UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii


Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
  Cena:

przechowalnia

33,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
218
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2009
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

33,00 zł

W podręczniku przedstawiono podstawową wiedzę z dziedziny ochrony środowiska. Szczególny nacisk położono na zanieczyszczenie wód i powietrza, metody ich oczyszczania oraz gospodarkę odpadami. Treści zawarte w podręczniku  są adresowane przede wszystkim do studentów kierunku metalurgia, inżynieria materiałowa oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Mogą być również pomocne osobom pragnącym zdobyć wiedzę o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenia powietrza, wód i ziemi.

Spis treści

Część pierwsza
Hydrosfera

1.    Zanieczyszczenia wód
1.1.    Właściwości skład chemiczny wody
1.2.    Wskaźniki jakości wód
1.3.    Klasy czystości wód
1.4.    Stan czystości wód powierzchniowych w Polsce
1.4.1.    Stan rzek w Polsce
1.4.2.    Stan jezior w Polsce
1.4.3.    Stan czystości Morza Bałtyckiego
1.5.    Skutki zanieczyszczeń  wód – eutrofizacja

2.    Metody oczyszczania wód
2.1.    Koagulacja
2.2.    Sedymentacja
2.3.    Flotacja
2.4.    Wymiana jonowa
2.5.    Procesy membranowe
2.6.    Dezynfekcja wody

3.    Metody oczyszczania ścieków
3.1.    Ścieki oraz ich klasyfikacja
3.2.    Charakterystyka ścieków
3.3.    Oczyszczanie mechaniczne ścieków
3.4.    Oczyszczanie biologiczne ścieków
3.4.1.    Naturalne metody biologicznego oczyszczania ścieków
3.4.2.    Sztuczne biologiczne sposoby oczyszczania ścieków
Bibliografia

Część druga
Litosfera
1.    Gospodarka odpadami w świetle przepisów prawa

2.    Klasyfikacja i źródła powstawania odpadów

3.    Rodzaje odpadów
3.1.     Odpady przemysłowe
3.2.    Odpady komunalne
3.2.1.    Gromadzenie odpadów komunalnych
3.2.2.    Selektywna zbiórka odpadów
3.2.3.    Transport odpadów komunalnych
3.3.    Odpady niebezpieczne
3.3.1.    Gromadzenie odpadów niebezpiecznych
3.3.2.    Transport odpadów niebezpiecznych

4.    Metody postępowanie z odpadami
4.1.    Składowanie odpadów
4.1.1.    Uszczelnianie składowisk odpadów
4.1.2.    Drenaż wód i odcieków
4.1.3.    Gaz wysypiskowy
4.1.4.    Składowanie odpadów niebezpiecznych
4.1.5.    Stan składowisk odpadów w Polsce
4.2.    Kompostowanie
4.2.1.    Metody kompostowania
4.2.2.    Jakość kompostu
4.2.3.    Kompostowanie odpadów w Polsce
4.3.    Termiczne metody unieszkodliwiania odpadów
4.3.1.    Spalanie
4.3.2.    Piroliza
Bibliografia

Część trzecia
Atmosfera

1.    Źródła zanieczyszczeń powietrza
1.1.    Charakterystyka wybranych zanieczyszczeń powietrza

2.    Stan powietrza w Polsce

3.    Zjawiska klimatyczne wywołane zanieczyszczeniami powietrza
3.1.    Kwaśne opady
3.1.1.    Negatywne skutki kwaśnych deszczy
3.2.    Smog
3.3.    Efekt cieplarniany
3.4.    Dziura ozonowa

4.    Przepisy prawne w ochronie powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami.
Bibliografia

  Cena:

przechowalnia

33,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska