UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Problem domniemania w rzymskim ius quod ad personas pertinet


Problem domniemania w rzymskim ius quod ad personas pertinet
  Cena:

przechowalnia

15,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
217
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2009
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

15,00 zł

Autorka przedstawia problematykę domniemania w rzymskim prawie dotyczącym osób. To właśnie w prawie rzymskim odnaleźć można te pierwotne, nie ograniczone jedynie do sfery postępowania procesowego i do elementu prawdopodobieństwa, zastosowanie tej instytucji. Rozważania dotyczą sześciu przypadków, które w literaturze przedmiotu traktowane były jako przykłady na istnienie instytucji domniemania w prawie rzymskim, a mianowicie: (1) praesumptio Muciana, (2) domniemanie ojcostwa, (3) domniemanie małżeństwa, (4) konstrukcja dos tacite redintegrata, (5) favor libertatis (w odniesieniu do wyzwoleń testamentowych pod warunkiem i interpretacji treści zapisu na korzyść wolności) i wreszcie (6) domniemanie równoczesnej i wcześniejszej śmierci. Praca została oparta na materiale źródłowym i bogatej literaturze przedmiotu.

Spis treści
Wykaz skrótów    
Wstęp    
1.    Przedstawienie problemu badawczego    
2.    Zakres i układ pracy    
3.    Podstawa źródłowa    
4.    Omówienie literatury    
5.    Kwestie terminologiczne    
Rozdział pierwszy: Causa Muciana    
I. Podstawa źródłowa    
1.    Rozstrzygnięcie Kwintusa Muciusa Scewoli (D. 24.1.51)    
2.    Zastosowanie causa Muciana w reskrypcie Aleksandra Sewera
(CI. 5.16.6)    
II. Treść causa Muciana    
1.    Od Kwintusa Muciusa Scewoli do końca okresu klasycznego    
2.    Okres poklasyczny    
III. Praesumptio (iuris) Muciana? ~ konkluzje    
Rozdział drugi: Domniemanie ojcostwa    
I. Podstawa źródłowa    
1.    Pater vero is est, quem nuptiae dem.onstrant (D. 2.4.5)     
2.    Przesłanki uzupełniające w kwestii ustalenia ojcostwa (Ust. XII Tab. IV 4 oraz D. 1.6.6)    
II. Treść domniemania ojcostwa    
1.    Od Ustawy XII Tablic do kodyfikacji justyniańskiej    
2.    Prawo justyniańskie    ,    
III. Konkluzje    
Rozdział trzeci: Domniemanie małżeństwa u Modestyna    
I. Digesta 23.2.24 - norma ogólna czy rozstrzygnięcie konkretnego przypadku? ....
II. Założenia domniemania małżeństwa    
1.    Okres klasyczny i poklasyczny    
2.    Prawo justyniańskie    
III. Konkluzje    
Rozdział czwarty: Dos tacite redintegrata    
I. Podstawa źródłowa    
1. Jawolenus    
A.    ex Cassio (D. 23.3.64)    
B.    exLabeo (D. 24.3.66.5)    
Paulus ad Sahinum (D. 23.3.30)    
Ulpian(D. 23.3.40)    
Modestyn(D. 23.3.13)     
II. Założenia domniemania ponownego ustanowienia posagu    
1.    Okres klasyczny i poklasyczny    
2.    Prawo justyniańskie    
III. Konkluzje    
Rozdział piąty: Fauor libertatis    
I. Podstawa źródłowa    
1.    Teksty podejrzewane o domniemanie odnoszące się do wyzwolenia
pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu    
A.    CerwidiusScewola(D. 40.7.40.7)    
B.    Norma prawna    
a.    Słatuliberis w prawie klasycznym    
b.    Prawo justyniańskie    
2.    Teksty podejrzewane o praesumptio odnoszące się do ustanowienia
niewolnika tutorem    
A.    Ulpian (D. 26.2.10.4)    
B.    Paulus (D. 26.2.32.2)    
C.    Norma prawna    
a.    Prawo klasyczne i poklasyczne    
b.    Prawo justyniańskie (CL 6.27.5.Ib)    
II. Konkluzje.,    
Rodział szósty: Commorientes contra ftlius patri supervixisse    
I. Podstawa źródłowa    
ł. Syn w wieku dojrzałym przeżył matkę (D. 34.5.22[231)    
2.    Matka umiera po synu w wieku niedojrzałym (D. 34.5.23[243)    
3.    Roczny syn umiera przed matką (D. 23.4.26pr.)    
4.    Zastosowanie zasady ogólnej czy potwierdzony przypadek commorientesl (D. 36.1.18[17].7)     
5.    Dyskusyjne przypadki u Tryfoninusa    
A.    Gdy ojciec z synem polegną na wojnie (D. 34.5.9[10].l)    
B.    Beztestamentowa śmierć wyzwoleńca wraz z synem (D. 34.5.9[10].2)
C.    Wspólna śmierć małżonków (D. 34.5.9[10].3)    
D.    Lucius Titius umiera przed synem dojrzałym, a po niedojrzałym
(D. 34.5.9[10].4)    
II. Treść norm    
1.    Okres klasyczny i poklasyczny    
2.    Prawo justyniańskie    
A.    de rebus dubiis    
a.    Tryfoninus (D. 34.5.9[10])     
b.    Tekst Jawolenusa ex Cassio(D. 34.5.22[23])    
c.    Gaius i leges luliae et Pappiae (D. 34.5.23)     
B.    Umowy posagowe    
III. Konkluzje    
Zakończenie    
Bibliografia ..
Indeks źródeł
Riassunto     

  Cena:

przechowalnia

15,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska