UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Rysunek techniczny w budownictwie


Rysunek techniczny w budownictwie
  Cena:

przechowalnia

28,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
311
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011 wyd. IV zmienione
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7199-706-8
  Cena:

przechowalnia

28,00 zł

Niniejszy skrypt jest adresowany przede wszystkim do studentów kierunku budownictwo Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Zawiera informacje dotyczące zasad sporządzania i odczytywania graficznych składników projektowych dokumentacji budowlanych. Zagadnienia te są objęte programem wykładów oraz ćwiczeń projektowych w drugim semestrze nauczania przedmiotu geometria i grafika inżynierska.
W przedkładanym Czytelnikowi opracowaniu zakłada się, że opanował on geometryczne podstawy odwzorowań graficznych figur przestrzeni E3 (jest to zawarte w programie wykładów i ćwiczeń realizowanych w ramach pierwszego semestru nauczania przedmiotu geometria i grafika inżynierska i w związku z tym główny nacisk kładzie się tutaj na zaprezentowanie reguł rządzących tzw. rysunkiem technicznym branży budowlanej, wynikających z odpowiednich przepisów prawnych i normalizacyjnych. Ponadto autorzy, zdając sobie sprawę, że poznawanie tajników opracowywania i odczytywania rysunkowej części dokumentacji projektowej oraz świadome ich stosowanie wymaga od Czytelnika posiadania choćby elementarnej wiedzy ogólnobudowlanej (której mogą nie mieć np. absolwenci liceów ogólnokształcących), zestawili w formie encyklopedycznej w podrozdziałach 2.1, 5.1 oraz 6.1 podstawowe wiadomości z zakresu projektowania inwestycji budowlanych, budownictwa ogólnego i konstrukcji budowlanych.
Zasadnicze treści skryptu, dotyczące formy przedstawień graficznych projektowanych obiektów budowlanych, stosowanych w tych przedstawieniach oznaczeń umownych i symbolicznych oraz zasad tzw. wymiarowania na rysunkach technicznych branży budowlanej, zostały oparte na obowiązujących obecnie w Polsce przepisach prawnych i normach ustanowionych do chwili druku skryptu, a także przygotowywanych na podstawie odpowiednich ustaleń Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Dodatkowo, biorąc pod uwagę gwałtowny rozwój technik komputerowych wspomagających procesy projektowania, w skrypcie zamieszczono wiadomości dotyczące podstawowej obsługi programu AutoCAD.

Spis treści:

OD AUTORÓW

1. WPROWADZENIE
1.1. RYSUNEK TECHNICZNY
1.2. MIEJSCE I ROLA RYSUNKU TECHNICZNEGO W PROCESIE BUDOWLANYM
1.3. NORMALIZACJA W RYSUNKU TECHNICZNYM

2. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA RYSUNKÓW TECHNICZNYCH BUDOWLANYCH
2.1. FORMA RYSUNKÓW - PN-80/N-01612, PN-86/N-01603, PN-ISO 9431:1994, PN-ISO 7200:1994
2.1.1. Technika wykonywania rysunków
2.1.2. Formaty arkuszy i ich składanie - PN-80/N-01612, PN-86/N-01603
2.1.3. Forma arkusza rysunkowego - PN-ISO 9431:1994, PN-ISO 7200:1994
2.2. LINIE RYSUNKOWE - PN-ISO 128 - 20, 23:2003
2.3. PODZIAŁKI - PN-EN ISO 5455:1998
2.4. PISMO TECHNICZNE - PN-EN ISO 3098-0,2,3,4,5,6:2002
2.5. ZASADY WYKREŚLNYCH ODWZOROWAŃ MODELI GEOMETRYCZNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - PN-89/N-01605, PN-82/N-01619, PN-87/B-01037, PN-ISO 128-20,23:2003, ISO 128 - 30,50:1982, PN-ISO 4069/Ak:1996, PN-EN ISO 5456-1,2,3:2002,
PN-EN ISO 10209-2:2001
2.5.1. Uwagi wstępne
2.5.2. Metody odwzorowań miarowych - PN-EN ISO 10209-2:2001, PN-EN ISO 5456-1,2:2002, PN-87/B-01037
2.5.3. Rysunki poglądowe - PN-821N-01619, PN-87B-01037, PN-EN ISO 5456-3:2002, PN-EN ISO 10209-2:2001
2.6. WYMIAROWANIE - PN-ISO 129/Ak:1996, PN-ISO 6284:1994, PN-EN ISO 6284:2001
2.6.1. Zasady wymiarowania
2.6.2. Wymiar rysunkowy i jego elementy - PN-ISO 129/Ak:1996
2.6.3. Szczególne sposoby wymiarowania oraz uproszczenia w wymiarowaniu - PN-ISO 129/Ak:1996
2.6.4. Tolerancje wymiarów, położenia, ukierunkowania i kształtów w rysunkach budowlanych - PN-ISO 6284:1994,
PN-EN ISO 6284:2001

3. PODSTAWY POSŁUGIWANIA SIŁ, PROGRAMEM AUTOCAD W RYSUNKU TECHNICZNYM
3.1. WPROWADZENIE
3.2. WYGLĄD EKRANU
3.3. KOMUNIKACJA Z PROGRAMEM
3.3.1. Wydawanie poleceń
3.3.2. Anulowanie poleceń
3.3.3. Określanie położenia punktów na rysunku
3.3.4. Zmiana zawartości obszaru rysunku
3.4. ŚRODOWISKO RYSUNKOWE PROGRAMU AUTOCAD
3.4.1. Przestrzeń modelu i przestrzeń papieru
3.4.2. Układy współrzędnych
3.4.3. Warstwy
3.4.4. Style tekstu i wymiarowania
3.4.5. Pomoce rysunkowe
3.5. ROZPOCZYNANIE I ZAPISYWANIE NOWYCH RYSUNKÓW ORAZ PRACA Z RYSUNKAMI ISTNIEJĄCYMI
3.6. TWORZENIE OBIEKTÓW RYSUNKOWYCH
3.6.1. Klasyfikacja obiektów rysunkowych programu AUTOCAD
3.6.2. Liniowe obiekty rysunkowe
3.6.3. Płaszczyznowe obiekty rysunkowe
3.6.4. Przestrzenne obiekty rysunkowe
3.7. EDYCJA OBIEKTÓW RYSUNKOWYCH
3.7.1. Wybieranie obiektów
3.7.2. Zmiana warstwy rysunkowej
3.7.3. Modyfikacje zapisu graficznego obiektu
3.8. SPOSOBY PRZEDSTAWIANIA OBIEKTÓW TRÓJWYMIAROWYCH
3.8.1. Graficzny zapis rzutów - widoków modeli geometrycznych projektowanych obiektów technicznych
3.8.2. Linie widoczne i niewidoczne
3.8.3. Przekroje
3.9. WYMIAROWANIE RYSUNKÓW
3.10. OPISY NA RYSUNKACH
3.11. DRUKOWANIE RYSUNKÓW
3.12. TEMATY ĆWICZEŃ WRAZ Z PRZYKŁADOWYM ROZWIĄZANIEM

4. RYSUNEK URBANISTYCZNY
4.1. OGÓLNE WIADOMOŚCI
4.2. OZNACZENIA GRAFICZNE NA RYSUNKACH URBANISTYCZNYCH, W TYM NA RYSUNKACH PROJEKTÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK LUB TERENÓW - PN-ISO-11091:2001, PN-B-01027:2002

5. RYSUNEK ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
5.1. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O STRUKTURALNYCH ELEMENTACH BUDYNKÓW
5.2. RODZAJE RYSUNKÓW ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH ORAZ ZASADY ICH SPORZĄDZANIA - PN-87B-01037,
PN-EN ISO 7519:1999, PN-ISO 4157-1,2,3:2001, PN-B-01025:2004
5.3. GRAFICZNE OZNACZENIA ELEMENTÓW BUDYNKÓW NA RYSUNKACH ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH - PN-EN-ISO 7519:1999, PN-B-01025:2004
5.4. SZCZEGÓLNE ZASADY WYMIAROWANIA NA RYSUNKACH ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH - PN-ISO- 129/Ak: 1996
5.4.1. Jednostki miary
5.4.2. Wymiarowanie rzutów kondygnacji
5.4.3. Wymiarowanie przekrojów budynku
5.5. SZCZEGÓLNE ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKÓW INWENTARYZACYJNYCH ORAZ RYSUNKÓW DOKUMENTACYJNYCH REMONTÓW I MODERNIZACJI BUDYNKÓW - PN-ISO 7518:1998
5.6. TEMATY ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH WRAZ Z PRZYKŁADOWYM ROZWIĄZANIEM

6. RYSUNEK KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
6.1. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH I ICH ELEMENTACH
6.2. OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKÓW KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - PN-B-01040:1994, PN-ISO 4172:1994,
PN-ISO 7437:1994
6.3. RYSUNKI KONSTRUKCJI Z BETONU - PN-88B-01041, PN-ISO 3766:1994, PN-EN ISO 4066:2001
6.4. RYSUNKI KONSTRUKCJI METALOWYCH - PN-81/N-01613, PN-EN ISO 5261:2002, PN-EN ISO 6410-1,2,3:2000,
PN-ISO 2553:1997
6.5. RYSUNKI KONSTRUKCJI DREWNIANYCH - PN-B-01042:1999
6.6. TEMATY ĆWICZEŃ WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI ROZWIĄZANIAMI

7. RYSUNEK INSTALACYJNY
7.1. OGÓLNE WIADOMOŚCI
7.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA - PN-84/B-01701
7.3. INSTALACJA GAZOWA - PN-69/B-01530
7.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PN-84B-01400 1400
7.5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PN-84/E-01221

LITERATURA
  Cena:

przechowalnia

28,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Dyląg Zdzisław, Krzemińska-Niemiec Eugenia
9,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska