Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » MECHANIKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Technika laserowa i jej zastosowania
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
222
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2009
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7207-850-6

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

przechowalnia

26,00 zł

Jest to książka o laserach, napisana przez specjalistę o ogromnej wiedzy z zakresu optyki instrumentalnej i praktycznej, wyróżniająca się autorskim charakterem i nowym podejściem do problemu.

Celem podręcznika jest zapoznanie odbiorcy ze zjawiskami determinującymi generację wiązki, a przede wszystkim z możliwością wykorzystania laserów w szeroko pojętej technice i medycynie.


Spis treści:

Część I. TECHNIKA LASEROWA
2. Zasada działania lasera
2.1. Proces pompowania, inwersja obsadzeń
2.2. Wzmocnienie promieniowania
2.3. Budowa lasera
2.3.1. Budowa lasera gazowego
2.3.2. Budowa lasera na ciele stałym
2.3.3. Mikrolasery
2.3.4. Lasery światłowodowe
2.3.5. Lasery ekscymerowe
2.3.6. Lasery chemiczne
2.3.7. Podsumowanie
3. Charakterystyka wiązki generowanej przez laser
3.1. Rozkład przestrzenny wiązki laserowej
3.1.1. Lasery z jednorodnym ośrodkiem czynnym
3.1.2. Jakość wiązki, parametr M 2
3.2. Widmo promieniowania lasera, mody podłużne
3.2.1. Widmo modu TEM00
3.2.2. Linia widmowa ośrodków gazowych
3.2.3. Widmo modów poprzecznych wyższych rzędów
3.3. Szumy
4. Przekształcanie wiązki laserowej przez układy optyczne
4.1. Wyznaczenie obrazu wiązki gaussowskiej
4.2. Paradoks ogniskowania
4.3. Ogniskowanie wiązki laserowej
4.4. Minimalizacja kąta rozbieżności
4.5. Przekształcenie wiązki laserowej przez układ bezogniskowy
4.6. Rozszerzacz wiązki laserowej
4.7. Zmiany fazowe wiązki gaussowskiej
4.8. Propagacja obciętej wiązki gaussowskiej
4.8.1. Straty mocy wywołane obcięciem wiązki
4.8.2. Wpływ obcięcia wiązki na kąt rozbieżności
4.8.3. Efekt krawędziowy
4.8.4. Ogniskowanie obciętej wiązki gaussowskiej
5. Selekcja modów
5.1. Bierna selekcja modów poprzecznych
5.2. Bierna selekcja modów podłużnych
5.3. Stabilizacja częstotliwości i długości fali
6. Lasery impulsowe
6.1. Metoda modulacji dobroci rezonatora
6.2. Metoda fazowej synchronizacji modów
7. Zjawiska nieliniowe wywołane przez propagującą się wiązkę laserową
7.1. Generacja drugiej i wyższych harmonicznych promieniowania
7.2. Zjawisko elektrooptyczne
7.3. Mieszanie fal, parametryczny oscylator optyczny
7.4. Samomodulacja fazy, samoogniskowanie fali
8. Lasery półprzewodnikowe
8.1. Wiązka generowana przez laser
8.2. Widmo promieniowania lasera półprzewodnikowego
8.3. Typy laserów półprzewodnikowych
8.4. Właściwości laserów półprzewodnikowych
8.5. Zakres widmowy laserów półprzewodnikowych
8.6. Diody elektroluminescencyjne
9. Lasery przestrajalne
9.1. Lasery przestrajane dyskretnie
9.2. Lasery przestrajane w obszarze linii widmowej
9.3. Szerokie przestrajanie
9.3.1. Lasery barwnikowe
9.3.2. Lasery na ciele stałym
9.3.3. Parametryczne oscylatory optyczne (OPO)
10. Pomiary parametrów wiązki laserowej
10.1. Cel pomiarów
10.2. Badanie widma promieniowania lasera gazowego ciągłego działania
10.3. Pomiar średnicy wiązki
10.4. Pomiar kąta rozbieżności wiązki
10.5. Pomiar kształtu i czasu trwania impulsu
10.6. Pomiar kształtu czoła fali
10.7. Pomiar mocy i energii
11. BHP przy pracy z laserami
11.1. Skutki oddziaływania promieniowania laserowego przez nadmierną ekspozycję na oko i skórę
11.2. Wybrane defi nicje pojęć niezbędnych do oceny zagrożeń (zgodnie z normą PN-EN 60825-1:2005)
11.3. Podział laserów i urządzeń laserowych na klasy
11.4. Ocena zagrożeń, maksymalne dopuszczalne ekspozycje (MDE)
11.5. Uwagi dotyczące znowelizowanej normy PN-EN 60825-1:2008
11.6. Wyznaczenie maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji (MDE), nominalnego obszaru zagrożenia wzroku (NObZW) i nominalnej odległości zagrożenia
wzroku (NOdZW) dla lasera He-Ne (λ = 633 nm)
11.6.1. Naświetlenie użytkownika pełną mocą wiązki lasera klasy 3R
11.6.2. Przebywanie w pomieszczeniu z laserem He-Ne He-Ne (λ = 633 nm)
11.6.3. Wyznaczenie nominalnego obszaru i odległości zagrożenia wzroku (wielkości NObZW i NOdZW) dla lasera He-Ne (λ = 633 nm) o mocy 10 mW
11.7. Przykładowe wyznaczenie maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji (MDE) skóry przez bezpośrednie naświetlenie wiązką lasera He-Ne (λ = 633 nm)
11.7.1. Krótka ekspozycja
11.7.2. Długi czas ekspozycji
11.8. Wymagania dla producenta i użytkownika
11.9. Zalecenia dla użytkownika
12. Istota różnicy między promieniowaniem generowanym przez źródło klasyczne i laserowe
12.1. Mały kąt rozbieżności
12.2. Wysoki stopień monochromatyczności
12.3. Krótkie impulsy
12.4. Promieniowanie spolaryzowane
Część II. ZASTOSOWANIE LASERÓW
13. Zastosowania laserów
A. Wykorzystanie wysokiego stopnia monochromatyczności
A.1. Interferencja
A.2. Holografia
A.3. Żyroskop światłowodowy
A.4. Anemometria
A.5. Warsztatowy interferometr do pomiaru przemieszczeń
A.6. Redefi nicja metra
B. Wykorzystanie małego kąta rozbieżności wiązki
B.1. Wyznaczanie kierunku
B.2. Pomiarowe metody triangulacyjne
B.3. Koncentracja wiązki na dużej odległości
B.4. Wpływ temperatury na propagację wiązki dużej mocy
C. Wykorzystanie impulsowej pracy lasera
C.1. Monitorowanie środowiska
C.2. Pomiar odległości
C.3. Trójwymiarowy obraz środowiska silnie rozpraszającego
D. Wykorzystanie koncentracji mocy i energii wiązki laserowej
D.1. Laserowa obróbka materiałów
D.2. Fotolitografia
D.3. Laserowa mikrosynteza termojądrowa
D.4. Konserwacja zabytków i dzieł sztuki
D.5. Generacja miękkiego promieniowania rentgenowskiego i skrajnego nadfioletu
E. Wykorzystanie przestrajania długości fali
F. Zastosowanie w medycynie
F.1. Diagnostyka i terapia zmian nowotworowych
F.2. Laserowa chirurgia
F.3. Laparoskopia
F.4. Zastosowanie w stomatologii
F.5. Zastosowanie w otolaryngologii
Parametry laserów dostępnych handlowo i ich typowe zastosowania
Zbiór linii widmowych generowanych przez lasery
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Lewowska Ludmiła, Szatkowski Jan
Książka zawiera opis ćwiczeń przeprowadzanych w laboratorium fizyki.
Zagórski Alfred
W książce przedstawione zostały zagadnienia obejmujące funkcje specjalne (funkcje Eulera, wielomiany ortogonalne, funkcje Bessela), dystrybucje, analizę Fouriera (w ujęciu dystrybucyjnym), funkcje Greena, operatory w przestrzeniach Hilberta, metody drugiej kwantyzacji, operatorowe funkcje Greena oraz elementy teorii grup z uwzględnieniem jej zastosowań w mechanice kwantowej, chemii i fizyce ciała stałego. Każdy rozdział uzupełniony został o zestaw odpowiednich zadań.
Olszyna R. Andrzej
W książce przedstawiono fizykochemiczne podstawy prognozowania materiałoznawczego materiałów supertwardych, krystalochemiczną teorię twardości materiałów oraz definicje materiałów supertwardych. Osobną część stanowią rozważania na temat wpływu mikrostruktury i temperatury na twardość tworzyw ceramicznych.
Bukowski Roman
W monografii przestawiono możliwość zastosowania optyki geometrycznej, a dokładniej jej wariantu zespolonego w zagadnieniach akustooptyki i fototermiki. Przeanalizowano oddziaływanie optycznej wiązki gaussowskiej z falami sprężystą i termiczną w konfiguracji Ramana-Natha. Do opisu obu oddziaływań zastosowano tę samą metodę – metodę zespolonej optyki geometrycznej.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-21 21:12
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.