UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wybrane zagadnienia.


Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wybrane zagadnienia.
  Cena:

przechowalnia

32,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
128
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2008
Język
polski
ISBN
978-83-60200-61-2
  Cena:

przechowalnia

32,00 zł

Rozważając kwestie prawne z zakresu gospodarowania odpadami, można stwierdzić, że na tle europejskim polski ustawodawca stosunkowo późno zauważył problematykę gospodarowania odpadami. Pierwszą ustawą poruszającą zagadnienie odpadów była ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 r., będąca jednocześnie pierwszym aktem prawnym dotyczącym ochrony środowiska jako całości.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej uwarunkowane zostało licznymi wymogami, w tym przede wszystkim dostosowaniem prawa do regulacji obowiązujących w państwach Wspólnoty. Jednym z obszarów, który wymagał implementacji odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej, była gospodarka odpadami. Należy przez nią rozumieć całokształt działań zmierzających do ograniczenia i minimalizacji ilości powstających odpadów oraz odzysku tych odpadów, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady gospodarowania odpadami jest ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2007.39.251). Zarówno zawarte w ustawie cele, jak i zakres regulacji są zgodne z dyrektywami i prawem Unii Europejskiej. W ustawie określono zasady gospodarowania odpadami, wytyczne tworzenia planów gospodarki odpadami oraz zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania odpadami. Omówiono w niej również obowiązki osób prowadzących różne działania (bądź pełniących funkcje) związane z gospodarowaniem odpadami oraz określono zasady postępowania z niektórymi rodzajami odpadów.

 

Spis treści

 

 1. Podstawy gospodarowania odpadami w Polsce

  1. Podstawowe wymogi prawne dotyczące gospodarowania odpadami

   1. Zasady gospodarowania odpadami

   2. Plany gospodarowania odpadami

   3. Zadania samorządu terytorialnego

   4. Obowiązki posiadaczy odpadów oraz prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

   5. Obowiązki zarządzające spalarnią lub składowiskiem

   6. Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów

  2. Dokumenty programowe dotyczące gospodarowania odpadami

 

 1. Podział i źródła odpadów

 

 1. Metody badań odpadów komunalnych

  1. Metodyka badań odpadów wytwarzanych regularnie

   1. Analiza ilości odpadów

   2. Wskaźniki nagromadzenia jednostkowego

   3. Analiza jakości odpadów

  2. Metodyka badań odpadów wytwarzanych nieregularnie

   1. Odpady z obiektów handlowych i infrastrukturalnych, zbieranie oddzielnie od odpadów domowych

   2. Odpady wielkogabarytowe

   3. Frakcje odpadów zbieranych selektywnie

   4. Odpady z oczyszczania ulic i placów

   5. Odpady z cmentarzy

 

 1. Charakterystyka ilościowo – jakościowa odpadów komunalnych

  1. Ilość odpadów

  2. Jakość odpadów

   1. Skład frakcyjny

   2. Analiza morfologiczna

   3. Właściwości fizykochemiczne

  3. Charakterystyka ciekłych odpadów komunalnych

  4. Charakterystyka komunalnych osadów ściekowych

 

 1. Gromadzenie odpadów komunalnych

  1. Rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów

  2. Zasady lokalizacji pojemników

  3. Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów

  4. Określanie wymaganej liczby zbiorników na odpady

 

 1. Wywóz odpadów komunalnych

  1. Systemy wywozu odpadów

  2. Częstotliwość wywozu odpadów

  3. Koszty wywozu odpadów

  4. Stacje przeładunkowe

 2. Segregacja odpadów

  1. Selektywna zbiórka odpadów

   1. Kontenery „ustawiane w sąsiedztwie”

   2. Punkty gromadzenia odpadów

   3. Selektywna zbiórka „u źródła”

  2. Sortowanie odpadów

  3. Korzyści i zagrożenia wynikające z segregacji odpadów

 

 1. Możliwości minimalizacji ilości odpadów

 

Literatura

Strony internetowe

Spis rysunków

  Cena:

przechowalnia

32,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska