UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Rozwijanie sprawności pisania w dydaktyce językowej na etapie wczesnoszkolnym


Rozwijanie sprawności pisania w dydaktyce językowej na etapie wczesnoszkolnym
  Cena:

Ilość

przechowalnia

37,40 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
417
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2009
Język
polski
ISBN
978-83-7481-236-8
  Cena:

Ilość

przechowalnia

37,40 zł

Ostatnio zauważa się wzrastające w kręgach akademickich zainteresowanie pisaniem w L2, co przejawia się w coraz większej, choć odwrotnie proporcjonalnej do publikacji metodycznych liczbie dysertacji naukowych przygotowanych w krajach anglojęzycznych (...), które w przeważającym stopniu dotyczą jednak starszych grup wiekowych. Tym bardziej więc zasadne wydaje się stworzenie teoretycznie i empirycznie spójnego modelu wczesnoszkolnej nauki pisania w L2, optymalnie „zagospodarowującego” ciekawość poznawczą dzieci i ich fascynację światem litery i – w związku z tym – zwiększającego oczekiwania nauczyciela wobec ich pisemnej działalności (G. Williams 1998, Hedge 2001, Matsuda 2003). Skonstruowanie takiego modelu jest celem rozważań przedstawionych w tej książce i wynikających z empirycznie udokumentowanego przeświadczenia, że odręczne pisanie jest jedną z najbardziej elementarnych umiejętności, niezbędnych do globalnego rozwoju dziecka i w związku z tym niemożliwych do zignorowania nawet w dobie komputera, która wcale nie musi, a wręcz nie powinna być utożsamiana z fazą oralności wtórnej (Marzano, Playner 2004, Ong 1982).
Epistemologiczną osnową całej, składającej się z trzech części pracy jest heglowskie prawo dialektyczne, zgodnie z którym większość zaprezentowanych tu i zinterpretowanych pod kątem pisania L1/L2 koncepcji tworzy swoisty konstrukt traidyczny, w którym z pozornie sprzecznych tez i antytez (części – pierwsza i druga) wyłania się synteza (część trzecia). Jest ona wynikiem autorskiego wnioskowania na temat możliwości wkomponowania dorobku różnych, zaabsorbowanych rozwojem dziecka teoretyków i badaczy wielu narodowości (...) w ramy wczesnoszkolnej nauki pisania. Zagadnienia związane z dydaktyką językową przedstawione są na tle odpowiednich pojęć i teorii zaczerpniętych z obszarów psychologii poznawczej i rozwojowej, psycholingwistyki, pedagogiki ogólnej, neurofizjologii i neurocybernetyki, jako że koncepcyjne wsparcie tych dyscyplin okazało się konieczne dla wyczerpującego wyjaśnienia celowości wczesnego rozwijania sprawności pisania w L2.

Spis treści

Część pierwsza
Pisanie w kontekście psychofizycznego rozwoju dziecka

 1. Psychologia poznawcza a tworzenie teorii empirycznej

  1. Teoria a poznanie

  2. Triadyczna koncepcja teorii

  3. Teoria w edukacji

 2. Teorie rozwoju poznawczego dziecka

  1. Teoria piagetowska

   1. Struktury poznawcze, adaptacja, równoważenie

   2. Stadialne podejście do rozwoju

    1. Faza przedoperacyjna

    2. Faza operacji konkretnych

  2. Koncepcja rozwoju w nurcie postpiagetowskim

  3. Pedagogiczne implikacje teorii piagetowskiej i postpiagetowskiej

  4. Myślenie i rozwój w ujęciu operacyjno-figuratywnym

   1. Modularna koncepcja wielu inteligencji według Gardnera

   2. Triarchiczna koncepcja inteligencji według Sternberga

 3. Lingwistyczne i neuropsychologiczne uwarunkowania procesu pisania

  1. Rozwój języka dziecka

   1. Płaszczyzna biologiczna

    1. Struktura mózgu

    2. Mózg a rozwój języka

    3. Teoria etologiczna Chomsky’ego

   2. Płaszczyzna psychologiczna

    1. Teoria poznawczo – rozwojowa

    2. Poznawczy model rozwoju metajęzykowego według van Kleeck

    3. Adaptacyjny wymiar aktywizacji języka

    4. Pamięć i uwaga

    5. Motywacja

   3. Płaszczyzna społeczna

    1. Teoria behawiorystyczna

    2. Podejście funkcjonalistyczne

    3. Recepcyjny potencjał dziecka

   4. Zalety wczesnej dwujęzyczności

  2. Analiza procesu pisania

   1. Pisanie w perspektywie historycznej

   2. Przegląd definicji pisania

   3. Fizjologiczny aspekt pisania

    1. Neurocybernetyczne modele pisania

   4. Motoryczny aspekt pisania

   5. Psychologiczny aspekt pisania

    1. Interioryzacja pisma

    2. Pisanie jako proces odwołujący się do całości intelektu

    3. Świadomość pisma

    4. Automatyzacja pisania

   6. Trudności w pisaniu

Podsumowanie

Część druga
Pisanie w ujęciu empiryczno – metodycznym

 1. Pisanie w badaniach

  1. Dyscyplinarny i epistemologiczny status pisania

   1. Co chcemy wiedzieć o pisaniu

   2. Jakie narzędzia badawcze stosujemy

  2. Badania nad umiejętnością pisania u dzieci

   1. Krótki rys historyczny

   2. Współczesna rewaluacja koncepcji piśmienności

   3. Prymat badań jakościowych

   4. Wspólny mianownik pisania w języku ojczystym i obcym

   5. Pasanie a teoria Piageta

   6. Główne zagadnienia badawcze

    1. Studia nad świadomością pisma

    2. Studia nad multimodalnością

    3. Studia nad kompetencjami tekstowymi

    4. Studia nad efektywnym nauczeniem pisania

  3. Rodzinne studium przypadku

   1. Strategie w nauce pisania

   2. Rodzaje, tematyka i cele prac pisemnych

   3. Szkolna a domowa nauka pisania

   4. Relacje między pisaniem a czytaniem

   5. Pisanie jako forma rozwoju ucznia

  4. Europejskie Portfolio Językowe w projekcie pilotażowym

  5. Piśmienność a nowe technologie

 2. Pisanie w nauczaniu

  1. Pisanie w kulturowo – historycznym ujęciu Wygotskiego

   1. Prehistoria mowy pisanej

   2. Pisanie jako wtórna symbolizacja pierwszego stopnia

   3. Dydaktyczny wymiar pisania

   4. Amerykańskie echa przemyśleń Wygotskiego

  2. Pisanie w montessoriańskim systemie kształcenia

   1. Konstruktywizm Montessori

   2. Funkcje i zadania nauczyciela montessoriańskiego

   3. Wrażliwe fazy dziecka a przyswajanie języka

   4. Metoda pisania

  3. Podejście kognitywne

   1. Model Treningu Poznawczego

  4. Podejście tekstualne

   1. K-6 syllabus i jego związek z funkcjonalnym modelem pisania

  5. Nauczanie pisania według Gravesa

   1. Przyswajanie konwencji pisarskich

   2. Pisanie w różnych gatunkach

   3. Prowadzenie portfolio pisarskiego

   4. Konferowanie

  6. Imię dziecka jako motyw wprowadzający je w świat mowy pisanej

   1. Koncepcja Majchrzak

  7. Interakcyjny model nauki pisania

  8. Nauczanie dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu

   1. Metoda Dobrego Startu

Podsumowanie

Część trzecia
Pisanie w praktyce szkolnej – postulaty aplikacyjne

 1. Heurystyczno – operacyjny model nauki pisania

  1. Model i jego miejsce w refleksji i praktyce nauczania / uczenia się języka obcego

  2. Zalecenia programowe odnośnie do szkolnej nauki pisania

  3. Teoretyczne uwarunkowania modelu

   1. Neopiagetowska optyka kształcenia

   2. Zasada współwystępowania inwencji z konwencją pisarską

  4. Otwarto – zamknięte prace pisemne

   1. Pisanie po śladzie

   2. Przepisywanie

   3. Wykorzystanie imienia dziecka w nauce pisania

   4. Obrazkowo – literowa synteza wyrazów

   5. Dyktando

   6. Formy narracyjne

   7. Formy wierszowane

   8. Wymiana korespondencji

   9. Nauka pisania a dysleksja

   10. Rozmowy o piśmie i pisaniu

Podsumowanie

Wnioski końcowe

Bibliografia

Aneksy. Otwarto zamknięte prace pisemne (OZ PP)

Aneks 1. Pisanie po śladzie

Aneks 2. Przepisywanie

Aneks 3. Wykorzystanie imienia dziecka w nauce pisania

Aneks 4. Dyktando

Aneks 5. Obrazkowo – literowa synteza wyrazów

Aneks 6. Formy narracyjne

Aneks 7. Formy wierszowane

Aneks 8. Wymiana korespondencji

Aneks 9. Nauka pisania a dysleksja

Aneks 10. Proceduralne wspieranie nauki pisania

Aneks 11. Zestawienie prac pisemnych otwarto – zamkniętych

Summary

  Cena:

Ilość

przechowalnia

37,40 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska