UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Temperatura i naprężenia termiczne spowodowane oddziaływaniem laserowym na materiały konstrukcyjne


Temperatura i naprężenia termiczne spowodowane oddziaływaniem laserowym na materiały konstrukcyjne
  Cena:

Ilość

przechowalnia

43,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
175
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2009
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

43,00 zł

Monografia zawiera analizę pól temperatury i związanych z nimi naprężeń termicznych
generowanych w materiałach konstrukcyjnych za pomocą promieniowana
laserowego. Rozpatrzono jednowymiarowe i odpowiednie osiowosymetryczne
zagadnienia nieustalonego przewodzenia ciepła i termosprężystości w szeregu
aspektach, zarówno analitycznych, jak i technologicznych.
Zaproponowano analityczno-doświadczalną metodę wyznaczania efektywnego
współczynnika pochłaniania promieniowania laserowego w metalach i ich stopach,
w których wystąpiła strukturalna przemiana fazowa (na przykład przemiana
martenzytyczna). Na podstawie odpowiednich analitycznych rozwiązań zagadnień
przewodzenia ciepła zbadano wpływ kształtu czasowego impulsu na rozkłady temperatury
i grubość warstwy, w której wystąpiła określona strukturalna przemiana
fazowa. Przedstawiono również propozycję matematycznego modelu prognozowania
oraz możliwości kontrolowania laserowego termopękania w materiałach konstrukcyjnych
w układzie warstwa jednorodna – podłoże. Opracowano analitycznonumeryczne
metody wyznaczania pól temperatury i naprężeń termicznych powstających
w różnych materiałach jednorodnych (stal), a także w układach: warstwa
jednorodna – podłoże, warstwa kompozytowa – podłoże. Uwzględniono zmienność
w czasie natężenia strumienia wiązki laserowej. Wykorzystując otrzymane
rezultaty badań doświadczalnych i analityczno-numerycznych, opracowano układ
badawczo-pomiarowy dla kontrolowania i monitorowania lokalnego hartowania
warstwy wierzchniej odpowiednich gatunków stali. Ustalono, że światło emitowane
przez laser He-Ne można wykorzystać do pomiaru parametrów chropowatości
powierzchni, a zatem również do monitorowania zmian stanu mikrogeometrycznego
powierzchni (na przykład w wyniku degradacji termicznej i mechanicznej, zużycia
tarciowego, laserowego hartowania itd.).

Spis treści

Podstawowe oznaczenia

Wstęp

1.    Właściwości i zastosowanie promieniowania laserowego
1.1.    Wprowadzenie
1.2.    Ogólna charakterystyka promieniowania laserowego
1.3.    Kształt i struktura czasowa laserowego impulsu oraz rozkład przestrzenny gęstości mocy wiązki laserowej
1.4.    Analityczny opis parametrów promieniowania laserowego
1.5.    Oddziaływanie promieniowania laserowego z materiałami
1.5.1.    Pochłanianie i redystrybucja energii laserowego promieniowania
1.5.2.    Zastosowanie laserów w badaniach chropowatości
1.5.3.    Laserowe hartowanie metali
1.5.4.    Kontrolowane termozłupywanie laserowe

2.    Jednowymiarowe zagadnienia nieustalonego przewodnictwa ciepła i quasi-statycznej termosprężystości
2.1.    Analityczno-doświaczalna metoda wyznaczania efektywnego współczynnika absorpcji promieniowania laserowego
2.1.1.    Wprowadzenie
2.1.2.    Kalorymetryczne metody pomiaru efektywnego współczynnika absorpcji promieniowania laserowego
2.1.2.1.    Kalorymetryczny pomiar rzeczywistej energii laserowego promieniowania
2.1.2.2.    Bezpośredni pomiar efektywnego współczynnika adsorpcji promieniowania laserowego metodą kalorymetryczną
2.1.2.3.    Metoda pośrednia wyznaczania współczynnika absorpcji
2.1.3.    Analityczno-doświadczalna metoda wyznaczenia efektywnego  współczynnika absorpcji
2.1.4.    Weryfikacja doświadczalna
2.2.    Analiza pola temperatury naświetlaniu powierzchni ciała stałego
2.2.1.    Wprowadzenie
2.2.2.    Wpływ kształtu czasowego laserowego impulsu na pole temperatury w ciele jednorodnym
2.2.2.1.    Rozwiązanie zagadnienia nieustalonego przewodnictwa ciepła metodą aproksymacji z wykorzystaniem skończonych odcinkami stałych lub odcinkami liniowych funkcji
2.2.2.2.    Wpływ kształtu czasowego laserowego impulsu na pole temperatury
2.2.2.3.    Wpływ kształtu czasowego laserowego impulsu na grubość termicznie zahartowanej warstwy
2.2.3.    Wpływ kształtu czasowego  laserowego impulsu na pole temperatury w układzie warstwa jednorodna – podłoże
2.2.3.1.    Sformułowanie i rozwiązanie zagadnienia początkowo-brzegowego nieustalonego przewodnictwa ciepła w przestrzeni całkowitego przekształcenia Laplace’a
2.2.3.2.    Rozwiązywanie zagadnienie w przestrzeni oryginałów
2.2.3.3.    Materiały warstwy i podłoża jednakowe
2.2.3.4.    Analiza numeryczna i wnioski
2.2.4.    naświetlanie laserem powierzchni układu warstwa kompozytowa – podłoże
2.2.4.1.    Wprowadzenie
2.2.4.2.    Analiza numeryczna i wnioski
2.3.    Modelowanie procesu termozłupywania w układzie warstwa jednorodna – podłoże
2.3.1.    Wprowadzenie
2.3.2.    Pola temperatury i termonaprężeń dla układu warstwa jednorodna – podłoże
2.3.2.1.    Wprowadzenie
2.3.2.2.    Pola temperatury i termonaprężeń dla układu warstwa jednorodna-podloże
2.3.2.3.    Analiza numeryczna i wnioski

3.    Osiowosymetryczne zagadnienie nieustalonego przewodnictwa ciepła i quasi-statystycznej termosprężystości
3.1.    Wpływ rozkładu przestrzennego gęstości mocy wiązki laserowej na pole temperatury w naświetlanym ciele
3.1.1.    Wprowadzenie
3.1.2.    Sformułowanie zagadnienia
3.1.3.    Rozwiązanie zagadnienia
3.1.4.    Przypadki szczególne otrzymanego rozwiązania
3.1.5.    Wyznaczenie czasu wystąpienia topnienia powierzchni ciała naświetlanej wiązką laserową
3.1.6.    Wyznaczenie efektywnego współczynnika absorpcji promieniowania laserowego
3.1.7.    Porównanie  z danymi doświadczalnymi
3.2.    Quasi-statystyczne naprężenia termiczne wywołane naświetlaniem ciała wiązką lasera
3.2.1.    Wprowadzenie
3.2.2.    Niestacjonarne pole temperatury
3.2.3.    Quasi-statystyczne naprężenia termiczne
3.2.4.    Modelowanie procesu laserowego termopękania
3.2.5.    Analiza numeryczna i wnioski
3.3.    Osiowo – symetryczne niestacjonarne zagadnienia początkowo - brzegowe przewodnictwa ciepła i quasi-statycznej termosprężystości przy impulsowym laserowym nagrzewaniu powierzchni półprzestrzeni
3.3.1.    Sformułowanie zagadnienia
3.3.2.    Impuls laserowy o prostokątnym kształcie czasowym
3.3.3.    Impuls laserowy o trójkątnym kształcie czasowym
3.3.4.    Impuls laserowy o dowolnym kształcie czasowym
3.3.5.    Analiza numeryczna i wnioski

4.    Badania doświadczalne
4.1.    Wprowadzenie
4.2.    Cechy charakterystyczne stali 40H
4.3.    Zastosowanie lasera HE-Ne w badaniu chropowatości
4.3.1.    Aparatura do badań chropowatości
4.3.2.    Pomiar średniego kwadratowego odchylenia profilu s stali 40H
4.3.3.    Parametry laserowych speckli wzorców chropowatości i stali 40H
4.4.    Nagrzewanie stali 40H laserem rubinowym
4.5.    Wnioski

Podsumowanie

Literatura

Streszczenie

Abstract

  Cena:

Ilość

przechowalnia

43,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska