UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Doktorzy honoris causa Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte


Doktorzy honoris causa Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
  Cena:

przechowalnia

38,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
200
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2008
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

38,00 zł

Najwyższe honorowe wyróżnienie akademickie – doktorat honorowy (doktor honoris causa lub inaczej doktor h.c.) jest przyznawane uczonym, osobom zasłużonym – mężom stanu, ludziom o szczególnie dużych zasługach i autorytecie, wybitnym twórcom i artystom, laureatom nagród międzynarodowych itp.

Doktorat honorowy jest wręczany w trakcie wypracowanej tradycją akademicką starej ceremonii, podczas której osobie uhonorowanej rektor przekazuje dokument – dyplom w języku łacińskim. Uroczyste posiedzenie senatu prowadzi rektor uczelni. Przedstawiane są opinie (recenzje) profesorów z różnych uczelni akademickich oraz laudacja, którą wygłasza promotor. Uroczystość kończy wykład doktoranta.

Tradycję nadawania tej godności zapoczątkował w Polsce Uniwersytet Jagielloński, który uzyskał prawo do przyznawania doktoratów explicite honorowych, „bez oddzielnego egzaminu i dysertacji”, 12 sierpnia 1817 roku. Ówczesna Szkoła Główna Krakowska w swym statusie od 1833 roku miała następujący zapis: „ Sławni zagraniczni uczeni, szczególniejsi dobroczyńcy lub znakomici protektorowie Uniwersytetu, mogą bez wszystkich formalności otrzymać dyplom honorowy na honorowego doktora. Tego rodzaju dyplomy nie dają prawa żądania przywilejów do rzeczywistego stopnia doktora przywiązanych”.

Polskie uczelnie okresu międzywojennego uzyskały, zgodnie z ustawą z 13 lipca 1920 roku, prawo do nadawania doktoratów honorowych po uprzednim zaakceptowaniu przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenie Publicznego. Jego zgody nie wymagały procedury nadawania doktora honoris causa za osiągnięcia naukowe. Prawo to obowiązywało aż do 1951 roku.

Do niedawna tytuł ten był przyznawany w Polsce na podstawie wytycznych Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z kwietnia 1973 roku. Doktoraty honorowe otrzymywali:

  • Uczeni polscy za wyjątkowe osiągnięcia naukowe lub całokształt pracy;

  • Naukowcy zagraniczni wyróżniający się autorytetem i osiągnięciami, w tym laureaci nagród międzynarodowych, znani z przyjaznych uczuć wobec narodu polskiego, jego kultury i historii; mężowie stanu – polscy i zagraniczni, którzy mieli szczególnie duże zasługi i autorytet w dziedzinie polityki, ekonomii i spraw socjalnych, a także laureaci nagród międzynarodowych;

  • Wybitni twórcy i artyści polscy, ale także zagraniczni, którzy propagowali kulturę polską na świecie lub współpracowali z polskimi placówkami kulturalnymi.

Prawo nadawania doktoratów honorowych Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte otrzymała pierwszy raz w 1978 roku (zarządzenie MON nr 61 z dnia 28 grudnia 1977 roku). W § 8.3. napisano: „Tytuł doktora honoris causa nadaje Rada Naukowa szkoły za zgodą Ministra Obrony Narodowej”.

Prawo przyznawania doktoratów honorowych otrzymała też kontynuatorka tradycji tej uczelni – Akademia Marynarki Wojennej na podstawie zapisu §7. statutu nadanego zarządzeniem MON nr 71 z dnia 14 grudnia 1988 roku (Dz. Rozk. MON poz. 83).

Kolejny status Akademii, nadawany zarządzeniem MON nr 31 z dnia 31 sierpnia 1995 roku, zawierał podobny zapis w § 7.: „Akademia ma prawo nadawania tytułu doktora honoris causa na zasadach i w trybie określonym w ustawie” (Ustawa z dnia 31 marca 1965 roku. O wyższym szkolnictwie wojskowym – Dz. U. 1992 r. nr 10, poz. 40). Jej zapisy określały, że procedura nadawania doktoratów honorowych wymaga akceptacji (zgody) Ministra Obrony Narodowej, do którego kierowano pismo wraz z uchwałą rady Naukowej lub Senatu.

Status Akademii wprowadzony zarządzeniem nr 27/MON z dnia 1 października 2004 roku (Dz. Urz. MON 2004 nr 13, poz. 141) w § 7.1.utrzymał uprawnienia uczelni do nadawania doktoratów honorowych, zaznaczając, że: „Akademia może nadawać tytuł doktora honoris causa osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, techniki, kultury lub umacniania obronności państwa, jak również wybitnym osobom nie będącymi obywatelami polskimi”. Uchwałę podejmuje Senat po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej.

W okresie obowiązywania wymienionych przepisów w Akademii Marynarki Wojennej nadano siedem doktoratów honoris causa wybitnym osobom zasłużonym dla nauki, uczelni i Marynarki Wojennej. Uhonorowani zostali kolejno:

  • Prof. Zw. Dr hab. Inż. Lech Kobyliński w 1990 roku,

  • Prof. Zw. Dr Hab. Inż. Bolesław Mazurkiewicz w 1997 roku,

  • Prof. Zw. Dr Inż. Władysław Wojnowski w 2000 roku,

  • Prof. Zw. Dr Józef Urbański w 2000 roku,

  • Kontradmirał W St. Spocz. Hieronim Henryk Pietraszkiewicz w 2001 roku,

  • Prof. Zw. Dr. Inż. Jerzy Wojciech Doerffer w 2002 roku,

  • Prof. Zw. Dr Hab. Longin Hieronim Pastusiak w 2003 roku.

Książka przybliża Czytelnikom nie tylko życiorysy wyróżnionych osób, ale również niektóre dokumenty proceduralne przewodów. Praca składa się z siedmiu rozdziałów przedstawiających dyplom, uchwałę Senatu, opinie recenzentów o każdym z prezentowanych doktorów honoris causa, laudację promotora oraz wykład doktoranta. Dane o uhonorowanych osobach pochodzą z materiałów archiwalnych, zbiorów Oddziału naukowego AMW, artykułów biograficznych, słowników i encyklopedii oraz ze zbiorów autora niniejszego opracowania.

Nie wiadomo, jakie będą dalsze procedury i kandydatury do godności honorowej w AMW. Należy przypomnieć, że artykuł 16. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164, poz.1365) wprowadził nowy, trudny do spełniania przez naszą uczelnię, zapis. Brakuje też dokumentów wykonawczych do wspomnianej ustawy.

  Cena:

przechowalnia

38,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska