UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Laboratorium z chemii budowlanej


Laboratorium z chemii budowlanej
  Cena:

przechowalnia

20,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
166
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

20,00 zł

Skrypt przeznaczony jest dla studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na kierunku budownictwo i stanowi uzupełnienie wykładu z przedmiotu chemia. Zawiera osiem ćwiczeń laboratoryjnych do wykonania przez studentów o tematyce zgodnej z programem studiów. Każde z ćwiczeń poprzedzone zostało dość szerokim wprowadzeniem teoretycznym, w którym podano niezbędne wiado¬mości potrzebne do zrozumienia i poprawnej realizacji ćwiczeń.
Przed przystąpieniem do prac eksperymentalnych studenci powinni zapoznać się z regulaminem pracowni chemicznej oraz instrukcją w zakresie bhp w laboratorium chemicznym.
Studentom chcącym poszerzyć wiadomości z tego przedmiotu autorzy polecają pozycje literaturowe zamieszczone na końcu skryptu.

Spis treści
Przedmowa    
1. ROZTWORY WODNE     
1.1.    Dysocjacja elektrolityczna    
1.1.1.    Stopień dysocjacjl    
1.1.2.    Stała dysocjacji     
1.2.    Przewodnictwo roztworów     
1.3.    Iloczyn jonowy wody    
1.4.    Wykładnik stężenia jonów wodorowych (pH)     
1.5.    Rozlwory buforowe    
1.6.    Hydroliza soli    
1.6.1.    Hydroliza soli słabego kwasu i mocnej zasady, np. octanu sodu CH3COONa    
1.6.2.    Hydroliza soli mocnego kwasu i słabej zasady, np. chlorku amonu NH4CI    
1.6.3.    Hydroliza soli słabego kwasu i słabej zasady, np, octanu amonu CH3COONH4    
1,7. Stężenia roztworów    
1.7.1.    Stężenie procentowe    
1.7.2.    Stężenie molowe    
1.7.3.    Przeliczanie stężeń     
1.7.4.    Mieszanie roztworów     
Ćwiczenie 1. ROZTWORY WODNE     
2. ANALIZA SOLI     
2.1. Analiza kationów    
2.1.1.    Reakcje kationu ołowiu(ll) Pb2t     
2.1.2.    Reakcje kationu wapnia(ll) Ca2ł    
2.1.3.    Reakcje kationu miedzi(ll) Cu2ł    
2.1.4.    Reakcje kationu glinu(ll) Al3ł    
2.1.5.    Reakcje kationu żelaza(ll) Fe2+    
2.1.6.    Reakcje kationu żelaza(lll) Fe3+    
2.1.7.    Reakcje kationu cynku(ll) Zn2+    
2.1.8.    Reakcje kationu magnezu(ll) Mg2+    
2.1.9.    Reakcje kationu amonu NH4ł    
2.1.10.    Reakcje kationu sodu Na+    
2.2. Analiza anionów    
2.2.1.    Reakcje anionu chlorkowego Cl"    
2.2.2.    Reakcje anionu siarczkowego S2~    
2.2.3.    Reakcje anionu octanowego CH3COO~
2.2,4,   Reakcje anionu węglanowego C032~
2.2.5.    Reakcje anionu fosforanowego PO^    
2.2.6.    Reakcje anionu chromianowego(VI) Cr042~.
2.2.7.    Reakcje anionu azotanowego(V) N03"    
2.2.8.    Reakcje anionu siarczanowego S042"    
2.2.9.    Reakcje anionu krzemianowego SiÓ32~    
Ćwiczenie 2. ANALIZA SOLI     
3.    ANALIZA WODY DO CELÓW BUDOWLANYCH     
3.1.    Woda zarobowa     
3.2.    Twardość wody     
3.2.1.    Twardość węglanowa    
3.2.2.    Twardość niewęglanowa    
3.2.3.    Usuwanie twardości wody    
Ćwiczenie 3. ANALIZA WODY DO CELÓW BUDOWLANYCH     
4.    SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH     
4.1.    Wpływ stężenia na szybkość reakcji chemicznych     
4.2.    Wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznych    
4.3.    Wpływ katalizatora na szybkość reakcji chemicznych    
4.4.    Wpływ rodzaju reakcji i rodzaju reagentów    
4.5.    Spoiwa powietrzne   
4.5.1.    Spoiwa wapienne    
4.5.2.    Spoiwa gipsowe i anhydrytowe    
Ćwiczenie 4. SZYBKOŚĆ WIĄZANIA SPOIWA    
5.    ANALIZA SZKŁA WODNEGO    
5.1.    Krzemiany    
5.2.    Struktura krzemianów    
5.3.    Szkło wodne    
5.4.    Szkło krzemianowe     
5.4.1.    Otrzymywanie szkła     
5.4.2.    Rodzaje szkła    
5.4.3.    Zastosowanie szkła    
Ćwiczenie 5. ANALIZA SPOIWA KRZEMIANOWEGO - SZKŁO WODNE    
6.    KOROZJA I OCHRONA PRZED KOROZJĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
6.1.    Otrzymywanie cementu portlandzkiego    
6.2.    Hydratacja cementu    
6.2.1.    Uwadnianie krzemianów    
6.2.2.    Uwadnianie glinianów    
6.3.    Cementy hutnicze    
6.4.    Cementy pucolanowe    
6.5.    Cementy glinowe    
6.6.    Cementy romańskie    
6.7.    Korozja betonu     
6.7.1.    Korozja ługujgca    
6.7.2.    Korozja kwasowa    
6.7.3.    Korozja węglanowa    
6.7.4.    Korozja siarczanowa    
6.7.5.    Korozja magnezowa     
6.7.6.    Korozja amonowa     
6.7.7.    Korozja zasadowa     
6.7.8.    Korozja wewnętrzna     
6.7.9.    Korozja żelbetu    
6.8, Ochrona betonu przed korozjq    
6.8.1,    Ochrona powierzchniowa przez impregnację .
6.8.2.    Ochrona powierzchniowa przez izolację    
Ćwiczenie 6. KOROZJA I OCHRONA PRZED KOROZJĄ
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH     
7. KOROZJA METALI    
7.1.    Korozja chemiczna     
7.2.    Korozja elektrochemiczna    
7.2.1.    Ogniwa korozyjne stykowe    
7.2.2.    Ogniwa korozyjne stężeniowe    
7.2.3.    Ogniwa korozyjne naprężeniowe     
7.2.4.    Ogniwa korozyjne temperaturowe    
7.3.    Potencjał elektrodowy    
7.3.1. Obliczanie siły elektromotorycznej ogniwa    
Ćwiczenie 7, KOROZJA METALI    
8, OCHRONA METALI PRZED KOROZJĄ     
8.1.    Elektroliza    
8.1.1,    Reakcje katodowe     
8.1.2,    Reakcje anodowe    
8.1.3,    Prawa elektrolizy     
8.2.    Ochrona przed korozją    
8.2.1.    Ochrona na etapie projektowania     
8.2.2.    Modyfikacja środowiska korozyjnego    
8.2.3.    Powłoki ochronne    
8.2.4.    Metalowe powłoki ochronne    
8.2.5.    Powłoki nieorganiczne     
8.2.6.    Powłoki organiczne    
8.3.    Ochrona elektrochemiczna    
Ćwiczenie 8. OCHRONA METALI PRZED KOROZJĄ     
Tablice    
Literatura ..

  Cena:

przechowalnia

20,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska