UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Uspołecznienie gospodarki rynkowej wybrane zagadnienia do studiowania


Uspołecznienie gospodarki rynkowej wybrane zagadnienia do studiowania
  Cena:

Ilość

przechowalnia

22,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
160
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2007
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

22,00 zł

W książce zostały zamieszczone wybrane zagadnienia związane z uspołecznieniem gospodarki rynkowej. W części pierwszej pracy zamieszczono artykuły ukazujące dotychczasowe doświadczenia w realizacji socjalnej gospodarki rynkowej w wybranych krajach oraz w Polsce. Natomiast druga część pracy zawiera artykuły omawiające nauki szczegółowe mające bezpośredni związek z rozwojem gospodarki społecznej tj. politykę społeczną, politykę regionalna i lokalną, zagadnienia związane z partycypacją społeczną, wykluczeniem społecznym oraz rynkiem ubezpieczeniowym. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla studentów kierunków ekonomicznych, jak i społecznych, ale również dla pracowników organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej, samorządów lokalnych, instytucji pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, instytucji oświatowych i edukacyjnych oraz przedsiębiorstw, w których zarządza się kapitałem ludzkim.

Spis treści:

Przedmowa - Katarzyna Głąbicka

CZĘŚĆ I
 Z DOŚWIADCZEŃ GOSPODARKI SPOŁECZNEJ

I. Wprowadzenie w problematykę gospodarki społecznej - Katarzyna Głąbicka
1. Wprowadzenie
2. Początki gospodarki społecznej
3. Gospodarka społeczna we współczesnym świecie
4. Podmioty gospodarki społecznej
5. Zakończenie

II. O idei i podmiotach gospodarki społecznej - Mirosław Grewiński
1. Wprowadzenie
2. Trudności definicyjne
3. Doświadczenia z gospodarką społeczną w wybranych krajach
3.1. Wielka Brytania
3.2. Włochy
3.3. Niemcy
4. Spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne w Polsce
5. Zakończenie

III. Międzynarodowa konkurencyjność w warunkach socjalnej gospodarki
rynkowej. Zarys teorii oraz doświadczeń Niemiec i Polski - Józef Misala
1. Wprowadzenie
2. Istota i podstawowe elementy składowe modelu socjalnej
gospodarki rynkowej
3. Zarys historii realizacji podstawowych zasad modelu socjalnej gospodarki
rynkowej w Niemczech
4. Główne problemy realizacji podstawowych zasad socjalnej
gospodarki rynkowej w Polsce
5. Zakończenie

IV. Funkcje socjalne w gospodarce rynkowej - przykład Niemiec - Julian Auleytner
1. Wprowadzenie
2. Liberałowie wobec państwa socjalnego
3. Kościół katolicki wobec państwa socjalnego - państwo w służbie
człowiekowi
3.1. Zasady nauki społecznej kościoła
4. Socjalna gospodarka rynkowa w Niemczech
4.1. Sytuacja powojenna-w poszukiwaniu nowego ładu
4.2. Zasady opiekuńczości w socjalnej gospodarce rynkowej
4.3. Rola organizacji pozarządowych
5. Zakończenie

V. Usługi społeczne w gospodarce rynkowej na przykładzie Polski - Barbara Olbrych
1. Istota i cechy usług
2. Organizacja sfery usług społecznych
3. Infrastruktura społeczna w okresie transformacji gospodarczej
4. Konsumpcja usług społecznych w gospodarstwach domowych
4.1. Dochody gospodarstw domowych jako źródło finansowania konsumpcji
4.2. Regionalne zróżnicowanie konsumpcji usług społecznych
5. Zakończenie

CZĘŚĆ II
WYBRANE OBSZARY GOSPODARKI SPOŁECZNEJ

VII. Nauka o polityce społecznej - Julian Auleytner
1. Wprowadzenie
2. Rozwój polityki społecznej po II wojnie św
3. Nauka o polityce społecznej po 1989 - kontekst gospodarki rynkowej
4. Polityka społeczna w systemie nauk
5. Zakończenie

VIII. Polityka regionalna i lokalna -jej istota i znaczenie - Witold Rakowski
1. Wprowadzenie
2. Powody występujących dysproporcji w poziomie rozwoju
3. Cele polityki regionalnej Polski
4. Polityka regionalna Unii Europejskiej
5. Wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej
do 2006 roku w Polsce
6. Strategia rozwoju regionalnego Polski na lata 2007-2013
7. Główne cele strategiczne polskiej polityki regionalnej
8. Wdrażanie Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego
9. Polityka lokalna
10. Zakończenie

IX. Partycypacja pracownicza - jej główne aspekty i uwarunkowania - Anatol Peretiatkowicz, Łukasz Madej
1. Wprowadzenie
2. Ekonomiczne aspekty partycypacji
3. Społeczne aspekty partycypacji
4. Zakończenie

X. Gospodarka społeczna a problem wykluczenia społecznego - Stanisław Kamiński
1. Wprowadzenie
2. Kontekst ekonomiczny
3. Charakterystyka problemu wykluczenia społecznego
4. Gospodarka społeczna jako odpowiedź na problem wykluczenia
5. Zakończenie

XI. Instytucje zabezpieczające bezpieczeństwo finansowe rynku ubezpieczeniowego w Polsce - Marzanna Lament
1. Wprowadzenie
2. Nadzór ubezpieczeniowy
2.1. Przesłanki funkcjonowania instytucji nadzoru
2.2. Cechy nadzoru
2.3. Rodzaje systemów nadzorczych
2.4. Zadania realizowane przez nadzór
3. Fundusze gwarancyjne
3.1. Zadania realizowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
3.2. Funkcje Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
4. Zakończenie

  Cena:

Ilość

przechowalnia

22,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska