanie sorpcji i desorpcji pary wodnej przez
materiały skórzane     
Ćwiczenie 59. Wyznaczanie przepuszczalności powietrza przez skóry
wyprawione    
Literatura    
Streszczenie w języku angielskim
  Cena:

Ilość

przechowalnia

16,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska