Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » BIOLOGIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Podstawy biologii komórki (bakterie, archeony, rośliny i grzyby). Wirusy, t. I
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
155
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2009
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

przechowalnia

25,00 zł

Biologia komórki rozwija się niezwykle szybko i dynamicznie. W rezultacie wiemy coraz więcej nie tylko o statycznej budowie wyidealizowanej komórki, ale także poznajemy coraz lepiej komórkę rzeczywistą, na dodatek w ujęciu dynamicznym. Potrafimy już badać in situ, tzn. w nieuszkodzonej komórce, zmiany zachodzące m.in. w odpowiedzi na różnorodne bodźce docierające do niej zarówno ze środowiska zewnętrznego, jak i z jej wnętrza. Postrzegamy też coraz dokładniej, jak współdziałają organelle i komórki różnych typów. Wszystko to oprócz niewątpliwych korzyści ma również aspekty negatywne. Przekłada się, niestety, na niezwykle szybkie „starzenie się" podręczników. Powoduje zatem konieczność bardzo częstego ich uaktualniania. Był to jeden z powodów napisania niniejszych książek. Zdawaliśmy sobie również sprawę, że podręcznik dla studentów powinien być drogowskazem w nauce oraz wprowadzeniem dla młodych uczonych w podstawy wiedzy o komórkach, kiedy nie są one podmiotem ich zainteresowań zawodowych. Zasadnicze wiadomości o komórkach mikroorganizmów, grzybów i roślin zamieściliśmy w jednym tomie. Student znajdzie tu również podstawowe wiadomości o słabo nadal poznanych wirusach, zwłaszcza wirusach roślinnych. Pragniemy, aby tom 1, oprócz podstaw wiedzy o komórkach i wirusach, stano¬wił też swego rodzaju wprowadzenie do tomu 2. Ma on umożliwić studentom za¬poznanie się z podstawami budowy i funkcjonowania różnych komórek, a także wirusów. Jest to bardzo przydatne dla lepszego zrozumienia, opisanego w tomie 2, wpływu czynników stresowych, zarówno biotycznych, jak i abiotycznych, na komórki roślinne. Z tego powodu w tomie 1 znalazł się również rozdział traktujący o nawiązaniu kontaktu patogenów z rośliną gospodarzem i ich wnikaniu.
Na końcu każdego rozdziału lub podrozdziału zamieściliśmy „hasła". Zostały pomyślane wyłącznie jako notki powtórzeniowe, np. przed egzaminem, w celu przy¬pomnienia wiadomości zapamiętanych podczas czytania pełnego tekstu rozdziału. Zakres i poziom prezentowanego podręcznika dostosowano przede wszystkim do studentów pierwszego i drugiego roku studiów akademickich.

