UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Wybrane problemy ekonomii


Wybrane problemy ekonomii
  Cena:

przechowalnia

23,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
256
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

23,00 zł

Gospodarka rynkowa wymaga specjalistów doskonale znających funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w mikroskali, reguły rynku, techniki z nim związane oraz zasady polityki gospodarczej państwa.
Podczas pisania pracy w znacznej mierze korzystano z renomowanych podręczników, zarówno jeżeli chodzi o treści wykładu ekonomii, jak i sposobu ich prezentacji. Zamierzeniem autorów było przedstawienie i wyjaśnienie teoretycznych zasad i prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej. Ekonomia jako przedmiot studiów ekonomicznych musi stać się teoretyczną i metodologiczną podstawą kształcenia ekonomicznego, tak jak ma to miejsce w krajach zachodnich.
Prezentowany materiał może być wykorzystany przez studentów pierwszego roku studiów ekonomicznych. Ujmuje on bowiem zarówno wprowadzenie do analizy ekonomicznej, jak i rozważania mikroekonomiczne.
Trzy pierwsze rozdziały pracy wprowadzają Czytelnika w podstawy nauki ekonomii. Przyjęto założenie, że jest to pierwsze zetknięcie się studenta z tą dziedziną wiedzy. W pracy omówiono przedmiot ekonomii i wstępne wiadomości o jej metodzie, warsztat ekonomisty i narzędzia analizy ekonomicznej oraz podstawowe kategorie ekonomiczne, tj. produkcję, wartość i cenę.
Miejsce rynku w procesach gospodarowania, jego podmiotową i przedmiotową strukturę oraz efektywność rynku konkurencyjnego zaprezentowano w rozdziałach czwartym i piątym. W tej części pracy przedstawiono elementy popytu, podaży i proces kształtowania się ceny równowagi rynkowej.
Przedmiotem rozważań rozdziału szóstego są koszty i przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Natomiast rolę dwóch podstawowych podmiotów gospodarczych (uczestników rynku), tj. przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowego, przedstawiono w rozdziałach siódmym i ósmym.
Rozdział dziesiąty poświęcony jest systemowi bankowemu. Scharakteryzowano w nim tylko niektóre elementy tego systemu, ponieważ szersze omówienie tego ważnego sektora gospodarki wchodzi w zakres makroekonomii.
Znaczenie rynku czynników produkcji i rynku kapitałowego w gospodarce jest przedmiotem rozważań prowadzonych w rozdziałach dziesiątym i jedenastym.
Rozważania większej części podręcznika poświęcone są objaśnianiu reakcji ludzi na zmiany cen. Kiedy cena danego towaru wzrasta, konsumenci starają się ograniczać jego zużycie, podczas gdy producenci dążą do zwiększania sprzedaży. Tego rodzaju reakcje stanowią część procesu, który w społeczeństwach zachodnich określa: "co", ,jak" i "dla kogo" wytwarzać.
W Aneksie zamieszczono ćwiczenia i problemy, których rozwiązanie będzie pomocne podczas utrwalania podstawowych teorii ekonomicznych przez studentów.
W pracy przedstawiono najważniejsze zagadnienia z mikroekonomii obowiązujące studentów wydziałów ekonomicznych. Autorzy mają nadzieję, że będzie on stanowił pomoc w studiowaniu tego niełatwego przedmiotu.

Spis treści

Wstęp

Rozdział I Przedmiot ekonomii i wstępne wiadomości ojej metodzie
1. Ekonomia jako nauka
2. Cele i metody badań
3. Ekonomia pozytywna i normatywna
4. Mikroekonomia a makroekonomia
5. Rzadkość zasobów i ich alternatywne zastosowanie, krzywa transformacji

Rozdział II Warsztat ekonomisty. Narzędzia analizy
1. Modele ekonomiczne
2. Dane ekonomiczne
3. Wskaźniki
4. Wielkości nominalne i realne
5. Sposoby mierzenia zmian wielkości ekonomicznych

Rozdział III Produkcja, wartość, cena
1. Czynniki i metody produkcji
2. Podział pracy, wymiana
2.1. Podział pracy w społeczeństwie i w zakładzie wytwórczym
2.2. Społeczny charakter pracy
2.3. Prawo wartości - prawo gospodarki towarowej
2.3.1. Praca w gospodarce towarowej
2.3.2. Wartość użytkowa i wartość towaru
2.3.3. Pieniądz

Rozdział IV Rynek w gospodarce
1. Pojęcie rynku
2. Miejsce rynku w procesach gospodarowania
3. Podmioty rynku i elementy rynku
4. Mechanizm rynkowy
5. Procesy negocjacyjne i konkurencyjne
6. Rodzaje rynku
7. Segmentacja rynku
7.1. Istota i kryteria segmentacji
7.2. Rodzaje procedur segmentacji rynku
8. Struktura podmiotowa i przedmiotowa rynku
9. Efekty działania na rynku
10. Fazy rozwojowe rynku

Rozdział V Efektywność rynku konkurencyjnego
1. Pojęcie popytu, podaży i ceny równowagi rynkowej
2. Rynek i cena równowagi
3. Prawo popytu i podaży
3.1. Krzywa popytu (prawo popytu)
3.2. Elastyczność i mobilność popytu
3.3. Nietypowe zależności między zmianami cen a zmianami popytu
3.4. Krzywa podaży (prawo podaży)
3.5. Elastyczność podaży
4. Efektywność systemu rynku konkurencyjnego
4.1. Model graficznej analizy efektywności rynku konkurencyjnego
4.2. Ceny minimalne i pułapy cen
4.3. Konkurencja w krótkim i długim okresie
4.4. Konkurencja niecenowa
4.5. Co, jak i dla kogo produkować?
4.6. Rola rządu

Rozdział VI Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej i koszty produkcji
1. Wpływ zmian form własności na charakter przedsiębiorstw
2. Metody gromadzenia kapitału pieniężnego
3. Wybór metody wytwarzania w przedsiębiorstwie
4. Koszty jako funkcja wielkości produkcji
5. Techniczne optimum wielkości produkcji
6. Optimum rozmiarów zakładu
7. Podstawowe modele rynku

Rozdział VII Konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku
1. Istota i funkcje konkurencji
2. Zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa
3. Model analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku
4. Strategie konkurencji przedsiębiorstwa na rynku

Rozdział VIII Teoria gospodarstwa domowego
1. Rynek od strony popytu
2. Determinanty struktury rynkowej
3. Racjonalność - podstawa badania zachowań ludzkich
4. Racjonalne decyzje w warunkach ograniczeń występujących w otoczeniu
5. Konsumpcja i użyteczność
6. Substytucja dóbr i użyteczność
7. Związek między malejącą krańcową użytecznością a prawem popytu
8. Irracjonalność a prawo popytu

Rozdział IX System bankowy. Rola banku centralnego
1. Geneza banków
2. Funkcje banków
3. Wkłady bankowe
4. Rodzaje banków
5. Centralny bank emisyjny
6. Banki handlowe
7. Marketingowa strategia działania banków

Rozdział X Rynek czynników produkcji
1. Znaczenie rynku czynników produkcji i jego elementy
2. Popyt na czynniki produkcji
2.1. Wprowadzenie
2.2. Popyt na czynniki produkcji w krótkim okresie
2.3. Popyt na czynniki produkcji w długim okresie
2.4. Popyt na czynniki produkcji w warunkach monopolu
2.5. Elastyczność cenowa popytu na czynniki produkcji
3. Podaż czynnika pracy
4. Równowaga na rynku pracy
5. Konkurencja niedoskonała i rynek pracy
6. Podaż innych czynników produkcji
6.1. Podaż zasobów kapitałowych i naturalnych
6.2. Renta i quasi-renta
6.3. Renta gruntowa

Rozdział XI Znaczenie rynku kapitałowego w gospodarce
1. Zakres rynku kapitałowego
2. Rodzaje giełd i ich znaczenie
3. Pojęcie, cechy i funkcje giełdy papierów wartościowych
4. Rynek pierwotny i wtórny papierów wartościowych
5. Papiery wartościowe jako przedmiot obrotu rynkowego
5.1. Pojęcie i klasyfikacja papierów wartościowych
5.2. Podstawowe rodzaje papierów wartościowych
5.3. Emisja papierów wartościowych
6. Inwestorzy rynku kapitałowego
7. Bariery funkcjonowania giełdy papierów wartościowych w gospodarce polskiej
8. Perspektywy rozwoju giełdy papierów wartościowych w Polsce

Aneks - zadania

Bibliografia
  Cena:

przechowalnia

23,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska