Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » PEDAGOGIKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Aporie wychowawcze szkoły i nauczyciela. Złudzenia transmisji wartości w edukacji
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
415
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7481-312-9

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

40,00 zł

Przez wieki głównym zadaniem wychowania było wyłączne reprodukowanie społeczeństwa w istniejących strukturach lub, w najprostszym jego wymiarze, bezkrytyczna adaptacja człowieka do panującego porządku społecznego. Określając dziś, na nowo, zadania edukacji, stwierdza się, że ma ona przygotować człowieka do funkcjonowania zarówno w świecie obecnym, jak i w świecie przyszłym. Umożliwić ma nabycie takich postaw i umiejętności, które pozwolą jak najlepiej funkcjonować w świecie teraźniejszym i ustawicznie podejmować próby jakościowej zmiany świata, aby ten mógł się stać podstawą nieistniejącego jeszcze typu społeczeństwa i porządku2. Człowiek jako jednostka żyje wprawdzie tu i teraz i najważniejsze jest to, co dzieje się w danej chwili, jednak równie ważne są dla niego własne perspektywy życiowe i ogólnie przyszłość. Właśnie stąd wynika złożoność i dwojaka perspektywa roli współczesnego wychowania, w której powinno nawiązywać się zarówno do teraźniejszości, w tym bieżących doświadczeń jednostki, jak i do przyszłości, budowy nowego świata w wymiarze jednostkowym i ogólnospołecznym. Takie rozumienie współczesnego wychowania powinno być w swej istocie wspomaganiem człowieka w jego rozwoju prowadzącym do odkrycia, rozumienia i respektowania wartości. Nie chodzi o formułowanie kolejnych mądrości życiowych bądź opracowanie następnego katalogu porad wychowawczych, na podstawie których rozstrzyga się, co dobre, a co złe. Każde tego typu rozstrzygnięcia budzić mogą bowiem kolejne podejrzenia o nadmiar mistycyzmu czy zbędną metafizykę, a przez to mogą być niechętnie odbierane. Mówiąc o wychowaniu, zwracamy jedynie uwagę na adekwatne przygotowanie człowieka do rozumnego funkcjonowania w złożonym świecie wartości, warunkowanym zarówno teraźniejszością, jak i nieuniknioną przyszłością.

Każde przyjęte do zakładu dziecko było najpierw rejestrowane, a następnie chrzczone. Podstawę prawną tego typu praktyk stanowił immunitet króla Augusta III z 1746 roku, który przyznawał wychowankom szpitala podrzutków status dzieci legalnych: „na mocy naszej władzy oznajmiamy, że z owych dzieci zdejmujemy wszelką niesławę i pragniemy, aby wszędzie były uważane za prawnie zrodzone i ustanawiamy, by cieszyły się takimi samymi prawami, wolnościami i przywilejami, jakimi w swym położeniu cieszą się dzieci prawowite”. Przywilej królewski nadał dzieciom nieślubnym: prawo do nauki, pracy w rzemiośle i handlu oraz prawo do służby wojskowej i stałego zamieszkania.

SPIS TREŚCI
Wstęp    9
Rozdział I
Swoistość szkoły jako społecznej instytucji edukacyjnej    13
1.    Społeczny wymiar szkoły jako instytucji edukacyjnej    14
1.1.    Modernizacja życia społecznego a rozwój szkoły    17
1.2.    Nowy społeczny i instytucjonalny sens współczesnej szkoły    25
2.    Złożoność zmiany szkoły i reformatorska pozorność    31
2.1.    Ogólny postulat przeobrażeń współczesnej edukacji szkolnej    35
2.2.    Fazy przemian edukacyjnych w szkole i ich krytyczna ocena    37
Rozdział II
Szkoła jako aksjologiczny teatr złudzeń    45
1.  Szkoła, czyli scena dla teatralnej gry wartościami    48
1.1.    Wychowanie w szkole - magiczna gra pozorów    54
1.2.    Złudzenia i mityczność jako nieodłączny aspekt szkolnej gry w wychowanie    60
1.3.    Wartości jako treść szkolnego spotkania (wychowania)    65
1.4.    Sztuka wychowania do wartości a proza codzienności w szkole    74
2.  Nauczyciel jako wykonawca roli głównej - medium i twórca ładu aksjologicznego    83
2.1.    Obowiązek i powinność nauczyciela    85
2.2.    Transmisja wartości jako wyznacznik roli nauczyciela    94
2.3.    Prawomocność aksjologiczna i granice nauczycielskiej możności    103
2.4.    Adiafora szkolnej rzeczywistości oraz profesjonalne dylematy nauczyciela    109
Rozdział III
Wychowanie do wartości w szkole - wstęp do badań empirycznych    121
1.    Przyjęte założenia empirycznej części badań    122
1.1.    Procedura badawcza    125
1.2.    Zasadnicze pytania do badanego problemu    131
2.    Warunki działania szkoły w wybranych krajach - przyczynek do zrozumienia
badanego zjawiska    134
2.1.    Społeczny i kulturowy kontekst działania szkoły w Niemczech, Rosji i Polsce    134
2.2.    Główne założenia i stan reform edukacyjnych w badanych krajach    143
3.    Badani nauczyciele i ich uczniowie    156
3.1.    Badane podmioty o ogólnej sytuacji w szkole    161
3.2.    Deklarowane orientacje i preferencje aksjologiczne badanych    165
Rozdział IV
Praktyka szkolnej rzeczywistości aksjologicznej - międzynarodowe studium
porównawcze na przykładzie Polski, Niemiec i Rosji    183
1.    'Wartości jako treść pracy wychowawczej w badanych szkołach    186
1.1.    Świat wartości uczniów w opiniach ich nauczycieli    187
1.2.    Deklaracje a opinie badanych dotyczące treści wychowania do wartości    203
2.    Istota przekazu wartości jako podstawy wychowania w szkole    217
2.1.    Przekaz wartości jako aspekt pracy wychowawczej w szkole    218
2.2.    Metody i formy działań w ramach wychowania do wartości    228
3.    Ogólny sens wychowania do wartości w szkole    246
3.1.    Warunki realizacji wychowania do wartości w szkole    247
3.2.    Skuteczność wychowania do wartości w szkole w opiniach badanych    276
Rozdział V
Aporie szkolnego wychowania do wartości. Podsumowanie i wnioski końcowe    295
Literatura    313
Summary    323
Zusammenfassung    329
Aneks    337
Table of Contents    411
lnhaltsverzeichnis    413

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Schrade Ulrich
Filozofia jest elitarna. Dociera tylko do wąskiego kręgu odbiorców. Jej znajomość po studiach technicznych jest fragmentaryczna i przypadkowa. Skrypt niniejszy stara się przedstawić pełną panoramę filozofii współczesnej. Wiadomości w nim zawarte są przydatne dla każdego studiującego filozofię, a w szczególności niezbędne do efektywnego uczestnictwa w zajęciach przeznaczonych dla doktorantów Politechniki Warszawskiej przygotowujących się do egzaminu z filozofii.
Schrade Ulrich
Niniejsze opracowanie z pedagogiki szkoły wyższej jest pracą zbiorową, przygotowaną przez trzech niezależnych autorów. Przedstawia oryginalne koncepcje autorskie oparte na wieloletnim własnym doświadczeniu dydaktycznym w szkołach wyższych. Praca jest więc dziełem nie teoretyków pedagogiki, lecz czynnych zawodowo nauczycieli akademickich.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-08-22 21:45
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.