Spis treści
1. Wprowadzenie (Adam Woźny, Anna Goździcka-Józefiak)
2.    Komórki prokariotyczne (Adam Woźny)    
2.1.Prokariontyieukarionty    
2.2.    Bakterie (Bacteria)    
2.3.    Archeony (Archaea)    
3.    Komórki eukariotyczne    
3.1.    Ogólna charakterystyka komórki eukariotycznej (Adam Woźny)    
3.2.    Komórki roślin (Adam Woźny)    
3.2.1.    Ściana komórkowa    
3.2.1.1.    Etapy powstawania ściany komórkowej    
3.2.1.2.    Ogólna budowa ściany    
3.2.1.3.    Ważniejsze funkcje ściany    
3.2.1.4.    Zmiany wywołane przez czynniki stresowe i patogeny
3.2.2.    Błona komórkowa    
3.2.2.1.    Budowa i właściwości błon biologicznych    
3.2.2.2.    Błona komórkowa i jej funkcje    
3.2.2.3.    Ciągłość mechaniczna (kontinuum) między ścianą, błoną komórkową i cytoszkieletem    
3.2.3.    Cytoszkielet    
3.2.4.    Jądro komórkowe    
3.2.4.1.    Morfologia i ultrastruktura jądra interfazowego    
3.2.4.2.    Chromosomy interfazowe (chromatyna) i podziałowe
3.2.4.3.    Jąderko    
3.2.4.4.    Niektóre funkcje jądra komórkowego    
3.2.4.5.    Transport białek do jądra    
3.2.4.6.    Ważniejsze cechy odróżniające podział mitotyczny komórki roślinnej od zwierzęcej    
3.2.5.    System błon wewnętrznych    
3.2.5.1.    Retikulum endoplazmatyczne    
3.2.5.2.    Aparat Golgiego    
3.2.5.3.    Wakuole    
3.2.6.    Mitochondria    
3.2.6.1.    Budowa    
3.2.6.2.    Transport przez błonę wewnętrzną    
3.2.6.3.    Import białek do mitochondriów    
3.2.6.4.    Niektóre cechy swoiste dla mitochondriów roślinnych    
3.2.7.    Plastydy    
3.2.7.1.    Strukturalne składniki wspólne    
3.2.7.2.    Podstawowa droga rozwojowa chloroplastu    
3.2.7.3.    Podział (namnażanie się) plastydów    
3.2.7.4.    Wybrane funkcje otoczki plastydowej    
3.2.7.5.    Wybrane biosyntezy odbywające się przy udziale otoczki    
3.2.7.6.    Charakterystyka ważniejszych typów plastydów    
3.2.7.7.    Częściowa autonomia genetyczna plastydów    
3.2.8.    Peroksysomy    
3.2.8.1. Klasyfikacja funkcjonalna peroksysomów roślinnych    
3.3. Charakterystyka komórki grzybów [Krystyna Przybył)    
Wirusy i inne czynniki infekcyjne    
4.1.    Wirusy (Anna Gotdzicka-Józefiak)    
4.1.1.    Definicja wirusów, budowa wirusowej cząstki    
4.1.2.    Organizacja wirusowego materiału genetycznego, jego replikacja
i ekspresja    
4.1.3.    Nomenklatura i klasyfikacja wirusów
4.1.4.    Cykle życiowe wirusów atakujących różne organizmy    
4.1.5.    Wpływ zakażenia na metabolizm komórki    
4.1.6.    Pochodzenie i zmienność wirusów (Julia Durzynska)
4.2.    Wiroidy, wirusoidy, wirusy satelitarne, satelitarne RNA (Julia Durzynska).
4.3.    Priony (Julia Durzynska)    
5. Nawiązanie kontaktu z rośliną gospodarzeni i wnikanie patogenów    
5.1.    Nawiązanie kontaktu z rośliną i wnikanie patogennych bakterii i grzybów
(Krystyna Przybył)    
5.1.1.    Wprowadzenie    
5.1.2.    Rozpoznanie patogennych bakterii i grzybów    
5.1.3.    Wnikanie i przemieszczenie bakterii    
5.1.4.    Wnikanie i przemieszczenie grzybów    
5.2.    Nawiązanie kontaktu z rośliną i wnikanie wirusów
(Anna Goździcka-Józefiak)    

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Deckert Joanna
Wszystkie organizmy żywe zbudowane są z komórek, z których każda powstaje w wyniku podziału innej istniejącej już komórki. Proliferacja komórek u organizmów eukariotycznych jest niezwykle złożonym procesem, w którym zaangażowane są różnorodne mechanizmy regulacyjne, a których głównym celem jest precyzyjne przekazanie kopii informacji genetycznej (DNA) do komórki potomnej. Chociaż molekularne podstawy regulacji genów odpowiedzialnych za podziały komórkowe zostały poznane dzięki badaniom wykonanym
Augustyniak Halina, Oczkowski Marian
Mitochondrion stanowi obok chloroplastów najszczelniej odgrodzony od cytoplazmy przedział komórkowy. Parę lat temu wydawało się, że o strukturze i funkcji mitochondriów wiemy juz wszystko, ale nowe odkrycia wywołały ponowne zainteresowanie tymi organellami. Przybyło wiele faktów świadczących o specyficzności mitochondrialnej informacji genetycznej, odkryto wiele chorób związanych z defektami tej informacji, stwierdzono obecność w błonach mitochondrialnych kanałów i odkryto drop, jaką większość b
Hopfer Ewa
Prezentowane ćwiczenia z fizjologii roślin opracowano dla studentów studiów dziennych i zaocznych wydziałów: Biologii, Biotechnologii, Rolnictwa i Ogrodnictwa oraz Ochrony Środowiska. Zamieszczone ćwiczenia przekraczają minimum programowe z fizjologii roślin na powyższych wydziałach, co pozwala na dowolny ich wybór na określonych kierunkach studiów. Skrypt ma na celu nie tylko informowanie o sposobie postępowania przy wykonywaniu zadań ćwiczeniowych, lecz ma także służyć jako notatnik. Na nie za
Wypijewski Krzysztof
Duży popyt na substancje biologicznie czynne, które można uzyskać jedynie w wyniku biosyntezy in vivo oraz wzrost liczby ludności na naszym globie przy jednoczesnym zmniejszaniu się uprawnych areałów są przyczyną dynamicznego rozwoju dziedziny wiedzy jaką jest biotechnologia. Dlatego bardzo istotnym elementem w procesie kształcenia kadr biotechnologicznych jest m. in. aktualizowanie literatury dostępnej dla studentów.
Przybył Krystyna, Woźny Adam
Stanowi znakomity podręcznik dla studentów kierunków studiów: biologia, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, biotechnologia, a także dla doktorantów i młodych pracowników nauki.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-19 14:37
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.