UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Deliberatywne rozwiązywanie konfliktów wartości Wielość dróg do porozumienia


Deliberatywne rozwiązywanie konfliktów wartości Wielość dróg do porozumienia
  Cena:

Ilość

przechowalnia

26,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
198
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

26,00 zł

Książka w zasadniczej swej części powstała w oparciu o wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w ramach projektu „Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje deliberatywnego podejmowania decyzji w grupach politycznych" realizowanego w latach 2003-2006 przez zespół psychologów kierowany przez prof. Janusza Reykowskiego. W projekcie tym poszukiwano odpowiedzi na pytania o potencjalne możliwości i ewentualne skutki wzbudzenia w zbiorowości jednostek różniących się poglądami dyskusji grupowej opartej na współpracy i komunikacji, a zmierzającej ku wypracowaniu porozumienia. Tego szczególnego rodzaju dyskusję określa się pojęciem „debaty deliberatywnej" zaczerpniętym z prac filozofów i teoretyków nauk politycznych.
Mówiąc w największym uproszczeniu, debata deliberatywna jest grupowym procesem poszukiwania porozumienia poprzez dyskusję, w której jednostki uczestniczą na zasadach równego statusu, wzajemnego poszanowania i wolności od wszelkich przymusów zewnętrznych. Spośród innych form komunikacji wyróżnia się ona współpracą pomiędzy stronami, racjonalną i merytoryczną argumentacją, otwartym przedstawianiem przez strony stanowisk wraz z ich uzasadnieniami, poszukiwaniem tego, co łączy, a nie dzieli dyskutantów oraz współdziałaniem przy wypracowywaniu końcowego rozwiązania.
Idea deliberacji rozpowszechniła się w ostatniej dekadzie w dyskursie publicznym i naukowym jako jedna z propozycji zaradzenia niedoskonałościom systemu demokratycznego w jego obecnej postaci. Udoskonalenie to miałoby polegać na rozpowszechnianiu na różnych szczeblach organizacji życia społecznego deliberatywnych procedur podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów.

Spis treści
WSTĘP    
ROZDZIAŁ PIERWSZY. Debata deliberatywna jako procedura
grupowego poszukiwania porozumienia    
1.1.    Podstawowe założenia demokracji deliberatywnej    
1.2.    Modele debat deliberatywnych    
Teoria dyskursu Jurgena Habermasa    
Koncepcja debaty deliberatywnej Amy Gutmann
i Denisa Thompsona    
1.3.    Kontrowersje wokół demokracji deliberatywnej    
Miejsce i cele deliberacji w systemie demokratycznym    
Psychospołeczne konsekwencje deliberacji    
ROZDZIAŁ DRUGI. Deliberacja w świetle dotychczasowych
badań empirycznych    
2.1.    Badania obserwacyjne    
Analizy dyskusji parlamentarnych    
Inne badania obserwacyjne    
2.2.    Sondaże podeliberacyjne (deliberatiue polis)    
2.3.    Badania quasi-eksperymentalne w warunkach naturalnych    
2.4.    Laboratoryjne badania deliberacji    
ROZDZIAŁ TRZECI. Procesy uzgadniania stanowisk w grupach
deliberujących i ich skutki    
3.1.    Charakterystyka projektu badawczego „Psychologiczne
uwarunkowania i konsekwencje deliberatywnego podejmowania
decyzji w grupach politycznych"    
Cele i problematyka badawcza    
Założenia ogólne projektu    
Metodologia badania    
3.2.    Możliwości wypracowania porozumienia w warunkach różnic ideologicznych    
3.3.    Grupowe strategie poszukiwania porozumienia    
Narzędzie analityczne    
3.4.    Typologia grupowych strategii radzenia sobie z różnicami zdań
w warunkach debaty deliberatywnej    
Strategie unikania konfliktu    
Strategie narzucania rozwiązania    
Strategie rozwiązywania konfliktu    
3.5.    Uwarunkowania grupowych strategii radzenia sobie
z różnicami zdań    
3.6.    Rodzaje porozumień grupowych    
3.7.    Konsekwencje uczestnictwa w grupach deliberatywnych    
Zmiany postaw wobec dyskutowanej problematyki    
Zmiany postaw wobec rozwiązywania konfliktów    
ROZDZIAŁ CZWARTY. Potencjały i ograniczenia deliberacji    
4.1.    Psychologiczna realność deliberacji w świetle wyników analiz
własnych    
Możliwości urzeczywistnienia debaty deliberatywnej    
Przebieg procesów poszukiwania porozumienia w warunkach
rzeczywistych    
Skutki dyskusji realizowanych w warunkach deliberatywnych...
4.2.    Deliberacja w konfliktach wartości    
ZAKOŃCZENIE    
BIBLIOGRAFIA    
WYKAZ RYSUNKÓW I TABEL    
ABSTRACT    
ZAŁĄCZNIKI    

  Cena:

Ilość

przechowalnia

26,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska