Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » MATEMATYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Równania różniczkowe cząstkowe
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
335
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7351-418-8

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

29,00 zł

Niniejszy podręcznik pt. „Równania różniczkowe cząstkowe" zawiera nieco pogłębioną treść wykładów, jakie prowadziłem w latach akademickich 2007/08 i 2008/09 na studiach drugiego stopnia z matematyki Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej. Przeznaczony jest on przede wszystkim dla osób uczęszczających na wymienione studia, sądzę jednak, że może także być przydatny dla studentów innych kierunków i wydziałów oraz słuchaczy studiów doktoranckich z nauk technicznych.
Ponieważ zajęcia z równań różniczkowych cząstkowych obejmowały 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń, musiałem ograniczyć się do podstawowych tylko zagadnień, liniowych równań rzędu pierwszego lub drugiego (wyjątek stanowią część rozdz. I i rozdz. II, gdzie rozważa się niektóre klasy równań nieliniowych) oraz rozwiązań rozumianych w sensie klasycznym. Pewnym rozszerzeniem są podrozdziały 28, 39 i 46, a także krótki informacyjny rozdział VII poświęcony rozwiązaniom uogólnionym. Mogą one stanowić punkt wyjścia do zajęć seminaryjnych ze studentami, a w dalszej konsekwencji również do prac magisterskich.
Na końcu podręcznika zamieszczony został Dodatek zawierający podstawowe wiadomości z teorii równań całkowych, niezbędne do zrozumienia treści rozdziałów IV i V.
Serdecznie dziękuję opiniodawcom tego podręcznika, profesorom: dr hab. Krzysztofowi Chełmińskiemu oraz dr hab. Adamowi Figurze, za wykonanie recenzji i cenne uwagi.

    
Spis treści   

I. Wiadomości wstępne. Równania różniczkowe cząstkowe pierwszego rzędu
1.    Wiadomości wstępne    
2.    Równanie różniczkowe cząstkowe liniowe pierwszego rzędu
3.    Równanie różniczkowe cząstkowe ąuasi-liniowe pierwszego rzędu
4.    Zagadnienie Cauchy'ego dla równania różniczkowego cząstkowego pierwszego rzędu    
Zadania   

II.    Zagadnienie Cauchy'ego w klasie funkcji analitycznych    
5.    Pojęcie funkcji analitycznej    
6.    Zagadnienie Cauchy'ego dla układu równań różniczkowych cząstk wych pierwszego rzędu w postaci normalnej    
7.    Zagadnienie Cauchy'ego dla równania różniczkowego cząstkowego drugiego rzędu w postaci normalnej    
8.    Zagadnienie Cauchy'ego dla prawie liniowego równania różniczkowego cząstkowego drugiego rzędu    
Zadania   

III. Klasyfikacja równań różniczkowych cząstkowych drugiego rzędu.
Zagadnienia graniczne i ich rodzaje. Pewne pojęcia i twierdzenia
pomocnicze    
9.    Klasyfikacja równań różniczkowych cząstkowych drugiego rzędu
10.    Równania drugiego rzędu o dwóch zmiennych niezależnych....
11.    Czasoprzestrzeń. Równania normalne. Orientacja powierzchni ws dem danego równania    
12.    Zagadnienia graniczne i ich rodzaje    
13.    Zagadnienia graniczne poprawnie postawione    
14.    Zestawienie głównych wyników podrozdz. 9-13    
15.    Pewne pojęcia i twierdzenia pomocnicze    
Zadania   

IV.   Równania typu eliptycznego
16.    Rozwiązanie podstawowe równania Laplace'a    
17.    Potencjały warstwy pojedynczej i podwójnej    
18.    Pochodne potencjału warstwy pojedynczej    
19.    Potencjał ładunku przestrzennego
20.    Zachowanie się potencjałów w nieskończoności         
21.    Własności ogólne funkcji harmonicznych         
22.    Zasada maksimum oraz jednoznaczność rozwiązań zagadnień brzegowych dla równania Laplace'a         
23.    Badanie zagadnień brzegowych dla równania Laplace'a metodą,
potencjałów    
24.    Zestawienie wyników podrozdziałów 22 i 23    
25.    Funkcja Greena i jej zastosowania. Równanie Poissona    
26.    Zagadnienia brzegowe dla równania Laplace'a w pewnych przypac kach szczególnych         
27.    Równanie Laplace'a na płaszczyźnie i zastosowanie metod teorii funkcji zmiennej zespolonej    
28.    Informacja o równaniu eliptycznym liniowym pełnym    
Zadania   

V. Równania typu parabolicznego    
29.    Rozwiązanie podstawowe równania przewodnictwa cieplnego ..
30.    Potencjały cieplne warstwy pojedynczej i podwójnej. Pochodne potencjału cieplnego warstwy pojedynczej         
31.    Całka Fouricra-Poissona. Potencjał cieplny ładunku przestrzen¬nego           
32.    Potencjały cieplne w przypadku, gdy n = 1         
33.    Własności ogólne rozwiązań równania przewodnictwa cieplnego    
34.    Zasada maksimum oraz jednoznaczność rozwiązań zagadnień gra¬nicznych dla równania przewodnictwa cieplnego       
35-  Badanie zagadnień Fouriera metodą potencjałów cieplnych
36.    Zagadnienie Cauchy'ego. Wzór całkowy Fouriera       
37.    Funkcja Greena dla równania przewodnictwa cieplnego i jej zastos¬owania        
38.    Zagadnienia Fouriera w pewnych przypadkach szczególnych...    
39.    Informacja o równaniu parabolicznym normalnym liniowym...  
Zadania   

VI. Równania typu hiperbolicznego    
40.    O równaniu struny drgającej        
41.    Zagadnienie Cauchy'ego dla równania struny drgającej    
42.    Zagadnienia mieszane (brzegowo-początkowe) dla równania str drgającej    
43.    O równaniu uxy = c(x, y)    
44.    Zagadnienie Cauchy'ego dla równania uxy = c(x, y)    
45.    Zagadnienie Darboux i zagadnienie Picarda    
46.    Zagadnienie Goursata    
47.    Równanie membrany. Membrana prostokątna i kołowa    
48.    Równanie fali kulistej. Potencjały opóźnione    
49.    Wzór Kirchhoffa    
50.    Zagadnienie Cauchy'cgo dla równania fali kulistej    
Zadania   

VII. Informacja o rozwiązaniach uogólnionych    
51.    Uwagi wprowadzające    
52.    Rozwiązania uogólnione w sensie słabym    
53.    Rozwiązania uogólnione w sensie mocnym    
Dodatek    
54.    Pojęcia wstępne    
55.    Równanie całkowe Volterry drugiego rodzaju    
56.    Równanie całkowe Volterry pierwszego rodzaju    
57.    Równanie osobliwe Volterry   
58.    Równanie całkowe Fredholma drugiego rodzaju przy dostateczn małych wartościach |A|    
59.    Równanie całkowe Fredholma drugiego rodzaju przy dowolnych tościach parametru A. Uwagi ogólne    
60.    Pierwsze twierdzenie Fredholma    
61.    Drugie twierdzenie Fredholma    
62.    Trzecie twierdzenie Fredholma    
63.    Równanie Fredholma słaboosobliwe    
Zadania   
Bibliografia    
Skorowidz    
Streszczenie    
Summary    


Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Mieczyński Mieczysław
Mieczysław Mieczyński urodził się w 1929 roku. Podczas nauki w szkole średniej w Rzeszowie dzięki wykładom wybitnego pedagoga R. Niedzielskiego zainteresował się podstawami termodynamiki. Po ukończeniu szkoły w 1950 roku podjął studia w dziedzinie energetyki cieplnej na Wydziale Mechaniczno -Energetycznym Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w 1955 roku; następnie - do roku 1960 - eksternistycznie studiował fizykę teoretyczną na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Wrocław
Jemielniak Krzysztof
W książce omówiono podstawowe zagadnienia związane z obróbką skrawaniem, takie jak: geometria ostrza, proces tworzenia się wióra, siły skrawania, zjawiska cieplne w strefie skrawania i skrawalność metali. Wiele uwagi poświęcono w nim materiałom narzędziowym, uwzględniając także te najbardziej nowoczesne, stosunkowo mało jeszcze rozpowszechnione. Oddzielny rozdział dotyczy drgań samowzbudnych w procesie obróbki; ich istoty, przyczyn powstawania oraz podstaw analizy stabilności.
Pniewska Beata, Pniewski Roman, Łukasik Zbigniew
Szybki rozwój techniki mikroprocesorowej i związane z nim zmniejszenie kosztów komputerów, wzrost mocy obliczeniowej oraz nowe technologie zwiększające odporność na zakłócenia systemów (co warunkuje możliwość zastosowań przemysłowych) powodują coraz szybsze wypieranie klasycznych (analogowych) układów regulacji przez systemy cyfrowe. Dodatkową zaletą tych systemów jest możliwość realizowania strategii sterowania, które nie były możliwe w technice analogowej.
Regel Wiesława
71 zadań o przestrzeniach metrycznych i topologicznych z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku - zeszyt 26 Biblioteczka Opracowań Matematycznych Materiały pomocnicze dla studentów
Beger Danuta, Dymkowska Jolanta
Niniejszy podręcznik stanowi pomoc dla studentów zarówno w ćwiczeniu umiejętności całkowania, jak i w samodzielnym zgłębianiu tej tematyki. Książka, która przekazujemy do rak czytelników, zawiera około tysiąca rozwiązanych ćwiczeń oraz zadań do samodzielnego rozwiązania, w tym również zadania z zastosowań rachunku całkowego. Ze względu na obszerność tematyki zastosowań rachunku całkowego w innych dziedzinach postanowiłyśmy ograniczyć je tylko do klasycznych zastosowań w mechanice. Każdy rozdział
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-19 08:10
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.