Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
 • Nauka
 • Edukacja
 • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Właściwości ciał stałych
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
233
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2017
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7934-125-2

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

przechowalnia

24,00 zł

Rozwój nauki o materiałach i inżynierii materiałowej ma szczególny udział we współczesnym postępie techniki. Oparty na wiedzy ukształtowanej przez fizykę i chemię ciała stałego stwarza możliwości racjonalnego odbioru materiałów znanych lub projektowania nowych, w zależności od prognozowanej funkcji, jaką mają one spełniać w danej maszynie, urządzeniu lub konstrukcji.

Obecny stan techniki wymaga, aby wyniki badań naukowych były wdrażane do praktyki przemysłowej w możliwie najkrótszym czasie. Ponadto zwiększa się nieustannie znaczenie nauki o materiałach inżynierii materiałowej, z uwagi na różnorodność funkcji, które spełniają współczesne materiały inżynierskie: metale, ceramiki, polimery, szkła oraz kompozyty, Niezbędne jest więc współdziałanie specjalistów wielu dziedzin w zakresie wytwarzania i użytkowania materiałów, co jednocześnie wymaga od nich wiedzy wspólnej tym obszarom.

Spełnienie takich potrzeb jest możliwe dzięki przekazaniu elementarnych wiadomości z zakresu fizyki, chemii i mechaniki ciała stałego, a zwłaszcza dotyczących struktury elektronowej i krystalicznej materiałów, przejścia materiałów ze stanu ciekłego w krystaliczny, zmiany struktury i mikrostruktury materiałów w stanie stałym oraz określenia reakcji materiałów na bodźce zewnętrzne (temperatura, naprężenie, pole elektryczne, magnetyczne itd.).

Zakres wiedzy przedstawiony w podręczniku poparty wieloletnimi wykładami autorów dla studentów kierunków mechanika i budowa maszyn oraz inżynieria materiałowa. Ogranicza się do prostego i poglądowego sposobu omówienia podstawowych zagadnień, niezbędnych do zrozumienia wzajemnych relacji pomiędzy budową, metodami wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich a ich właściwościami. Zwrócono uwagę na stosowanie poprawnej terminologii i definicji. Ze względu na obszerną treść powzięto próbę ujęcia jej w trzech odrębnych podręcznikach: „Struktura ciał stałych”, „Fizykochemia przemian fazowych” oraz „Właściwości ciał stałych”.

Podręczniki mogą być także użyteczne dla słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych, a także dla inżynierów praktyków.

 

Spis treści

WPROWADZENIE

Stale materiałowe. Właściwości zespołowe, technologiczne i cechy materiałów. Izotropia i anizotropia ciał stałych. Właściwości kompozytów.

 1. OBCIĄŻENIA MECHANICZNE – REAKCJE CIAŁ STAŁYCH

  1. Wprowadzenie

Obciążenie mechaniczne. Naprężenie. Stan naprężenia. Odkształcenie stan odkształcenia. Pękanie materiałów.

  1. Odkształcenie sprężyste

Prawo Hooke'a. Uogólnione prawo Hooke'a. Stałe sprężystości. Zjawiska niesprężystości

  1. Odkształcenie plastyczne metali na zimno

Charakterystyka ogólna. Poślizg i bliźniakowanie w monokryształach. Generowanie dyslokacji. Hamowanie ruchu dyslokacji. Odkształcenie ciał polikrystalicznych. Umocnienie odkształceniowe.

  1. Odkształcenie plastyczne metali na gorąco

Procesy towarzyszące przeróbce plastycznej na gorąco. Pełzanie. Pełzanie wysokotemperaturowe. Pełzanie dyfuzyjne. Nadplastyczność.

  1. Pękanie metali

Rodzaje pękania. Pękanie kruche. Zarodkowanie i propagacja pęknięć. Pękanie podczas pełzania. Pękanie zmęczeniowe.

  1. Odkształcenie i pękanie materiałów ceramicznych

Odkształcenie monokryształów. Odkształcenie polikryształów. Statystyczne aspekty wytrzymałości materiałów ceramicznych

  1. Odkształcenie polimerów

Odkształcenie sprężyste i elastyczne. Odkształcenie lepkosprężyste i lepkościowe.

 1. REAKCJE MATERIAŁÓW NA BODŹCE CIEPLNE

  1. Wprowadzenie

Temperatura. Charakterystyki cieplne ciał stałych.

  1. Dynamika sieci krystalicznej

Drgania w kryształach. Kwantowe teorie ciepła właściwego. Rozszerzalność cieplna. Przewodzenie ciepła.

  1. Naprężenia wewnętrzne w materiałach

Naprężenia cieplne pierwszego rodzaju. Naprężenia cieplne drugiego rodzaju. Sposoby zwiększania odporności na nagłe zmiany temperatury.

  1. Nagrzewanie metali odkształconych plastycznie na zimno – mikrostruktura i właściwości

Uwalnianie zmagazynowanej energii odkształcenia. Zdrowienie. Rekrystalizacja. Rozrost ziarn.

 1. REAKCJE MATERIAŁÓW NA POLE ELEKTRYCZNE

  1. Wprowadzenie

Pojęcia podstawowe. Klasyfikacja materiałów ze względu na właściwości elektryczne

  1. Przepływ prądu elektrycznego

Przewodnictwo elektronowe metali. Konduktywność półprzewodników. Prądy jonowe w ciałach stałych. Nadprzewodnictwo. Polarny w kryształach jonowych i polimerach

  1. Dielektryki w polu elektrycznym

Polaryzacja elektryczna. Ferroelektryki. Przebicie elektryczne.

 1. ZJAWISKA MAGNETYCZNE W CIAŁACH STAŁYCH

  1. Wprowadzenie

Istota zjawisk magnetycznych. Charakterystyki magnetyczne materiałów.

  1. Magnetyczne właściwości metali

Magnetyczne właściwości gazu elektronowego. Metale dia- i paramagnetyczne. Uporządkowanie magnetyczne. Struktura domenowa. Histereza magnetyczna. Magnetostrykcja. Magnetyki amorfizczyne i nanokrystaliczne

  1. Magnetyczne właściwości materiałów ceramicznych

Antyferromagnetyzm i ferromagnetyzm. Ferryty.

  1. Zjawiska galwanomagnetyczne i magnetokaloryczne

Zjawiska galwanomagnetyczne. Zjawisko magnetokaloryczne.

 1. WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE CIAŁ STAŁYCH

  1. Wprowadzenie

Natura światła. Optyczne stałe materiałowe.

  1. Załamanie i odbicie światła

Dwójłomność kryształów optycznie anizotropowych. Anizotropia wymuszona. Zjawiska akusto- i elektrooptyczne. Odbicie światła.

  1. Absorpcja fotonów i zjawiska towarzyszące

Wrażenie barwy. Luminescencja. Fotoelektryczność

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Kusz Bogusław
Szkła krzemianowe zawierające tlenki ołowiu, bizmutu czy antymonu znajdują szereg zastosowań przemysłowych w optoelektronice. W aplikacjach wykorzystuje się ich ciekawe własności fizyczne, takie jak: wysoki współczynnik absorpcji w podczerwieni, nieliniowy współczynnik załamania, duża gęstość, niska temperatura przejścia szklistego, duży współczynnik rozszerzalności cieplnej.
Regel Wiesława
Zeszyt 15 zawiera obszerny przegląd metod rozwiązywania równań i nierówności logarytmicznych. Wiele zagadnień matematycznych opartych jest na równaniu lub nierówności logarytmicznej. Programy z matematyki zostały ostatnio odchudzone kosztem zagadnień związanych z logarytmami, stąd też pojawiła się potrzeba samodzielnego uzupełnienia tych zagadnień.
Domański Wiesław, Urzędniczok Henryk
Niniejsza książka przeznaczona jest dla studentów studiów inżynierskich, studiujących na Wydziale Elektrycznym na kierunku ?elektrotechnika" oraz ?elektronika i telekomunikacja". Publikacja zawiera materiał pozwalający na przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu ?podstawy automatyki". Zakłada się, iż studenci mają opanowane wiadomości przedstawione uprzednio na wykładzie z tegoż przedmiotu, a celem opracowania jest jedynie ukierunkowanie uwagi na tematykę związaną z ćwiczeniami...
Grądzka-Dahlke Małgorzata
W pracy zaproponowano oryginalne rozwiązanie układu tarciowego endoprotezy stawu biodrowego, które zapewnia korzystne warunki smarowania elementów współpracujących w porównaniu z tradycyjnymi endoprotezami. Opracowano model koncepcyjny i przeprowadzono weryfikację doświadczalną panewki endoprotezy z warstwą porowatą. Zrealizowano szereg badań eksperymentalnych, których celem było uzyskanie struktury materiału porowatego optymalnej z punktu widzenia właściwości użytkowych wyrobu.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-18 09:27
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.