UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Teoretyczne podstawy filtracji wektora stanu Pokładowej Sieci Pomiarowej


Teoretyczne podstawy filtracji wektora stanu Pokładowej Sieci Pomiarowej
  Cena:

przechowalnia

14,20 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
68
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

14,20 zł

Monografia dotyczy teoretycznych problemów estymacji wektora stanu obiektu dynamicznego na podstawie obserwacji uzyskiwanych z zastosowaniem zintegrowanych systemów nawigacyjnych. Monografia jest przeznaczona dla doktorantów i innych pracowników naukowych. Może być także przydatna w procesie dydaktycznym, szczególnie w przedmiotach związanych z automatyzacją nawigacji.

Podstawowym problemem rozważanym w teorii opracowania obserwacji, w tym także obserwacji geodezyjnych i nawigacyjnych, jest estymacja parametrów funkcjonalnych modeli obserwacji. Parametrami są na ogół współrzędne wyznaczanego obiektu (punktu) określane w dogodnym dla celów praktycznych i akceptowanym teoretycznie, układzie współrzędnych. W wielu przypadkach, np. w podstawowych zadaniach geodezji, można przyjąć, że wyznaczany obiekt jest statyczny. Wówczas przyjmując, że również systemy pomiarowe generują niezależne od czasu błędy pomiaru, zakres estymacji ogranicza się do ustalenia optymalnych w jakimś sensie (np. nieobciążonych i najefektywniejszych), estymatorów stacjonarnej pozycji obiektu oraz, w uzupełnieniu, estymatorów stacjonarnych błędów pomiaru (poprawek do obserwacji). Przegląd metod takiej estymacji można znaleźć między innymi w pracach a także w podręcznikach. Odporność estymatorów, głównie odporność na obserwacje odstające, jest natomiast szczegółowo analizowana w pracach
W niektórych problemach współczesnej geodezji (np. w analizie przemieszczeń i odkształceń budowli inżynierskich), i prawie zawsze w standardowych zadaniach nawigacji, założenie o stacjonarności wyznaczanego obiektu nie jest możliwe do zaakceptowania. W takich sytuacjach obserwacje są traktowane jako realizacje procesów stochastycznych, natomiast stan obiektu, dotychczas opisywany współrzędnymi jego pozycji, jest uzupełniany dodatkowymi informacjami o charakterze kinematycznym, np. prędkością i przyspieszeniem. Wyznaczone w ustalonym czasie współrzędne obiektu oraz dodatkowe parametry umożliwiające przewidywanie jego pozycji po upływie jakiegoś czasu, jest wygodnie ująć w zintegrowanej postaci, np. w postaci wspólnego wektora nazywanego wektorem stanu obiektu dynamicznego.
Funkcjonalne modele obserwacji dotyczące obiektów dynamicznych są na ogół traktowane jako złożenie zależnych od czasu modeli deterministycznych (sygnałów) oraz losowych błędów pomiarów (szumów). W takiej sytuacji estymacja wektora stanu (współrzędnych oraz dodatkowych parametrów) jest realizowana z zastosowaniem metod filtracji, optymalnych wobec przyjętych własności szumów. Teoretyczne podstawy tych metod można odszukać między innymi w pracach. Zastosowania filtracji w geodezji i geofizyce są natomiast omawiane między innymi w pracach dotyczących kollokacji  oraz w analizie własności błędów pomiaru.

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie    

Rozdział 1
Pokładowa Sieć Pomiarowa (PSP)
1.1.    Dynamiczny model systemu pomiarowego    
1.2.    Dynamiczny model PSP    

Rozdział 2
Modele obserwacji
2.1.    Obserwacje nawigacyjne    
2.2.    Obserwacje elementów PSP. Więzy    
2.3.    Obserwacje do nowych punktów    

Rozdział 3

Estymacja i filtracja. Rozwiązanie podstawowe
3.1.    Rekurencyjny filtr Kalmana    
3.2.    Macierze kowariancji    

Rozdział 4
Rozwiązania z uwzględnieniem obserwacji elementów PSP
4.1.    Rekurencyjny filtr Kalmana    
4.2.    Związany filtr Kalmana    
4.3.    Macierze kowariancji    

Rozdział 5
Estymacja i filtracja wektora stanu PSP łącznie z sekwencyjną estymacją współrzędnych nowych punktów
5.1.    Rozwiązanie podstawowe
5.1.1.    Estymacja i filtracja    
5.1.2.    Macierze kowariancji    
5.2.    Rozwiązanie z uwzględnieniem więzów
5.2.1.    Estymacja i filtracja    
5.2.2.    Macierze kowariancji    
Indeks nazw i oznaczeń oraz krótkie objaśnienia    

Literatura    

  Cena:

przechowalnia

14,20 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Zdanowicz Ryszard
39,00 zł
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Szkodny Tadeusz
28,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska