UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Towaroznawcze studium nad żywnościową i energetyczną użytecznością bogatobłonnikowych odpadów przemysłu owocowo-warzywnego


Towaroznawcze studium nad żywnościową i energetyczną użytecznością bogatobłonnikowych odpadów przemysłu owocowo-warzywnego
  Cena:

Ilość

przechowalnia

28,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
158
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2008
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

28,00 zł


Odpady z przetwórstwa owocowo-warzywnego stanowią około 20 % ogólnej masy przetworzonych owoców i warzyw. Z danych GUS wynika, że w charakteryzującym się rekordowymi zbiorami 2004 roku roczna ilość wytworzonych odpadów wyniosła 334 tys. ton, przy czym 30% odpadów tej branży ciągłe gromadzonych jest na legalnych i nielegalnych składowiskach.
Postępującej specjalizacji produkcji w branży owocowo-warzywnej, ukierunkowanej w szczególności na produkcję soków zagęszczonych i pitnych – towarzyszy wzrost ilości wytłoków. Uciążliwością dla przemysłu owocowo-warzywnego są też odpady, m.in. młóto pomidorowe.
Poszukiwanie nowych dróg poprawy kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa bez uszczerbku dla środowiska wynika z popularności idei zrównoważonego rozwoju, propagującej harmonię działań gospodarczych społeczeństwa ze środowiskiem życia w trosce o dobro swoje i przyszłych pokoleń. Korzyści ekonomiczne z zagospodarowania odpadów przemysłu owocowo-warzywnego wpływają na poprawę gospodarności przedsiębiorstwa, będącej rezultatem oszczędności surowcowych poprzez pozyskanie nowego surowca wtórnego i zmniejszenia opłat z tytułu składowania odpadów, które rozkładając się stwarzają groźbę skażenia środowiska na terenie zakładu oraz w jego otoczeniu.
Istotną przesłanką do zainteresowania się tematyką zagospodarowania odpadów owocowo-warzywnych jest ich skład chemiczny, a szczególnie obecność składników bioaktywnych, w tym ponad 50%-owa zawartość w nich, poszukiwanego w dietetyce, błonnika pokarmowego oraz znaczący poziom antyoksydantów.

Spis treści

Wykaz skrótów

1.    Wprowadzenie

2.    Funkcjonalne właściwości odpadów przemysłu owocowo-warzywnego – zagadnienia w świetle piśmiennictwa
2.1.    Gospodarka niektórymi odpadami przemysłu owocowo-warzywnego
2.2.    Aspekty żywnościowe
2.3.    Aspekty energetyczne

3.    Hipotezy i cel pracy

4.    Część doświadczalna
4.1.    Badanie aspektów żywnościowych
4.1.1.    Materiał do badań
4.1.2.    Przebieg doświadczenia
4.1.3.    Metody badań
4.1.3.1.    Badania składu frakcyjnego włókna pokarmowego w preparatach błonnikowych
4.1.3.2.    Określenie zwartości składników bioaktywnych i właściwości funkcjonalnych
4.1.3.3.    Określanie zdolności wiązania metali przez preparaty błonnikowe
4.1.3.3.1.    Oznaczenie poziomu Ca, Mg, Cd i Pb i określanie zdolności wiązania metali przez preparaty błonnikowe
4.1.3.4.    Analiza sensoryczna
4.2.    Badanie aspektów energetycznych
4.2.1.    Materiał do badań
4.2.2.    Metody badań
4.2.2.1.     Oznaczenie właściwości energetycznych
4.2.2.2.     Szacowanie emisji gazowo-pyłowych
4.2.2.2.1.    Szacowanie wskaźników emisji dla biomasy
4.2.2.2.2.    Obliczanie emisji gazowo-pyłowych dla węgla
4.3.    Metody analizy statystycznej
4.3.1.    Aspekty żywnościowe
4.3.2.    Aspekty energetyczne

5.    Wyniki badań i dyskusja
5.1.    Aspekty żywnościowe
5.1.1.    Składniki bioaktywne i funkcjonalne
5.1.1.1.    Charakterystyka błonnikowych odpadów aroniowych
5.1.1.2.    Charakterystyka błonnikowych odpadów z młóta pomidorowego
5.1.1.3.    Analiza wpływu składu frakcyjnego włókna pokarmowego na zdolność do wymiany kationów sodu
5.1.2.    Sorpcja i desorpcja wybranych jonów metali na błonnikowych preparatach z wytłoków aroniowych i młóta pomidorowego
5.1.2.1.    Wpływ składu frakcyjnego błonnika pokarmowego CEC i warunków procesu na zdolność preparatów błonnikowych do wiązania Cd2+, Pb2+, Ca2+ i Mg2+
5.1.2.2.    Współzależności zachodzące pomiędzy procesami sorpcji Cd2+ i Pb2+ oraz desorpcji Mg2+ i Ca2+ na włóknie aroniowym i pomidorowym
5.1.3.    Wpływ dodatków błonnikowych na jakość sensoryczną wzbogacanych produktów
5.2.    Aspekty energetyczne użyteczności biomasy z odpadów przemysłu owocowo-warzywnego
5.2.1.    Właściwości energetyczne oraz skład elementarny źródeł biomasy i ich kompozycji z węglem
5.2.1.1.    Skład elementarny i właściwości energetyczne biomasy z wybranych odpadów przemysłu owocowo-warzywnego
5.2.1.1.1.    Analiza współzależności składu elementarnego i właściwości fizykochemicznych z parametrami energetycznymi biomasowych źródeł
5.2.1.1.2.    Analiza podobieństw i zależności we włościach biomasowych źródeł
5.2.1.2.    Skład elementarny i właściwości energetyczne kompozycji biomasowych źródeł z odpadów przemysłu owocowo-warzywnego z węglem
5.2.1.2.1.    Porównanie składu elementarnego i właściwości energetycznych kompozycji źródeł biomasy odpadowej z węglem
5.2.2.    Aspekty ekologiczne użyteczności źródeł biomasy i ich kompozycji z węglem
5.2.2.1.    Składniki agresywne dla środowiska
5.2.2.2.    Analiza emisji gazowo-pyłowych źródeł biomasy i ich kompozycji z węglem
5.3.    Próba oceny efektów ekonomicznych utylizacji źródeł biomasy z odpadów przemysłu owocowo-warzywnego
5.3.1.    Szacowanie opłacalności substytucji borówki czernicy wytłokami aroniowymi w suplementach diety
5.3.2.    Szacowanie opłacalności zastosowania bezinwestycyjnego współspalania biomasowych źródeł z węglem
5.3.2.1.    Szacowanie kosztów związanych z korzystaniem ze środowiska w procesie współspalania paliw

6.    Wnioski

Literatura

Summary

  Cena:

Ilość

przechowalnia

28,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska