UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Niepewność pomiarowa w badaniach EMC. Pomiary emisyjności radioelektrycznej


Niepewność pomiarowa w badaniach EMC. Pomiary emisyjności radioelektrycznej
  Cena:

przechowalnia

21,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Autor: Sroka Jan
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
165
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2009
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7207-837-7
  Cena:

przechowalnia

21,00 zł

Niepewność jest pojęciem statystyki matematycznej używanym do opisu wyników pomiarów. Podaje się ją za pomocą poziomu i przedziału ufności. Poziom ufności jest prawdopodobieństwem, z jakim wynik pomiaru, rozszerzony o przedział ufności pokrywa prawdziwą wartość mierzonej wielkości. Niepewność pomiarowa wynika z samych przyrządów pomiarowych. Emisyjność radioelektryczna to zdolność urządzenia do emisji elektromagnetycznej w zakresie częstotliwości radiowych. Zakres ten, zgodnie z normami CISPR, obejmuje przedział częstotliwości od 9 kHz do 400 GHz, przy czym dotychczas zdefiniowano metody pomiarowe emisyjności do 1 GHz.

W pracy zaprezentowano metody pomiarowe emisyjności przewodzonej, promieniowanej przez przewody, oraz i EUT.

Praca rozpoczyna się prezentacją wybranych zagadnień ze statystyki matematycznej oraz zasad konstruowania bilansu niepewności. Po czym następuje opis stratności i tłumienności czwórników parametrami rozproszeniowymi. W dalszej kolejności przedstawione są elementy toru pomiarowego, takie jak miernik zaburzeń, sprzęgacze do pomiaru emisji przewodzonej, cęgi absorbcyjne anteny i ich otoczenie oraz same tory pomiarowe. Dla każdego z tych elementów oraz dla torów pomiarowych przedstawiono analizę niepewności. Ponadto podane są przykłady liczbowe bilansów niepewności.

Materiał prezentowany w pracy jest w dużej części wynikiem prac własnych autora i wykracza znacznie poza zalecenia prezentowane w normach CISPR - precyzuje je i wzbogaca o nowe oryginalne metody obliczeniowe.

Metoda proponowana przez Autora może być wykorzystana w praktyce pomiarowej laboratoriów badawczych, przez inżynierów-projektantów, pracowników naukowych i studentów. Stanowi kanwę do dalszych dyskusji nad niepewnością pomiarów emisyjności radioelektrycznej oraz sformułowaniem nowych zaleceń normatywnych.

 

Spis treści

Rozdział 1
WYBRANE ZAGADNIENIA ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ
1.1. Podstawowe definicje
1.2. Podstawowe rozkłady zmiennych losowych ciągłych
1.2.1. Rozkład prostokątny (równomierny)
1.2.2. Rozkład trójkątny, symetryczny
1.2.3. Rozkład normalny
1.2.4. Rozkład kształtu U
1.2.5. Rozkład t-Studenta
1.3. Podstawowe twierdzenia
1.4. Wyznaczanie przedziału i poziomu ufności
Rozdział 2
KONSTRUOWANIE BILANSU NIEPEWNOŚCI
2.1. Błąd i niepewność pomiaru
2.2. Niepewność typu A i B
2.3. Niepewność złożona, standardowa
2.3.1. Pomiar bezpośredni
2.3.2. Pomiar pośredni
2.4. Niepewność rozszerzona
2.4.1. Rozkład normalny niepewności złożonej, standardowej
2.4.2. Kryteria dominacji składników niepewności złożonej, standardowej
2.4.3. Rozkład t-Studenta niepewności złożonej, standardowej
2.4.4. Dominujący składnik typu B w niepewności złożonej, standardowej
2.5. Zestawienie terminologii
Rozdział 3
WYBRANE ZAGADNIENIA Z TRANSMISJI SYGNAŁÓW
3.1. Dekompozycja prądów
3.2. Konwersja składowych napięć
Rozdział 4
STRATNOŚCI I TŁUMIENNOŚĆ CZWÓRNIKA
4.1. Opis czwórnika za pomocą macierzy rozproszenia
4.2. Stratność wtrąceniowa czwórnika
4.3. Tłumienność czwórnika
4.4. Stratność napięciowa czwórnika
4.5. Uwagi końcowe
Rozdział 5
MIERNIK ZABURZEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
5.1. Zasada działania miernika
5.1.1. Bloki funkcyjne i nastawy analizatora widma
5.1.2. Zniekształcenia sygnałów w analizatorze widma
5.2. Specyfika analizatora zaburzeń elektromagnetycznych
5.2.1. Stopień wejściowy, preselektor
5.2.2. Filtr częstotliwości pośredniej
5.2.3. Detektory
5.3. Kalibracja miernika zaburzeń elektromagnetycznych
5.3.1. Wymagania dotyczące całości miernika
5.3.2. Mieszacz
5.3.3. Filtr częstotliwości pośredniej
5.3.4. Detektor wartości quasi-szczytowych
5.3.5. Detektor wartości szczytowej
5.3.6. Detektor wartości średniej
5.3.7. Przykłady udziału miernika zaburzeń w bilansie niepewności złożonej, standardowej
Rozdział 6
SPRZĘGACZE DO POMIARU EMISJI PRZEWODZONEJ
6.1. Rodzaje sprzęgaczy
6.2. Siec sztuczna typu V
6.2.1. Impedancja i jej tolerancje
6.2.2. Udział impedancji w niepewności
6.3. Stabilizator impedancji typu T
6.3.1. Impedancja i jej tolerancje
6.3.2. Udział impedancji w niepewności
6.4. Sprzęgacze nieinwazyjne
6.4.1. Sonda napięciowa
6.4.2. Sonda prądowa
6.4.3. Sonda pojemnościowa
Rozdział 7
CĘGI ABSORBCYJNE
7.1. Kalibracja cęgów
7.2. Składniki niepewności kalibracji cęgów
7.3. Weryfikacja stanowiska pomiarowego
Rozdział 8
ANTENY I ICH OTOCZENIE
8.1. Dipole
8.2. Szerokopasmowe anteny elektryczne
8.2.1. Współczynnik antenowy
8.2.2. Zależność współczynnika antenowego od wysokości umieszczenia anteny
8.2.3. Przemieszczanie się środka fazy
8.2.4. Zysk kierunkowy anteny
8.2.5. Symetryzacja
8.2.6. Polaryzacja ortogonalna
8.2.7. Przykłady bilansu niepewności anten
8.3. Otoczenie anten
8.3.1. Weryfikacja stanowisk pomiarowych
8.3.2. Porównanie metod weryfikacji
Rozdział 9
TOR POMIAROWY
9.1. Emisja przewodzona
9.1.1. Opis toru
9.1.2. Pośrednie wyznaczanie współczynnika podziału napięcia z pomierzonych parametrów
9.1.3. Bezpośredni pomiar współczynnika podziału napięcia
9.1.4. Szacowanie niepewności wyznaczania współczynnika podziału napięcia
9.1.5. Przykłady pomiarów
9.2. Emisja promieniowana przez przewody
9.3. Emisja promieniowana przez EUT
9.3.1. Konwersja sygnału przez tor pomiarowy
9.3.2. Szacowanie niepewności wyznaczania współczynnika konwersji
9.3.3. Przykłady pomiarów
  Cena:

przechowalnia

21,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska