Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » BIOLOGIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Komórki roślinne w warunkach stresu t.II: Komórki in vitro
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
168
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2007
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

przechowalnia

37,00 zł

Komórka jest podstawową jednostką struktury i funkcji organizmu zarówno pro-, jak i eukariotycznego. Opracowania książkowe z zakresu biologii komórki są zazwyczaj poświęcone jedynie komórkom organizmów rozwijających się w warunkach zbliżonych do optymalnych. Takie warunki mają najczęściej także komórki roślin będących uprawami polowymi. Są one bowiem stosunkowo dobrze chronione przed wpływem wielu czynników stresowych. Niedobór substancji pokarmowych uzupełniany jest nawożeniem, niedobór wody niweluje irygacja, przed chorobami i szkodnikami chronią je czynniki biologiczne (lub częściej chemiczne), a niekorzystne oddziaływanie innych roślin wydatnie zmniejszają herbicydy.

Rośliny dziko rosnące zaś, aby przeżyć, muszą same przeciwstawiać się licznym niekorzystnym sytuacjom. Pojawiające się u nich w toku ewolucji zmiany umożliwiły uodpornienie się na działanie niekorzystnych czynników zarówno abiotycznych, jak i biotycznych. Tak więc mimo, a może wskutek, presji środowiska na świecie istnieje bardzo niewiele siedlisk pozbawionych roślinności. Rośliny charakteryzują się bowiem dużą plastycznością umożliwiającą im dostosowywanie się do różnorodnych warunków środowiskowych. Przystosowania mogą mieć charakter zmian morfologicznych i anatomicznych (np. częste w siedliskach pustynnych przekształcenia liści powodujące zmniejszenie niekontrolowanej utraty wody), fizjologicznych (umożliwiających np. zmniejszenie intensywności transpiracji w godzinach południowych) bądź biochemicznych.

Publikacja bogato ilustrowana (ryciny, wykresy, schematy, liczne tabele). Stanowi znakomity podręcznik dla studentów kierunków studiów: biologia, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, biotechnologia, a także dla doktorantów i młodych pracowników nauki. Zawiera bogaty zestaw interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu botaniki, mikologii, bakteriologii i wirusologii, z drugiej zaś strony z zakresu cytologii, fizjologii, genetyki, biochemii, biologii molekularnej, immunologii, fitopatologii itd.

 

SPIS TREŚCI


Rozdział 1. Roślinne kultury in vitro (Barbara Stefaniak)

1.1. Wprowadzenie

1.2. Przegląd najważniejszych etapów w historii roślinnych kultur in vitro

1.3. Rozwój komórek roślinnych
    1.3.1. Podział
    1.3.2. Wzrost
    1.3.3. Różnicowanie
    1.3.4. Starzenie się
    1.3.5. Śmierć
    1.4. Regeneracja i rozmnażanie roślin w kulturach in vitro
    1.4.1. Totipotencja i kompetencja
    1.4.2. Morfogeneza bezpośrednia
    1.4.3. Morfogeneza przybyszowa
    1.4.3.1. Organogeneza przybyszowa
    1.4.3.2. Embriogeneza somatyczna
    1.4.4. Rozmnażanie wegetatywne

    1.5. Charakterystyka wybranych typów kultur
    1.5.1. Kultury kalusa
    1.5.1.1. Liczba i rodzaj komórek
    1.5.1.2. Morfologia kalusa
    1.5.1.3. Stabilność genetyczna
    1.5.1.4. Zdolności rozwojowe
    1.5.1.5. Habituacja
    1.5.1.6. Tumorowacenie
    1.5.2. Kultury zawiesin komórek
    1.5.2.1. Kultury zawiesin komórek w bioreaktorach
    1.5.3. Kultury protoplastów
    1.5.3.1. Fuzjonowanie protoplastów
    1.5.4. Kultury organów i ich fragmentów
    1.5.4.1. Kultury pąków i merystemów wierzchołkowych
    1.5.4.2. Kultury pąków bocznych
    1.5.4.3. Kultury korzeni
    1.5.4.4. Kultury zarodków
    1.5.4.5. Inne typy kultur

    1.6. Ogólne zasady i warunki prowadzenia kultur
    1.6.1. Kondycja rośliny macierzystej
    1.6.2. Wybór eksplantatu
    1.6.3. Dezynfekcja materiału roślinnego
    1.6.4. Skład chemiczny pożywki
    1.6.4.1. Makroskładniki
    1.6.4.2. Mikroskładniki
    1.6.4.3. Witaminy
    1.6.4.4. Dodatki pochodzenia naturalnego
    1.6.4.5. Źródło węgla
    1.6.4.6. Substancje zestalające
    1.6.4.7. Odczyn pożywki
    1.6.5. Regulatory wzrostu i rozwoju
    1.6.5.1. Hormony roślinne
    1.6.5.2. Retardanty
    1.6.6. Warunki fizyczne w kulturach in vitro
    1.6.6.1. Temperatura
    1.6.6.2. Światło
    1.6.6.3. Wilgotność względna
    1.6.6.4. Tlen i dwutlenek węgla
    1.6.7. Szklistość materiału roślinnego

    Rozdział 2. Zastosowania roślinnych kultur in vitro (Barbara Stefaniak).

    2.1. Mikrorozmnażanie

    2.2. Sztuczne nasiona
    2.2.1. Charakterystyka etapów wytwarzania sztucznych nasion
    2.2.2. Typy sztucznych nasion
    2.2.2.1. Odwodnione i otoczkowane
    2.2.2.2. Odwodnione i nieotoczkowane
    2.2.2.3. Uwodnione i otoczkowane
    2.2.2.4. Uwodnione i nieotoczkowane

    2.3. Ochrona różnorodności biologicznej
    2.3.1. Zasoby genowe roślin i erozja genetyczna
    2.3.2. Strategie ochrony różnorodności biologicznej
    2.3.3. Zachowanie zasobów genowych
    2.3.3.1. Przechowywanie w warunkach powolnego wzrostu
    2.3.3.2. Przechowywanie w warunkach kriogenicznych
    2.3.3.3. Przechowywanie sztucznych nasion
    2.3.4. Ochrona środowiska
    2.3.4.1. Biomonitoring
    2.3.4.2. Fitoremediacja
    2.3.4.3. Rekultywacja

    2.4. Biotransformacje i roślinne produkty naturalne
    2.5. Uzyskiwanie roślin o nowych cechach
    2.6. Selekcja w kulturach in vitro
    2.6.1. Zadania i znaczenie selekcji
    2.6.2. Rodzaje zmienności
    2.6.2.1. Indukowanie zmienności somaklonalnej
    2.6.3. Metody i zasady prowadzenia selekcji

    2.7. Haploidy i podwojone haploidy

    2.8. Rośliny mieszańcowe

    2.9. Rośliny transgeniczne
    2.9.1. Uzyskiwanie roślin transgenicznych
    2.9.1.1. Izolacja genu
    2.9.1.2. Przygotowanie konstrukcji genowej
    2.9.1.3. Wprowadzenie konstrukcji genowej do komórki roślinnej
    2.9.1.4. Regeneracja roślin transgenicznych
    2.9.1.5. Identyfikacja i ocena transgeniczności roślin
    2.9.2. Rośliny odporne na biotyczne czynniki stresowe
    2.9.3. Rośliny odporne na abiotyczne czynniki stresowe
    2.9.4. Rośliny wytwarzające przeciwciała i szczepionki
    2.9.5. Rośliny o innych zmodyfikowanych cechach użytkowych
    2.9.6. Za czy przeciw GMO?
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Michejda Jan, Ratajczak Lech, Woźny Adam
Pierwszy w Polsce z zakresu tej tematyki nowoczesny podręcznik akademicki. Przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów biologii, biotechnologii w zakresie studiów uniwersyteckich, a także dla studentów akademii rolniczych, a nawet akademii medycznych. Treść zawarta w podręczniku przekracza zakres podstawowego programu uniwersyteckiego, toteż może on służyć także nauczycielom i pracownikom naukowym. Podręcznik zawiera 15 rozdziałów napisanych przez specjalistów z kilku ośrodków naukowych w P
Karłowski Wojciech M.
Prawdziwa eksplozja ilości danych pochodzących z projektów sekwencjo-nowania genomów roślinnych, jaką obserwujemy w ostatnich latach, spowodowała rozwój nowej dziedziny wiedzy poświęconej analizie gromadzonych informacji. Niniejsza praca przedstawia wkład autora w badania nad bioinformatyką genomów roślinnych oraz przegląd współcześnie stosowanych strategii sekwencjonowania oraz analizy sekwencji genomowych
Deckert Joanna
Wszystkie organizmy żywe zbudowane są z komórek, z których każda powstaje w wyniku podziału innej istniejącej już komórki. Proliferacja komórek u organizmów eukariotycznych jest niezwykle złożonym procesem, w którym zaangażowane są różnorodne mechanizmy regulacyjne, a których głównym celem jest precyzyjne przekazanie kopii informacji genetycznej (DNA) do komórki potomnej. Chociaż molekularne podstawy regulacji genów odpowiedzialnych za podziały komórkowe zostały poznane dzięki badaniom wykonanym
Poręba Elżbieta
Przedmiotem monografii jest analiza struktury białka hDPY-30, składnika kompleksu HMT i mechanizmu jego oddziaływań z białkiem Ash2L (składnikiem kompleksów HKMT). Otrzymane wyniki wskazują, że białko hDPY-30 jest ważnym elementem większości lub wszystkich kompleksów metylujących pozycję histonu H3K4 w komórkach ludzkich i jest niezbędne dla pełnej aktywności katalitycznej tych kompleksów.
Lalik Anna, Węgrzyn Anna, Ziembińska Aleksandra
Podręcznik „Markery molekularne - podstawy dla studentów kierunków technicznych" powstał z myślą o studentach kierunku biotechnologia Politechniki Śląskiej.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-08-19 09:41
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.