UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej


Ćwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej
  Cena:

Ilość

przechowalnia

35,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
170
Okładka
miękka
Format
A4
Rok wydania
2012
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

35,00 zł

Podręcznik do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii analitycznej nieorganicznej jest przeznaczony dla studentów kierunku technologia chemiczna na Politechnice Radomskiej. Zespół autorów zawarł w nim swoje doświadczenia wynikające z ponad dwudziestoletniej pracy dydaktycznej w laboratorium analizy chemicznej.

W początkowym okresie naszej pracy dydaktycznej pięciogodzinne zajęcia laboratoryjne obejmowały dwa semestry (analiza jakościowa i ilościowa) i były wspomagane ćwiczeniami rachunkowymi. Studenci mogli wówczas z powodzeniem korzystać z wielu dobrych podręczników do chemii analitycznej dostępnych na rynku.

Jednakże, systematyczne utrata znaczenia chemii analitycznej w programach studiów politechnicznych spowodowała, że obszerny zakres klasycznych podręczników wykracza znacznie poza obowiązujący program zajęć studenckich. Obecnie analiza chemiczna jest realizowana poprzez 30 godzin wykładu i 30 godzin zajęć laboratoryjnych.

Nasz podręcznik jest więc formą pigułki analitycznej dostosowanej do programu nauczania. Przy wyborze ćwiczeń kierowano się nie tylko zakresem tematycznym, ale z konieczności także ich czasochłonnością, złożonością oraz odpornością na niedostatki praktyki laboratoryjnej wśród studentów. Wybrano ćwiczenia stwarzające dużą szansę uzyskiwania prawidłowych wyników przez początkujących analityków, bez konieczności ich powtarzania. Przygotowanie raportów z każdego ćwiczenia, konieczność zapisania w nim przeprowadzonych reakcji, nazwania używanego sprzętu laboratoryjnego ułatwia opanowanie „języka chemicznego”, który wcześniej był przyswajany poprze praktykę podstaw chemii analitycznej ujętych w treści wykładu. Udzielone odpowiedzi będą ocenianie i obok ocen z kolokwium (tzw. wejściówki) oraz z wykonanego ćwiczenia będą składową ogólnej oceny z każdego laboratorium.

Poznawanie reakcji analitycznych jest dobrą okazją do doskonalenia umiejętności zapisywania równań chemicznych. Celowo zamieściliśmy pewien nadmiar równań, na który składają się powtórzenia niektórych reakcji, jak i podwójny zapis: cząsteczkowy i jonowy. Chcemy w ten sposób ułatwić samodzielne uzupełnianie braków, albowiem w ostatnich latach zauważalne jest znaczne zróżnicowanie umiejętności w tym zakresie wśród kandydatów na studia chemiczne.

Do podręcznika wprowadziliśmy obowiązujący obecnie systematyczny sposób nazywania substancji chemicznych. Jedynie w niektórych przypadkach, odnoszących się do powszechnie znanych substancji, zdecydowaliśmy się na pewne uproszczenia czyniące z nazwy systematycznej nazwę „półsystematyczną”. Sądzimy, że takie rozwiązanie ułatwi naszym czytelnikom lekturę starszych podręczników.

W trzecim wydaniu podręcznika wprowadziliśmy system ułatwiający studentom samodzielną ocenę jakości przygotowania się do zajęć laboratoryjnych. Zrezygnowaliśmy z „tematów do opracowania”, które po kilku rocznikach studentów zatraciły już swoją świeżość. W ich miejsce zamieściliśmy zestawy pytań testowych jednokrotnego wyboru, po 30 pytań na każde 12 ćwiczeń laboratoryjnych. Zakres pytań nie wykracza poza ramy podręcznika, co jednak nie oznacza, że wszystkie odpowiedzi są w nim zawsze podane explicite.

Szerokie wykorzystywanie komputerów do celów dydaktycznych skłoniło również nas do zwrócenia się w stronę nowoczesnych technologii nauczania. Do podręcznika dołączona jest płyta CD-ROM z programem „Test z klasycznej analizy jakościowej i ilościowej” opracowanym przez mgr inż. Marcina Szukajta. Program umożliwia kontrolę wiedzy w zakresie sprawdzianu laboratoryjnego, kolokwium działowego i kolokwium zaliczeniowego. W pierwszym przypadku sprawdzian obejmuje 12 pytań testowych wybieranych losowo z pośród 30 pytań opracowanych dla poszczególnych ćwiczeń, na kolokwium działowe składa się z 18 pytań wybieranych losowo, po 3 z każdego z sześciu podzbiorów trzydziestoelementowych. Kolokwium zaliczeniowe to już 36 pytań losowanych według analogicznego algorytmu.

Dla możliwie wiernej symulacji kolokwiów, w programie do oceniania wyników testu zaadaptowano zasady obowiązujące na zajęciach dydaktycznych. Program powinien umożliwiać zatem realną ocenę efektów studiowania „klasycznej analizy nieorganicznej” na dowolnym etapie zaawansowanie. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić naszych czytelników do dążenia do uzyskiwania możliwie najlepszych rezultatów, które jak się łatwo będą mogli przekonać są w ich zasięgu.

 

Spis treści

Chemiczna analiza jakościowa

Laboratorium 1. Podstawy analizy jakościowej. Praca w laboratorium analitycznym

Laboratorium 2. Podział kationów na grupy analityczne. Wykrywanie kationów I grupy analitycznej

Laboratorium 3. Wykrywanie kationów II i III grupy analitycznej

Laboratorium 4. Wykrywanie kationów IV i V grupy analitycznej

Laboratorium 5. Wykrywanie anionów I, II i III grupy analitycznej

Laboratorium 6. Wykrywania anionów IV, V i VI grupy analitycznej

Laboratorium 7. Laboratorium uzupełniające. Analiza jakościowa

 

Chemiczna analiza ilościowa

Laboratorium 8. Wprowadzenie do analizy miareczkowej

Laboratorium 9. Acydymetria. Oznaczenie wodorotlenku sodu

Laboratorium 10. Alkalimetria. Oznaczenie kwasu octowego

Laboratorium 11. Miareczkowa analiza strąceniowa. Oznaczenie jonów chlorkowych metodą Mohra

Laboratorium 12. Kompleksometria. Oznaczenie wapnia metodą wersenianową

Laboratorium 13. Redoksymetria. Manganometryczne oznaczanie żelaza (II)

Laboratorium 14. Laboratorium uzupełniające. Analiza ilościowa

 

Wybrane zasady współczesnej nomenklatury związków nieorganicznych

Regulamin laboratorium chemii analitycznej

  Cena:

Ilość

przechowalnia

35,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
przechowalnia
Gąsiorek Jan, Jankowski Andrzej
19,00 zł
przechowalnia
Ozimina Ewa, Sułko Kazimierz
20,00 zł
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Kuś Stanisław, Obarski Norbert
21,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska