UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Hydraulika reaktorów recyrkulacyjnych


Hydraulika reaktorów recyrkulacyjnych
  Cena:

Ilość

przechowalnia

22,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
114
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2008
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

22,00 zł

Niniejsze opracowanie zawiera omówienie metody hydraulicznego wyznaczania dynamiczno – funkcjonalnej charakterystyki reaktorów recyrkulacyjnych. Przedstawiono ją w dwóch możliwych wersjach – teoretycznej (obliczeniowej) oraz empirycznej (pomiarowej). Każda z nich może służyć jako odrębne narzędzie praktyki inżynierskiej (pierwsza - głownie dla reaktorów projektowanych, zaś druga – wyłącznie dla obiektów już istniejących lub dla ich modeli). Ponadto, na etapie badawczym podejście empiryczne służy jako punkt wyjścia do weryfikacji podejścia teoretycznego.

Istotą prezentowanej metody jest badanie transformacji stężenia znacznika, przepływającego przez wnętrze reaktora, a wprowadzanego do medium w postaci „impulsu technicznego”. Generalnie rzecz biorąc, koncepcja ta jest znana, lecz wykorzystywana raczej w zastosowaniach przemysłowych. W inżynierii środowiska nie zajęła ona jeszcze takiego miejsca, na jakie zasługuje.

Oryginalnym elementem pracy jest adaptacja metody znacznikowej do szczególnego typu układów – reaktorów pracujących z recyrkulacją. Osobno rozważano tu dwie główne kategorie przedmiotowych obiektów – reaktory rozdzielające i reaktory łączące strumienie płynu roboczego.

W każdej z tych kategorii rozważono podejście teoretyczne oraz empiryczne, porównując je ze sobą. Otrzymane rezultaty wystawiają omawianej metodzie bardzo pozytywne świadectwo. Stopień zgodności obliczeń i pomiarów należy tu uznać za dobry, tym bardziej, że obliczenia i pomiary wykonano metodami możliwie prostymi. Zastosowanie bardziej złożonych narzędzi obliczeniowych i pomiarowych z pewnością pozwoli na otrzymanie lepszych rezultatów. Trzeba tu podkreślić, że dla omawianej klasy obiektów (reaktory recyrkulacyjne) nie można zastosować jakże popularnego dla reaktorów zwykłych narzędzia – modelu przepływu tłokowego.

Zakres opisanych prac należy uznać za podstawowy. Do zbadania pozostaje więc jeszcze sporo istotnych aspektów procesu recyrkulacji. W przypadku reaktorów rozdzielających (należących do kategorii osadników) szczególnie ważnym elementem byłoby uwzględnienie pracy zgarniaczy dennych, jak też innych systemów wspomagających odprowadzanie osadu ( jak na przykład ruchome pompy zasysające).

Wydaje się jednak, że podjęcie takich rozszerzonych badań musiałoby być poprzedzone opracowaniem stosownych koncepcji i planów, co wymagałoby interdyscyplinarnej współpracy osób, reprezentujących różne specjalizacje inżynierii środowiska [12, 18, 41]. Niniejsze opracowanie zawiera opis możliwości, jakich w tym zakresie dostarcza mechanika płynów i hydraulika.


Spis treści

Wykaz ważniejszych oznaczeń

 1. Pojęcie przepływu recyrkulacyjnego

 1. Specyfika procesu recyrkulacji

  1. Uwarunkowania techniczne

  2. Schematy obliczeniowe

 1. Ilościowy opis funkcjonowania reaktorów pracujących bez recyrkulacji

  1. Uwagi ogólne

  2. Kinetyka reakcji i przemian

   1. Przebieg i szybkość reakcji

   2. Rząd reakcji

   3. Wpływ ruchu płynu na przebieg reakcji

  3. Dynamika przepływu w reaktorze

   1. Znaczenie aspektów dynamicznych

   2. Przypadek ogólny

   3. Przepływ turbulentny

   4. Modele uproszczone przestrzennie

   5. Modele kinematyczne

  4. Kryterialne zmienne stanu

  5. Metody wymiarowania reaktorów

   1. Robocza klasyfikacja metod

   2. Metody wskaźnikowe

   3. Metody algebraiczne

   4. Metody różniczkowe

   5. Metody racjonalne

  6. Dynamiczno – funkcjonalna charakterystyka reaktorów przepływowych

   1. Zewnętrzna krzywa rozkładu czasu zatrzymania masy

   2. Szczególne przypadki rozkładu

   3. Rozkład stężenia znacznika jako funkcjonalna charakterystyka reaktora

   4. Ruch znacznika a ciągły przepływ masy

   5. Znaczenie efektywnej redukcji stężenia w procedurach projektowych

  7. Laboratoryjne badanie efektywności reaktora

   1. Uwagi ogólne

   2. Pomiary stałej szybkości reakcji

   3. Technika pomiarów znacznikowych

   4. Przykłady praktyczne

  8. Metody uproszczone

   1. Uwagi ogólne

   2. Objętościowy i powierzchniowy czas zatrzymania masy w układzie

   3. Aproksymacja „trójkątna”

 1. Reaktory rozdzielające strumień płynu

  1. Schemat funkcjonalny reaktora rozdzielającego

  2. Uwagi o weryfikacji modeli obliczeniowych

  3. Wyznaczanie pola prędkości płynu w reaktorze rozdzielającym

   1. Dobór modelu

   2. Formułowanie zagadnienia

   3. Zasada numerycznego rozwiązywania równań ruchu

  4. Obliczenie krzywej stężenia końcowego w reaktorze rozdzielającym

   1. Wybór modelu

   2. Formułowanie zagadnienia

   3. Zasada numerycznego rozwiązywania równania transportu masy znacznika

   4. Wyniki przykładowych obliczeń stężenia końcowego

  5. Empiryczna weryfikacja modelu obliczeniowego

   1. Zakres i wyniki pomiarów

   2. Dyskusja wyników

 1. Reaktory łączące strumienie płynu

  1. Schemat funkcjonalny reaktora łączącego

  2. Przykładowe badanie reaktora łączącego

   1. Uwagi ogólne

   2. Charakterystyka badanego reaktora

   3. Obliczanie pola prędkości przepływu w reaktorze

   4. Obliczanie krzywej stężenia końcowego w reaktorze łączącym

   5. Pomiary końcowego stężenia znacznika w reaktorze łączącym

   6. Dyskusja rezultatów

 1. Uwagi końcowe

Bibliografia

Streszczenie w języku chorwackim

Streszczenie w języku angi

  Cena:

Ilość

przechowalnia

22,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska