UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia


Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia
  Cena:

przechowalnia

28,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
299
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2008
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7299-579-7
  Cena:

przechowalnia

28,00 zł

Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia jest jedynym do tej pory, oryginalnym opracowaniem polskim, opartym na bogatej literaturze i źródłach obcojęzycznych, przybliżającym genezę i rozwój kształcenia do pracy socjalnej w Europie w aspekcie porównawczym. Książka stanowi także kompendium wiedzy o naukowych paradygmatach pracy socjalnej, teoriach pracy socjalnej oraz transwersalność pracy socjalnej w wymiarze europejskim. Znaczące miejsce w prezentowanym opracowaniu zajmują pedagogiczne źródła i koncepcje, które w przekonaniu autorki stanowią ważne metateorie w obszarze praktyki pracy socjalnej, jak i edukacji do pracy socjalnej,

Informacje oraz analizy problemowo – komparatystyczne zawarte w monografii są nieodzownym elementem kształcenia na kierunkach przygotowujących do pracy socjalnej, umożliwiają też nabywanie kompetencji profesjonalnych. Przedstawiane treści i koncepcje, które odwołują się do przyjętych w Europie inspiracji teoretycznych w kształceniu, mogą się stać także podstawą kreowania postaw badawczych i refleksyjnej praktyki współczesnej pracy socjalnej w Polsce.

W obliczu przemian dokonujących się w Europie profesjonaliści społeczni stają się współtwórcami społecznych zmian i nowatorskich rozwiązań na rzecz integracji jednostek i grup wykluczanych, stąd też odpowiednie przygotowanie do działalności zawodowej jest pilną koniecznością. Przedstawiane Czytelnikom monografia jest lekturą, która ma sprzyjać temu procesowi.

 

Spis treści

 

WPROWADZENIE DO WYDANIA DRUGIEGO

WPROWADZENIE

 

Rozdział I

 1. Orientacje teoretyczno – metodologiczne w obszarze pracy socjalnej oraz podstawy badań komparatystycznych wybranych koncepcji i standardów kształcenia w Europie

  1. Kierunki i strategie badań w europejskiej pracy socjalnej

  2. Badania porównawcze w obszarze pracy socjalnej w Europie

   1. Geneza i nurty pedagogicznych badań porównawczych

   2. Badania porównawcze systemów kształcenia do pracy socjalnej w Europie

   3. Europejska praca socjalna w perspektywie pedagogiki porównawczej

   4. Źródła informacji o europejskich badaniach porównawczych w obszarze pracy socjalnej

  3. Założenia teoretyczno – metodologiczne badań komparatystycznych koncepcji i standardów w kształceniu do pracy socjalnej w Europeie

   1. Fenomenologiczno – hermeneutyczne założenia badań teoretycznych europejskiej pracy socjalnej

   2. Strukturalno – funkcjonalne aspekty badań porównawczych systemów edukacji do pracy socjalnej

   3. Cele i kryteria badań komparatystycznych standardówkształcenia do pracy socjalnej w Europie

 

Rozdział II

 1. Paradygmaty pracy socjalnej w perspektywie europejskiej

  1. Dyskurs nad teoretycznymi paradygmatami pracy socjalnej

   1. Pojęcie paradygmatu w naukach humanistyczno – społecznych

   2. Poszukiwanie teoretycznego paradygmatu pracy socjalnej

   3. Kryteria dyscyplinaryzacji pracy socjalnej

   4. Koncepcje przedmiotu pracy socjalnej

  2. Teorie w obszarze europejskiej pracy socjalnej

   1. Fenomen teorii pracy socjalnej

   2. Geneza i klasyfikacje teorii pracy socjalnej

   3. Eklektyzm w teorii i praktyce pracy socjalnej

  3. Współczesne paradygmaty pracy socjalnej

   1. Paradygmat pracy socjalnej jako historyczne ukształtowanie działalności społecznej

   2. Paradygmat pracy socjalnej jako autonomicznej profesji

   3. Paradygmat pracy socjalnej jako dyscypliny naukowej

 

Rozdział III

 1. Transwersalność pracy socjalnej w wymiarze europejskim

  1. Perspektywa transwersalna w pracy socjalnej i jej interdyscyplinarne konteksty

   1. Transwersalność pracy socjalnej

   2. Pedagogiczne konteksty pracy socjalnej

   3. Socjologiczne konteksty pracy socjalnej

   4. Psychologiczne konteksty pracy socjalnej

   5. Polityczne i antropologiczne konteksty pracy socjalnej

  2. Wybrane orientacje teoretyczne we współczesnej pracy socjalnej

   1. Teorie kognitywno – behawioralne jako teorie praktyki pracy socjalnej

   2. Antydyskryminacyjne teorie pracy socjalnej

   3. Teorie refleksyjnej praktyki pracy socjalnej

   4. Teorie wykluczenia społecznego i koncepcje inkluzji

 

Rozdział IV

 1. Pedagogiczne koncepcja jako inspiracje europejskiej pracy socjalnej a programy kształcenia do jej obszaru w wybranych krajach

  1. Koncepcje aktywizacji sił ludzkich i wsparcia społecznego w polskiej pedagogice społecznej i pracy socjalnej

  2. Idea uczestnictwa w duńskiej pedagogice społecznej i pracy socjalnej

  3. Koncepcje kształtowania świadomości społecznej w hiszpańskiej pedagogice i pracy socjalnej

  4. Inspiracje pedagogiczne a kształcenie do pracy socjalnej w Danii, Hiszpanii i Polsce

   1. Koncepcje i programy kształcenia do pracy socjalnej w Danii

   2. Koncepcje i programy kształcenia do pracy socjalnej w Hiszpanii

   3. Koncepcje i programy kształcenia do pracy socjalnej w Polsce

   4. Kształcenie do pracy socjalnej w Danii, Hiszpanii i Polsce – próba porównania

 

Rozdział V

 1. Europejskie wymiary profesjonalizacji oraz rozwój kształcenia do pracy socjalnej

  1. Europejski wymiar profesjonalizacji pracy socjalnej

   1. Profesje społeczne w Europie

   2. Kształcenie i kształtowanie kompetencji profesjonalnych

   3. Rola wiedzy w kształceniu profesjonalnym

   4. Profesjonalizacja pracy socjalnej w Europie

  2. Geneza zawodu pracownika socjalnego w krajach europejskich

  3. Rozwój szkół pracy socjalnej w Europie

  4. kształtowanie postaw badawczych w procesie akademickiej edukacji pracowników socjalnych

 

Rozdział VI

 1. Współczesne standardy w kształceniu do pracy socjalnej w krajach europejskich

  1. Standaryzacja kształcenia do pracy socjalnej

  2. Deklaracja Bolońska a kształcenie do pracy socjalnej

  3. Europejskie programy współpracy w obszarze kształcenia do pracy socjalnej

  4. Standardy w kształceniu do pracy socjalnej w Europie

   1. Regulacje prawne systemów kształcenia do pracy społecznej w Europeie

   2. Poziomy akademickiego kształcenia do pracy społecznej w krajach europejskich

   3. Kierunki i programy profesjonalnego kształcenia do pracy socjalnej w Europie

  5. Instytucjonalizacja i akademizacja kształcenia do pracy socjalnej w Europie

 

ZAKOŃCZENIE

Perspektywy rozwoju pracy socjalnej w Europie

 

BIBLIOGRAFIA

ABSTRACT

  Cena:

przechowalnia

28,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska