UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Prawno – kanoniczna ochrona człowieka w kontekście zagrożeń inżynierii genetycznej


Prawno – kanoniczna ochrona człowieka w kontekście zagrożeń inżynierii genetycznej
  Cena:

Ilość

przechowalnia

26,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
191
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2008
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

26,00 zł

Prezentowana książka jest naukowym dyskursem o charakterze prawno – etycznym, ukazującym poszukiwanie interpretacji złożonych kontekstów między zasadami etyki, obowiązującymi normami prawa i ludzkim pragnieniem poznawania. Impulsem do podjęcia takiego tematu było pojawienie się niejasnej w odczuciu większości społeczeństwa terminologii, której zrozumienie wymaga specjalistycznej wiedzy i technicznych informacji naukowych. Biotechnologie medyczne, inżynieria genetyczna, FIVET, GMO, klonowanie – to tylko niektóre przykładowe pojęcia wprowadzone i spopularyzowane w kontekście rozwoju naukowo – technicznego. Upowszechniły się one w wyniku publicznych dyskusji toczących się od pewnego czasu w środkach masowego przekazu na temat nowych możliwości medycyny i biologii rozrodu opartej na genetyce molekularnej. Dopiero rozwój licznych, nowatorskich metod sztucznego zapłodnienia wzbudziły wielkie poruszenie i protesty. W odpowiedzi zwolennicy nowoczesnych biotechnologii zaczęli mówić o obskurantyzmie naukowym oraz tworzeniu klimatu nieufności i rozbudzaniu nieuzasadnionego niczym strachu. Jednoczesne uspokajające wypowiedzi przedstawicieli świata nauki i polityki zdezorientowały obywateli, nieposiadających na ogół wystarczającej wiedzy, potrzebnej do zrozumienia procesów modyfikacji genetycznej. W wyniku tego wytworzyła się atmosfera powszechnie odczuwalnego niepokoju, podsycana niepewnością co do skrajnie optymistycznych lub pesymistycznych wizji wykorzystania zdobyczy naukowców; niepokój ten nadal towarzyszy codziennemu życiu. Rozwiązanie opisanego problemu polegałoby na dostarczeniu możliwie pełnej odpowiedzi na jedyne w tej sytuacji logiczne pytanie: czy inżynieria genetyczna stanowi zagrożenie dla życia człowieka, czy też nie?


Spis treści

Rozdział pierwszy. Genetyka i medycyna w służbie człowieka

Genetyczne podstawy życia

Nowoczesne biotechnologie w medycynie

 1. prowadzenie doświadczeń naukowych na człowieku
 2. Diagnostyka genetyczna
 3. Terapia genetyczna i ochrona tożsamości genetycznej człowieka
 4. Doświadczenia na embrionach ludzkich i komórkach macierzystych
 5. Transplantacje organów i tkanek
 6. Biotechnologiczne produkty lecznicze i farmakogenetyka
Podsumowanie

Rozdział drugi. Przemiany – społeczno kulturowe w kontekście rozwoju nowoczesnych biotechnologii
 1. Przemiany społeczno – kulturowe wywołane rozwojem nowoczesnych biotechnologii
 2. Rozwój biotechnologii w kontekście przemian społecznych i kulturowych
 3. Pragnienie przebudowy świata i samego siebie
 4. Nowe niebezpieczeństwa dla życia człowieka
Podsumowanie

Rozdział trzeci. Polskie i międzynarodowe uregulowania prawne biotechnologii medycznych i ingerowania w struktury genetyczne człowieka
 1. Prawnonaturalne podstawy szacunku dla życia człowieka
 2. Polskie uregulowania prawne biotechnologii medycznych
 3. Prawo publiczne międzynarodowe wobec ingerencji w genetyczne uwarunkowania życia człowieka i integralności osoby ludzkiej
 4. Rola mass mediów w kształtowaniu świadomości prawnej i opinii publicznej
 5. Prawna ochrona życia człowieka a normy etyki wobec ryzyka inżynierii genetycznej
Podsumowanie

Rozdział czwarty. Etyczno – kulturowe przesłanki prawno – kanonicznej ochrony życia człowieka i jego otoczenia

Kolizja postmodernistycznej i chrześcijańskiej wizji człowieka i świata

Religijne i ontologiczne zmiany systemu wartościowania życia człowieka w dobie inżynierii genetycznej

Ocena i obszar ryzyka inżynierii genetycznej dla życia człowieka

 1. Kryteria oceny ryzyka badań doświadczalnych w zakresie bioinżynierii medycznej
 2. Społeczna ocena i postrzeganie ryzyka inżynierii genetycznej dla życia i integralności osoby ludzkiej

Zarządzanie (governance) nauką i partycypacja obywateli w procesach decyzyjnych

Granice ingerencji w biologiczne podstawy życia człowieka

Podsumowanie

Rozdział piąty. Poszanowanie i kanoniczna ochrona początku ludzkiego życia w perspektywie historycznej
 1. Ochrona życia poczętego w kulturze antycznej
 2. Ochrona życia poczętego w kulturze żydowskiej
 3. Ochrona życia poczętego w nauczaniu Ojców Kościoła i kanonach synodów
 4. Magisterium Kościoła w obronie życia poczętego
Podsumowanie

Rozdział szósty. Nauczanie Kościoła i normy prawa kanonicznego wobec ryzyka ingerowania w życie człowieka
 1. Prawo kanoniczne i dokumenty Kościoła wobec potrzeby ochrony życia i integralności ludzkiej
 2. Ochrona godności osoby ludzkiej i animacja embrionu
 3. Zasadność kanonicznej ochrony życia poczętego
 4. Kanoniczna regulacja przestępstw przeciw życiu i wolności człowieka
 5. Kanonistyka wobec ryzyka diagnostyki genetycznej człowieka
 6. Terapia genowa i poszanowanie „genetycznie upośledzonych”
 7. Kanoniczna ocena sztucznego zapłodnienia i bioinżynierii człowieka
 8. Klonowanie człowieka jako przestępstwo przeciw niepowtarzalności i integralności osoby ludzkiej
  Cena:

Ilość

przechowalnia

26,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska