Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » BUDOWNICTWO
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Technologia materiałów budowlanych - działy wybrane
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
166
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2003
Język
polski
ISBN/ISSN
83-88229-49-4

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Stałe kontakty i współpraca pracowników naukowych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej z przedstawicielami przemysłu materiałów budowlanych województwa podlaskiego dowodzą, że absolwenci tego Wydziału mają bogaty zasób wiadomości dotyczących cech wyrobów budowlanych oraz zastosowania tych wyrobów i projektowania obiektów inżynierskich. Niestety, ich wiedza o technologii produkcji podstawowych wyrobów produkowanych w okręgu północno-wschodnim Polski, poza technologią produkcji wyrobów z betonu cementowego, jest ograniczona.
Mając na względzie niedostateczne przygotowanie technologiczne studentów, władze Wydziału skorygowały plan studiów i wprowadziły do zajęć przedmiot ?technologia materiałów budowlanych". Najpierw wprowadzono zmiany na magisterskich studiach uzupełniających a w dalszej kolejności na innych poziomach studiów. Działy wybrane obejmują w regionie podstawowy przemysł materiałów budowlanych: ceramiki budowlanej, autoklawizowanego betonu komórkowego a także autoklawizowanych wyrobów wapienno-piaskowych.
Studiując ten przedmiot studenci uczą się zasad sporządzania schematów technologicznych, zapoznają się z opisami podstawowych parametrów technologicznych oraz z zasadami wykonywania opracowań projektów technologicznoorganizacyjnych dla określonej wielkości wytwórni.
W niniejszym podręczniku znajdzie student wyjaśnienie podstawowych procesów i układów węzłów technologicznych, a także, w formie. uzupełnienia, opisy, cech technicznych niektórych produkowanych wyrobów, odpowiadających wymaganiom Polskich Norm (PN) lub Europejskich Norm wprowadzonych do zbioru Polskich Norm (PN-EN).
Podręcznik ?Technologia materiałów budowlanych - działy wybrane" został opracowany na bazie prac studialnych prowadzonych w Katedrze Budownictwa Ogólnego Politechniki Białostockiej oraz w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. Inicjatorem tej pracy był Pan prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski, dyrektor Instytutu Inżynierii Budowlanej w roku akademickim 1999/2000, obecnie dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

Spis treści:

Wstęp

1. Zasady sporządzania schematów technologii produkcji wyrobów budowlanych 
1.1. Rodzaje schematów i zasady projektowania procesów technologicznych 
1.2. Symbole graficzne na schematach technologii produkcji 
1.2.1. Urządzenia do transportu surowców 
1.2.2. Urządzenia sortujące 
1.2.3. Urządzenia do składowania 
1.2.4. Urządzenia kruszące i mielące 
1.2.5. Urządzenia dozujące 
1.2.6. Urządzenia mieszające 
1.2.7. Urządzenia suszące 
1.2.8. Maszyny elektryczne i transformator 
1.2.9. Wodociągi 
1.2.10. Kanalizacje 
1.3. Normy

2. Technologia produkcji ceramiki budowlanej 
2.1. Rys historyczny i klasyfikacja wyrobów 
2.2. Cechy techniczne normowych wyrobów ceramicznych 
2.2.1. Wyroby o strukturze porowatej 
2.2.2. Wyroby o strukturze spieczonej 
2.2.3. Wyroby fajansowe 
2.3. Surowce ceglarskie 
2.3.1. Złoża surowców ceglarskich 
2.3.2. Właściwości glin ceglarskich 
2.4. Procesy przeróbki gliny i formowania surówki 
2.4.1. Wydobywanie i wstępne przygotowanie gliny 
2.4.2. Mechaniczna przeróbka i formowanie surówki 
2,5. Maszyny i urządzenia przeróbcze gliny oraz formujące surówkę 
2.5.1. Zasilacze 
2.5.2. Maszyny miażdżące 
2.5.3. Przecierali sitowe 
2.5.4. Mieszarki 
2.5.5. Przenośniki 
2.5.6. Wieża homogenizacyjna 
2.5.7. Maszyny formujące 
2.5.8. Ucinacze 
2.5.9. Urządzenia do transportu wewnętrznego surówki 
2.6. Suszenie surówki 
2.7. Wypalanie ceramiki 
2.8. Piece do wypalania surówki ceramicznej 
2.8.1. Piece komorowe 
2.8.2. Piece tunelowe 
2.9. Literatura cytowana i normy 
2.9.1. Literatura cytowana 
2.9.2. Normy

3. Technologia produkcji wyrobów z betonu komórkowego 
3.1. Rozwój produkcji autoklawizowanych betonów komórkowych 
3.2. Cechy techniczne normowych wyrobów autoklawizowanych z betonu komórkowego 
3.3. Rodzaje technologii produkcji autoklawizowanych betonów komórkowych 
3.4. Surowce do produkcji autoklawizowanych betonów komórkowych 
3.5. Ustalanie składu mieszanki betonu komórkowego 
3.6. Procesy technologiczne produkcji wyrobów z betonu komórkowego metodą ?Unipol" 
3.6.1. Technologia produkcji metodą ?Unipol" (wariant piaskowy) 
3.6.2. Dostawa i magazynowanie surowców 
3.6.3. Przygotowanie szlamu piaskowego 
3.6.4. Przygotowanie spoiwa mieszanego 
3.6.5. Przygotowanie zawiesiny proszku aluminiowego 
3.6.6. Przygotowanie mieszanki betonu 
3.6.7. Formowanie wyrobów 
3.6.8. Przygotowanie szlamu ze świeżych odpadów 
3.6.9. Autoklawizacja 
3.6.10. Magazynowanie i ekspedycja gotowych wyrobów 
3.6.11. Technologia produkcji metodą ?Unipol" (wariant popiołowy) 
3.6.12. Technologia produkcji metodą ?Unipol" (wariant piaskowo-popiołowy) 
3.7. Literatura cytowana i normy 
3.7.1. Literatura cytowana 
3.7.2. Normy

4. Technologia produkcji wyrobów wapienno-piaskowych 
4.1. Rozwój produkcji wyrobów wapienno-piaskowych 
4.2. Cechy techniczne normowych wyrobów wapienno-piaskowych 
4.3. Surowce do produkcji wyrobów wapienno-piaskowych 
4.3.1. Piasek 
4.3.2. Wapno 
4.3.3. Woda 
4.4. Produkcja wyrobów wapienno-piaskowych metodą silosową (reaktorową) 
4.4.1. Dostawa i magazynowanie surowców 
4.4.2. Przygotowanie mieszanki 
4.4.3. Transport mieszanki i formowanie wyrobów 
4.4.4. Autoklawizacja 
4.4.5. Przykłady rozwiązań produkcji wytwórni wyrobów wapienno-piaskowych 
4.4.6. Reakcje układu Ca(OH)-Si02 -H2O 
4.5. Literatura cytowana i normy 
4.5.1. Literatura cytowana 
4.5.2. Normy

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Wojewódzki Wiesław
Opracowanie monograficzne dotyczące zastosowania metod teorii plastyczności do analizy płyt cienkich o prawie dowolnych kształtach - izotropowych i anizotropowych. Podano m.in. podstawy teorii nośności granicznej konstrukcji, podstawowe równania płyt sztywno-plastycznych, rozwiązania płyt kołowych, statyczne i kinematyczne oszacowania nośności granicznej płyt. Książka przeznaczona jest dla studentów budownictwa oraz projektantów konstrukcji nośnych w budownictwie lądowym i wodnym.
Budzynowski Tomasz, Ostrowski Bogusław, Poprzeczka Andrzej, Ziewiec Witold
W ciągu ostatnich dwudziestu lat jesteśmy świadkami szybkiego, niespotykanego wcześniej postępu w dziedzinie rozwoju nauki i technologii produkcji tworzyw konstrukcyjnych. Dowodem tego jest między innymi fakt, że w krajach rozwiniętych gospodarczo za jedno z kryteriów oceny zaawansowania technicznego i technologicznego uważa się postęp w dziedzinie rozwoju produkcji materiałów. Rozwój produkcji materiałów, możliwości technologiczne ich wytwarzania, przetwarzania oraz zastosowania stymulują powst
Cyunczyk Aleksander
Rozwój nauki o materiałach i inżynierii materiałowej ma szczególny udział we współczesnym postępie techniki. Oparty na wiedzy ukształtowanej przez fizykę i chemię ciała stałego stwarza możliwości racjonalnego doboru materiałów znanych lub projektowania nowych, w zależności od prognozowanej funkcji, jaką mają one spełniać w danej maszynie, urządzeniu lub konstrukcji.
Korytkowski Bohdan
Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Omówiono w nim dwa tematy ćwiczeń konstrukcyjnych: pierwszy - dotyczący wybranej grupy napędzanych ręcznie dźwigników samochodowych, drugi - wybranej grupie armatury naporowej stosowanej w rurociągach, w szczególności kurków kulowych i przepustnic.
Martinek Włodzimierz, Nowak Paweł, Woyciechowski Piotr
W skrypcie przedstawiono podano definicje, systematykę i elementy realizacji związane z ogólnymi pojęciami występującymi w technologii robót budowlanych oraz w najpopularniejszych zastosowaniach przy wykonywaniu robót stanu surowego. Roboty wykończeniowe potraktowano bardzo pobieżnie, ograniczając się do podstawowej ich klasyfikacji.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-17 02:12
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.