UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Znaczenia historyczne w edukacji początkowej. Narracyjne konstruowanie historii rodzinnych


Znaczenia historyczne w edukacji początkowej. Narracyjne konstruowanie historii rodzinnych
  Cena:

Ilość

przechowalnia

30,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
350
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

30,00 zł

Nauczanie historii zmierza współcześnie do ukazywania nie tylko wielkich zdarzeń i syntez politycznych, ale prezentowania także mikrohistorii - drobnych wydarzeń i prywatnych mikroświatów zwykłych ludzi. Intencją Autorki było „przetarcie" drogi mikrohistorii do przestrzeni kształcenia początkowego. Znacznie bliższa i ważniejsza od tzw. wielkiej historii jest dla dziecka w wieku wczesnoszkolnym historia prywatna, która wiąże się ze zdolnością dzieci do wchodzenia w rolę aktywnego jej badacza. O tym, że jest to problematyka nieobecna na etapie nauczania początkowego, świadczy brak badań nawiązujących do szerszego kontekstu teorii dydaktycznych i psychologicznych, a także skromna literatura przedmiotu. Kategoria „dziecięce znaczenia historyczne" służy określeniu subiektywnych sensów i znaczeń, jakie dzieci nadają w narracjach historii swojej rodziny. Kategoria ta dopuszcza do głosu inną problematykę historyczną niż ta, która obowiązuje obecnie, bowiem zakres tematów realizowanych w toku wczesnej edukacji w ramach wprowadzania dzieci w świat zagadnień historycznych nie uwzględnia historii własnej rodziny.
Materiał został ujęty w sześciu rozdziałach odpowiadających treściom teoretycznym, metodologicznym i empirycznym. Tym ostatnim Autorka poświęciła końcowe rozdziały książki. Typy sytuacji edukacyjnych (zogniskowane wokół treści, rozwinięte wokół osoby nauczyciela, skoncentrowane wokół wiedzy ucznia) stały się podstawą do wygenerowania trzech typów projektów edukacyjnych. Wytworzony w ten sposób teren badań umożliwił dokonanie oglądu dziecięcych działań w zakresie narracyjnego konstruowania historii własnej rodziny. Analiza rzeczywistości historycznej w tekstach uczniów pod kątem użycia funkcji i kręgów osób działających była wynikiem przyjętego założenia, że opowieści o tzw. świecie rzeczywistym konstruujemy tak, jak opowieści fikcyjne, wykorzystując te same reguły tworzenia i struktury narracyjne. Zostało to ukazane na tle egzemplifikacji narracji dziecięcych, poddanych analizie morfologicznej. Na wspomnianą kategorię „dziecięce znaczenia historyczne", kluczową z punktu widzenia konstruowania historii rodzinnych, składają się opisy i interpretacja obszarów historii prywatnej uczniów związanych z: bogactwem życia codziennego (czynności kobiet i mężczyzn, święta i zwyczaje, dzieciństwo, szkoła) oraz odbiciem tzw. wielkiej historii w historiach prywatnych (obrona ojczyzny, tragedie wojenne, utrata domu, przedmioty pamięci rodzinnej, historia powojenna).

Spis treści
1.      Historia i edukacja historyczna – wychodzenie poza schematy
1.1.  Pojmowanie historii na przestrzeni wieków
1.2.  Perspektywa społeczno-kulturowa współczesnego świata
1.3.  Historia i historiografia wobec znaczących nurtów społeczno-kulturowych
1.4.  Edukacja historyczna w szkole
1.4.1.     Edukacja historyczna na przestrzeni wieków
1.4.2.     Edukacja historyczna w klasach początkowych

2.      Dziecięce konstruowanie historii w klasach początkowych – konteksty teoretyczne
2.1.  Perspektywa konstruktywiczna w edukacji
2.1.1.     Założenia konstruktywizmu
2.1.2.     Teorie konstruktywizmu znaczące dla edukacji wczesnoszkolnej
2.1.3.     Od nauczania do uczenia się – konsekwencje edukacyjne
2.2.  W stronę narracyjnego konstruowania rzeczywistości
2.2.1.     Narracja jako typ myślenia i wiedzy
2.2.2.     Narracja jako wytwór procesu opowiadania komuś o czymś

3.      Metodologia badań
3.1.  Założenia ogólne – paradygmat badawczy
3.2.  Przedmiot, cel i problematyka badań
3.3.  Strategia badań, metody gromadzenia i opracowywania danych
3.4.  Przebieg postępowania badawczego i osoby badane

4.      Uczenie się z historii życia rodziny. Sytuacje edukacyjne uruchamiające dziecięce narracje
4.1.  Teoretyczne podstawy sytuacji edukacyjnych
4.2.  Typy sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom konstruowanie historii rodzinnych
4.2.1.     Sytuacje edukacyjne zogniskowane wokół treści
4.2.2.     Sytuacje edukacyjne rozwinięte wokół osoby nauczyciela
4.2.3.     Sytuacje edukacyjne skoncentrowane wokół wiedzy ucznia
4.3.  Podsumowanie

5.      Morfologia tekstów dziecięcych
5.1.  Analiza strukturalno-funkcjonalna tekstu
5.2.  Typy struktur morfologicznych tekstów uczniów
5.3.  Elementy sytuacji podatkowej w historiach dziecięcych
5.3.1.     Sytuacja początkowa w formach nienarracyjnych uczniów
5.3.2.     Sytuacja początkowa w narracjach uczniów
5.4.  Formy narracyjne historii uczniowskich
5.5.  Formy narracyjne tekstów uczniowskich
5.5.1.     Część przygotowawcza
5.5.2.     Właściwa część narracji
5.5.2.1.         Funkcje szkodzenia
5.5.2.2.         Funkcje braku
5.5.3.     Pozostałe funkcje w narracjach uczniów
5.6.  Podsumowanie

6.      Historie rodzinne w narracjach dziecięcych
6.1.  Dziecięce znaczenie historyczne – inspiracje teoretyczne
6.2.  Treści znaczeń nadawane rzeczywistości historycznej przez dzieci
6.3.  historia prywatna w narracjach dzieci
6.3.1.     Obraz codzienności
6.3.1.1.         Codzienność kobiet
6.3.1.2.         Codzienność mężczyzn
6.3.1.3.         Zdarzenia prywatne
6.3.1.4.         Znaczenia nadawane codzienności przez uczniów
6.3.2.     Obraz świąt i zwyczajów
6.3.2.1.         Święta Bożego Narodzenia i związane z nimi zwyczaje
6.3.2.2.         Święta wielkanocne i związane  z nimi zwyczaje
6.3.2.3.         Sakramenty
6.3.2.4.         Zwyczaje prywatne przynależne danej rodzinie
6.3.2.5.         Znaczenie nadawane przez uczniów świętom i zwyczajom
6.3.3.     Obraz dzieciństwa
6.3.3.1.          Dzieciństwo jako okres obowiązków i pracy
6.3.3.2.          Dzieciństwo jako czas zabaw i zabawek
6.3.3.3.          Dzieciństwo jako okres pasji i marzeń
6.3.3.4.          Dzieciństwo  jako czas wydarzeń traumatycznych
6.3.3.5.          Dzieciństwo jako okres pamięci smaków i zapachów
6.3.3.6.          Znaczenia nadawane dzieciństwu przez uczniów
6.3.4.     Obrazy szkoły
6.3.4.1.         Obraz szkoły – obowiązek szkolny, organizacja nauczania, miejsca nauki, środki dydaktyczne
6.3.4.2.         Nauczyciel i stosowane kary
6.3.4.3.         Droga do szkoły
6.3.4.4.         Szkolne historie
6.3.4.5.         Znaczenia nadawane szkole przez uczniów
6.4.  Historia prywatne uwikłana w „wielką historię” w narracjach dzieci
6.4.1.     W obronie ojczyzny
6.4.2.     Dramaty wojenne
6.4.3.     Utrata domu rodzinnego i „małej ojczyzny”
6.4.4.     Przedmioty pamięci rodzinnej związane z historią oficjalną
6.4.5.     Historia powojenna
6.4.6.     Znaczenia, jakie uczniowie nadawali historiom rodzinnym uwikłanym w „wielką historię”

Uwagi końcowe
Bibliografia
Wykaz tabel, schematów i fotografii
Historical meanings In early school education. Narrative construction of family histories. Summary

 

  Cena:

Ilość

przechowalnia

30,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska