Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
 • Nauka
 • Edukacja
 • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Struktura ciał stałych
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
196
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2017
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7934-124-5

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Rozwój nauki o materiałach i inżynierii materiałowej ma szczególny udział we współczesnym postępie techniki. Oparty na wiedzy ukształtowanej przez fizykę i chemię ciała stałego stwarza możliwości racjonalnego doboru materiałów znanych lub projektowania nowych, w zależności od prognozowanej funkcji, jaką mają one spełniać w danej maszynie, urządzeniu lub konstrukcji.

Obecny stan techniki wymaga, aby wyniki badań naukowych były wdrażane do praktyki przemysłowej w możliwie najkrótszym czasie. Ponadto zwiększa się nieustannie znaczenie nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, z uwagi na różnorodność funkcji, które spełniają współczesne materiały inżynierskie: metale, ceramiki, polimery, szkła oraz kompozyty. Niezbędne jest więc współdziałanie specjalistów wielu dziedzin w zakresie wytwarzania i użytkowania materiałów, co jednocześnie wymaga od nich wiedzy wspólnej tym obszarom.

Spełnienie takich potrzeb jest możliwe dzięki przekazaniu elementarnych wiadomości z zakresu fizyki, chemii i mechaniki ciała stałego, a zwłaszcza dotyczących struktury elektronowej i krystalicznej materiałów, przejścia materiałów ze stanu ciekłego w krystaliczny, zmiany struktury i mikrostruktury materiałów w stanie stałym oraz określenia reakcji materiałów na bodźce zewnętrzne (temperatura, natężenie, pole elektryczne, pole magnetyczne itd.).

Zakres wiedzy przedstawionej w podręczniku jest poparty wieloletnimi wykładami autorów dla studentów budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria materiałowa. Ogranicza się do prostego i poglądowego sposobu omówienia podstawowych zagadnień, niezbędnych do zrozumienia wzajemnych relacji pomiędzy budową, metodami wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich a ich właściwościami. Zwrócono uwagę na stosowanie poprawnej terminologii i definicji. Ze względu na obszerną treść powzięto próbę ujęcia jej w trzech odrębnych podręcznikach: „Struktura ciał stałych”, „Fizykochemia przemian fazowych” oraz „Właściwości ciał stałych”.

Podręczniki mogą być także użyteczne dla słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych, a także inżynierów praktyków.

 

Spis treści

 

 1. MATERIA W SKONDENSOWANYM STANIE SKUPIENIA

  1. Składniki materii i ich charakterystyka

Cząstki elementarne. Falowa natura elektronu. Zasada Heisenberga. Postulat Borna. Magnetyczny spinowy moment pędu elektronu. Równanie Schrödingera. Liczby kwantowe. Orbitale atomowe. Powłoki elektronowe. Zakaz Pauliego. Konfiguracje elektronowe atomów. Energia jonizacji atomu. Powinowactwo elektronowe i elektroujemność pierwiastków. Atomy w stanie wzbudzonym.

 

  1. Materia w ujęciu termodynamicznym

Stany skupienia. Układ termodynamiczny, faza, składnik. Parametry i funkcje stanu. Równowaga termodynamiczna. Procesy odwracalne i nieodwracalne. Energia całkowita układu. Energia wewnętrzna. Entalpia. Entropia. Energia swobodna i potencjał termodynamiczny.

 

  1. Siły spójności w ciałach stałych

Uwagi ogólne. Wiązanie metaliczne. Wiązanie jonowe. Wiązanie kowalencyjne w ciałach stałych. Wiązanie kowalencyjne w polimerach. Siły van der Waalsa. Wiązania mieszane.

 

 1. IDEALNA STRUKTURA CICŁ STAŁYCH

  1. Uporządkowanie w fazach skondensowanych

Koordynacyjne zespoły jonów i atomów. Uporządkowanie dalekiego zasięgu. Uporządkowanie bliskiego zasięgu.

 

  1. Symetria idealnej struktury krystalicznej

Sieci Bravais’go. Symbole węzłów, prostych i płaszczyzn sieciowych. Elementy symetrii. Klasy i układy krystalograficzne. Grupy przestrzenne.

 

  1. Struktura faz krystalicznych

Proste fazy metaliczne. Fazy jonowe. Fazy kowalencyjne. Fazy molekularne. Polimorfizm. Roztwory stałe. Fazy pośrednie.

 

  1. Fazy amorficzne

Szkła metaliczne. Szkła kowalencyjne. Szkła organiczne.

 

  1. Struktury modulowane i kwazikryształy

Struktury modulowane.. Kwazikryształy

 

 1. RZECZYWISTA STRUKTURA KRYSTALICZNA

  1. Ogólne charakterystyka struktury krystalicznej

Wady struktury krystalicznej. Ruchliwość atomów

 

  1. Defekty punktowe

Defekty atomowe. Termodynamika defektów punktowych. Defekty złożone. Defekty elektronowe.

 

  1. Defekty liniowe – dyslokacje

Ogólna charakterystyka dyslokacji. Dyslokacje krawędziowe. Dyslokacje śrubowe. Dyslokacje mieszane. Siatki dyslokacyjne. Wzajemne oddziaływanie dyslokacji. Dyslokacje całkowite. Dyslokacje częściowe. Dyslokacje w kryształach jonowych i kowalencyjnych

 

  1. Zaburzona sekwencja płaszczyzn sieciowych

Błędy ułożenia. Politypia. Granice antyfrazowe.

 

  1. Powierzchnie rozdziału

Powierzchnie swobodne kryształów. Granice ziarn. Wewnętrzne granice międzyfazowe. Złącza powierzchni rozdziału

 

  1. Drgania sieci krystalicznej

Fale sprężyste. Fonony.

 

  1. Samodyfuzja

Wędrówka przypadkowa. Współczynniki samodyfuzji. Efekt korelacji.

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zdunek Krzysztof
Monografia dotyczy zagadnień plazmowej inżynierii powierzchni. Na kanwie opisu oryginalnego opracowania naukowo-technicznego - metody IPD przeprowadzony jest wywód nt. roli plazmy impulsowej w syntezie faz nierównowagowych i otrzymywania warstw tych materiałów. Rozważone są mechanizmy i zjawiska elementarne związane z udziałem pola elektrycznego w zarodkowaniu ciała stałego. Na tym tle zaprezentowana została koncepcja syntezy niekonwencjonalnej. podane są przykłady ilustrujące cechy użytkowe w
Żołnieruk Dariusz
Podręcznik opracowany został na podstawie aktualnego programu przedmiotu Astronawigacja, a na jego treść składa się cykl tematów wykładanych podczas III i IV semestru studiów I stopnia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Przybyłowicz Karol
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów metalurgicznych, inżynierii materiałowej i mechanicznych politechnik. Będzie także przydatny dla inżynierów pracujących w laboratoriach, instytutach oraz dla osób przeprowadzających badania tworzyw metalicznych
Jędrzejec Bartosz, Sadolewski Jan
Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla studentów pierwszego semestru pierwszego roku kierunku informatyka oraz drugiego semestru pierwszego roku kierunku automatyka i robotyka, a także dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć przygodę z programowaniem w języku C. Materiał zebrany w tym skrypcie stanowi uzupełnienie wiadomości przekazywanych na wykładach, a także prezentuje zaawansowane elementy języka C, które mogą być przydatne w trakcie profesjonalnego programowania.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-17 02:53
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.