Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
 • Nauka
 • Edukacja
 • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » ELEKTRO
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
336
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2012 Wyd. III
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-62582-31-0

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

49,00 zł

W podręczniku omówiono rolę i zadania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w systemie elektroenergetycznym. Przedstawiono ogólną charakterystykę zakłóceń w układach elektroenergetycznych oraz stosowane w automatyce zabezpieczeniowej kryteria ich identyfikacji. Podano podstawowe informacje o przetwornikach wielkości pomiarowych. Zaprezentowano zasady działania przekaźników elektrycznych oraz omówiono budowę elektronicznych urządzeń zabezpieczeniowych, analogowych i mikroprocesorowych. Scharakteryzowano współpracę mikroprocesorowych urządzeń zabezpieczających z innymi nowoczesnymi układami funkcjonującymi w stacjach elektroenergetycznych.

W sposób bardziej szczegółowy przedstawiono automatykę zabezpieczeniową linii i transformatorów elektroenergetycznych, szyn zbiorczych, generatorów synchronicznych, silników elektrycznych i kondensatorów stacyjnych. Przedstawiono podstawowe aspekty dotyczące wymagań i zasad realizacjo automatyk: samoczynnego załączania rezerwy, samoczynnego ponownego załączania i samoczynnego częstotliwościowego odciążania. Omówiono sposoby realizacji automatyki zabezpieczeniowej w sieciach z rozproszonymi źródłami energii.

W ostatnim rozdziale scharakteryzowano rodzaje badań mikroprocesorowych urządzeń zabezpieczeniowych.

Zestawienie literatury sporządzono oddzielnie dla każdego rozdziału podręcznika. Zamieszczone pozycje dotyczą dwóch kategorii: podstawowej oraz ostatnich publikacji w czasopismach i na konferencjach.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wydziałów elektrycznych politechnik, studiujących na kierunku elektrotechnika – na specjalnościach: elektroenergetyka, automatyzacja przemysłu i inżynieria elektryczna.

Autorzy bardzo serdecznie dziękują prof. dr hab. Inż. Józefowi Lorencowi za życzliwą i wnikliwą recenzję, która sprawiła, że podręcznik zyskał na jakości.

 

Spis treści

Wykaz ważniejszych oznaczeń

Wykaz oznaczeń używanych na schematach

 1. Wprowadzenie ogólne

  1. Zadania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

  2. Ogólna charakterystyka zakłóceń

  3. Struktura i wykonanie urządzeń zabezpieczeniowych

  4. Wymagania stawiane elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej

  5. Literatura

 1. Przetworniki wielkości pomiarowych

  1. Wstęp

  2. Przekładniki prądowe zabezpieczeniowe

   1. Układy połączeń przekładników prądowych

   2. Dobór przekładników prądowych

  3. Przekładniki napięciowe zabezpieczeniowe

  4. Filtry składowych symetrycznych

  5. Czujniki temperatury

  6. Literatura

 1. Przekaźniki i urządzenia zabezpieczeniowe

  1. Wiadomości wstępne

  2. Przekaźniki pomocnicze

  3. Ogólne zasady porównywania wielkości kryterialnych

  4. Przekaźniki pomiarowe jednowejściowe

   1. Przekaźniki prądowe i napięciowe

   2. Przekaźnik cieplny

   3. Przekaźnik częstotliwości

   4. Przekaźnik gazowo – przepływowy

  5. Przekaźniki pomiarowe wielowejściowe

   1. Przekaźniki kierunkowe

   2. Przekaźniki impedancyjne

   3. Przekaźniki różnicowe prądowe

  6. Analogowe urządzenia zabezpieczeniowe

  7. Mikroprocesorowe urządzenia zabezpieczeniowe

  8. Współpraca automatyki zabezpieczeniowej z innymi układami

  9. Rejestratory zakłóceń

  10. Lokalizatory miejsca zwarcia

  11. Literatura

 1. Automatyka zabezpieczeniowa linii elektroenergetycznych

  1. Zakłócenia w pracy linii

  2. Rodzaje stosowanej automatyki zabezpieczeniowej linii

  3. Zabezpieczenia do wykrywania zwarć wielkoprądowych

   1. Prądy i napięcia występujące podczas zwarć

   2. Zabezpieczenia nadprądowe

   3. Zabezpieczenia odległościowe

   4. Zabezpieczenie różnicowe wzdłużne

   5. Zabezpieczenia porównawczofazowe

   6. Zabezpieczenia porównawczo – kierunkowe

   7. Zabezpieczenie przeciążeniowe

  4. Zabezpieczenia od zwarć doziemnych małoprądowych

   1. Wprowadzenie

   2. Rodzaje stosowanych zabezpieczeń ziemnozwarciowych

   3. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadnapięciowe zerowe

   4. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadprądowo zerowe

   5. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kątowoprądowe

   6. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe admitancyjne

   7. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe kierunkowe mocno – zerowe

   8. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe z zewnętrznym sygnałem

  5. Przykłady zespołów automatyki zabezpieczeniowej linii elektroenergetycznych

  6. Reklozery

  7. Literatura

 1. Automatyka zabezpieczeniowa transformatorów

  1. Awaryjność i zakłócenia w pracy transformatorów

  2. Wymagania i stosowanie zabezpieczenia

  3. Zabezpieczenia od zwarć zewnętrznych

  4. Zabezpieczenia od zwarć i uszkodzeń wewnętrznych

  5. Zabezpieczenia przeciążeniowe

  6. Zabezpieczenie od nadmiernego strumienia w rdzeniu

  7. Przykłady zespołów automatyki zabezpieczeniowej transformatorów

  8. Literatura

 1. Automatyka zabezpieczeniowa szyn zbiorczych

  1. Wprowadzenie

  2. Uproszczone zabezpieczenia szyn zbiorczych

  3. Pełnowartościowe zabezpieczenia szyn zbiorczych

  4. Lokalne rezerwowanie wyłączników

  5. Przykłady zespołu automatyki zabezpieczeniowej szyn zbiorczych

  6. Literatura

 1. Automatyka zabezpieczeniowa generatorów synchronicznych

  1. Wiadomości ogólne

  2. Zabezpieczenia od zwarć międzyfazowych w uzwojeniu stojana generatora

  3. Zabezpieczenie od zwarć doziemnych w uzwojeniu stojana generatora

  4. Zabezpieczenie od zwarć zwojowych uzwojenia stojana generatora

  5. Zabezpieczenia od zwarć w wirniku i obwodzie wzbudzania

  6. Zabezpieczenia nadnapięciowe

  7. Zabezpieczenia od przeciążeń cieplnych uzwojenia stojana generatora

  8. Zabezpieczenia od przeciążeń cieplnych uzwojenia wirnika generatora

  9. Zabezpieczenia generatora od zwarć zewnętrznych

  10. Zabezpieczenie generatora od asymetrii prądowej

  11. Zabezpieczenie generatora od pracy silnikowej

  12. Zabezpieczenie generatora od utraty wzbudzenia

  13. Zabezpieczenie generatora od utraty synchronizmu

  14. Zabezpieczenie generatora i transformatora blokowego od przewzbudzenia

  15. Zabezpieczenia pod- i nadczęstotliwościowe generatora

  16. Zabezpieczenie od przypadkowego załączenia generatora

  17. Zabezpieczenia generatora od zakłóceń mechanicznych

  18. Dobór automatyki zabezpieczeniowej bloków generator – transformator

  19. Przykład zespołu automatyki zabezpieczeniowej bloku generator – transformator

  20. Literatura

 1. Automatyka zabezpieczeniowa silników elektrycznych

  1. Awaryjność i zakłócenia w pracy silników elektrycznych

  2. Wymagania i stosowane rodzaje zabezpieczeń

  3. Zabezpieczenia od zwarć międzyfazowych

  4. Zabezpieczenia od zwarć doziemnych

  5. Zabezpieczenie silników od przeciążeń cieplnych

  6. Zabezpieczenia silników synchronicznych

  7. Zabezpieczenia silników od uszkodzeń mechanicznych

  8. Przykłady cyfrowych zespołów automatyki zabezpieczeniowej silników

  9. Literatura

 1. Automatyka zabezpieczeniowa baterii kondensatorów stacyjnych

  1. Wprowadzenie

  2. Zabezpieczenie od skutków zwarć międzyfazowych

  3. Zabezpieczenie od skutków zwarć doziemnych

  4. Zabezpieczenie od przeciążeń ruchowych

  5. Zabezpieczenie od uszkodzeń wewnętrznych

  6. Zabezpieczenie baterii kondensatorów od wzrostu napięcia

  7. Przykład zespołu automatyki zabezpieczeniowej kondensatorów

  8. Literatura

 1. Automatyka zabezpieczeniowa restytucyjna i prewencyjna

  1. Wstęp

  2. Automatyka samoczynnego załączania rezerwy

   1. Wprowadzenie

   2. Zachowanie się odbiorników silnikowych w cyklu SZR

   3. Podstawowe zasady realizacji automatyki SZR

  3. Automatyka samoczynnego ponownego załączania

   1. Wprowadzanie

   2. Wymagania stawiane automatyce SPZ

   3. Realizacja układów automatyki SPZ

   4. Automatyka SPZ w cieciach promieniowych średnich napięć

   5. Automatyka SPZ w sieciach rozdzielczo – przesyłowych i przesyłowych

  4. Automatyka samoczynnego częstotliwościowego odciążenia

   1. Wiadomości ogólne

   2. Charakterystyka częstotliwościowa czynnomocowa układu elektroenergetycznego

   3. Ogólne zasady działania automatyki SCO

   4. Wymagania stawiane nowoczesnej automatyce SCO

  5. Rodzaje i zadania automatyki systemowej

  6. Literatura

 1. Automatyka zabezpieczeniowa w sieci z rozproszonymi źródłami energii

  1. Wprowadzenie

  2. Warunki pracy zabezpieczeń sieci rozdzielczej z generacją rozproszoną

  3. Automatyka zabezpieczeniowa źródeł rozproszonych

  4. Literatura

 1. Metody badań mikroprocesorowych urządzeń zabezpieczeniowych

  1. Wstęp

  2. Rodzaje badań urządzeń zabezpieczeniowych

  3. Zasady przeprowadzenia testów funkcjonalnych zgodności i działania

  4. Przykład automatycznego testera urządzeń zabezpieczeniowych

  5. Wymagania dotyczące badań eksploatacyjnych

  6. Literatura

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Łucyk Cezary
Książka przeznaczona do wykładów i ćwiczeń z "elektrotechniki", głównie do drugiej ich części na Wydziale Transportu. Omawiane są tu: metody analizy obwodów prądu przemiennego, zagadnienia dotyczące wybranych grup urządzeń elektrycznych, podstawowe wiadomości z zakresu ochrony urządzeń oraz ochrony przeciwporażeniowej ludzi i zwierząt.
Śliwa Edward, Szabatin Jerzy
Tom pierwszy zawiera zadania ilustrujące m.in. następujące działy: obwody liniowe i nieliniowe prądu stałego, obwody prądu sinusoidalnie zmiennego, prądu okresowego, analizę małosygnałową oraz obwody rezonansowe i metody sieciowe. Tom drugi obejmuje działy: stany nieustalone, czwórniki, liniowe układy transmisyjne i linie długie oraz grafy liniowe i grafy przepływowe, metoda zmiennych stanu, synteza dwójników i układy dyskretne.
Dzierżek Kazimierz
Publikacja jest siódmą pozycją z cyklu: Informatyka w przykładach i zadaniach wydanych wcześniej w Studium Informatyki w Zarządzaniu i Biznesie. Jest ona adresowana do studentów, którzy w trakcie studiów zapoznają się z problematyką programowania sterowników. Przeznaczona jest również dla początkujących programistów sterowników PLC. Autor starał się w niej w jak najprostszy sposób przedstawić język Ladder Diagram oraz sposób konfiguracji i programowania sterowników GE Fanuc.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-08-18 10:53
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.