UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Struktura ciał stałych


Struktura ciał stałych
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
196
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2017
Język
polski
ISBN
978-83-7934-124-5
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Rozwój nauki o materiałach i inżynierii materiałowej ma szczególny udział we współczesnym postępie techniki. Oparty na wiedzy ukształtowanej przez fizykę i chemię ciała stałego stwarza możliwości racjonalnego doboru materiałów znanych lub projektowania nowych, w zależności od prognozowanej funkcji, jaką mają one spełniać w danej maszynie, urządzeniu lub konstrukcji.

Obecny stan techniki wymaga, aby wyniki badań naukowych były wdrażane do praktyki przemysłowej w możliwie najkrótszym czasie. Ponadto zwiększa się nieustannie znaczenie nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, z uwagi na różnorodność funkcji, które spełniają współczesne materiały inżynierskie: metale, ceramiki, polimery, szkła oraz kompozyty. Niezbędne jest więc współdziałanie specjalistów wielu dziedzin w zakresie wytwarzania i użytkowania materiałów, co jednocześnie wymaga od nich wiedzy wspólnej tym obszarom.

Spełnienie takich potrzeb jest możliwe dzięki przekazaniu elementarnych wiadomości z zakresu fizyki, chemii i mechaniki ciała stałego, a zwłaszcza dotyczących struktury elektronowej i krystalicznej materiałów, przejścia materiałów ze stanu ciekłego w krystaliczny, zmiany struktury i mikrostruktury materiałów w stanie stałym oraz określenia reakcji materiałów na bodźce zewnętrzne (temperatura, natężenie, pole elektryczne, pole magnetyczne itd.).

Zakres wiedzy przedstawionej w podręczniku jest poparty wieloletnimi wykładami autorów dla studentów budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria materiałowa. Ogranicza się do prostego i poglądowego sposobu omówienia podstawowych zagadnień, niezbędnych do zrozumienia wzajemnych relacji pomiędzy budową, metodami wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich a ich właściwościami. Zwrócono uwagę na stosowanie poprawnej terminologii i definicji. Ze względu na obszerną treść powzięto próbę ujęcia jej w trzech odrębnych podręcznikach: „Struktura ciał stałych”, „Fizykochemia przemian fazowych” oraz „Właściwości ciał stałych”.

Podręczniki mogą być także użyteczne dla słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych, a także inżynierów praktyków.

 

Spis treści

 

 1. MATERIA W SKONDENSOWANYM STANIE SKUPIENIA

  1. Składniki materii i ich charakterystyka

Cząstki elementarne. Falowa natura elektronu. Zasada Heisenberga. Postulat Borna. Magnetyczny spinowy moment pędu elektronu. Równanie Schrödingera. Liczby kwantowe. Orbitale atomowe. Powłoki elektronowe. Zakaz Pauliego. Konfiguracje elektronowe atomów. Energia jonizacji atomu. Powinowactwo elektronowe i elektroujemność pierwiastków. Atomy w stanie wzbudzonym.

 

  1. Materia w ujęciu termodynamicznym

Stany skupienia. Układ termodynamiczny, faza, składnik. Parametry i funkcje stanu. Równowaga termodynamiczna. Procesy odwracalne i nieodwracalne. Energia całkowita układu. Energia wewnętrzna. Entalpia. Entropia. Energia swobodna i potencjał termodynamiczny.

 

  1. Siły spójności w ciałach stałych

Uwagi ogólne. Wiązanie metaliczne. Wiązanie jonowe. Wiązanie kowalencyjne w ciałach stałych. Wiązanie kowalencyjne w polimerach. Siły van der Waalsa. Wiązania mieszane.

 

 1. IDEALNA STRUKTURA CICŁ STAŁYCH

  1. Uporządkowanie w fazach skondensowanych

Koordynacyjne zespoły jonów i atomów. Uporządkowanie dalekiego zasięgu. Uporządkowanie bliskiego zasięgu.

 

  1. Symetria idealnej struktury krystalicznej

Sieci Bravais’go. Symbole węzłów, prostych i płaszczyzn sieciowych. Elementy symetrii. Klasy i układy krystalograficzne. Grupy przestrzenne.

 

  1. Struktura faz krystalicznych

Proste fazy metaliczne. Fazy jonowe. Fazy kowalencyjne. Fazy molekularne. Polimorfizm. Roztwory stałe. Fazy pośrednie.

 

  1. Fazy amorficzne

Szkła metaliczne. Szkła kowalencyjne. Szkła organiczne.

 

  1. Struktury modulowane i kwazikryształy

Struktury modulowane.. Kwazikryształy

 

 1. RZECZYWISTA STRUKTURA KRYSTALICZNA

  1. Ogólne charakterystyka struktury krystalicznej

Wady struktury krystalicznej. Ruchliwość atomów

 

  1. Defekty punktowe

Defekty atomowe. Termodynamika defektów punktowych. Defekty złożone. Defekty elektronowe.

 

  1. Defekty liniowe – dyslokacje

Ogólna charakterystyka dyslokacji. Dyslokacje krawędziowe. Dyslokacje śrubowe. Dyslokacje mieszane. Siatki dyslokacyjne. Wzajemne oddziaływanie dyslokacji. Dyslokacje całkowite. Dyslokacje częściowe. Dyslokacje w kryształach jonowych i kowalencyjnych

 

  1. Zaburzona sekwencja płaszczyzn sieciowych

Błędy ułożenia. Politypia. Granice antyfrazowe.

 

  1. Powierzchnie rozdziału

Powierzchnie swobodne kryształów. Granice ziarn. Wewnętrzne granice międzyfazowe. Złącza powierzchni rozdziału

 

  1. Drgania sieci krystalicznej

Fale sprężyste. Fonony.

 

  1. Samodyfuzja

Wędrówka przypadkowa. Współczynniki samodyfuzji. Efekt korelacji.

  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska