Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
 • Nauka
 • Edukacja
 • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » FIZYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
II Pracownia Fizyczna
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
140
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2004
Język
polski
ISBN/ISSN
83-7348-075-7

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

16,00 zł

Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz studentów innych wydziałów Politechniki Gdańskiej, które w programach studiów wyższych lat w ramach przedmiotu „Fizyka” mają zajęcia z II pracowni fizycznej. Skrypt zawiera opisy kilkunastu ćwiczeń z różnych działów fizyki, które są przedmiotem wykładów na pierwszym i drugim roku studiów. Celem II pracowni fizycznej jest stworzenie podstaw do dalszego doskonalenia przez studentów umiejętności pomiaru określonych wielkości fizycznych oraz badania zjawisk fizycznych. W pracowni studenci zapoznają się z bardziej zaawansowanymi metodami pomiarowymi i przyrządami, niż to miało miejsce w trakcie zajęć z I pracowni fizycznej.

Opis każdego ćwiczenia zawiera cześć teoretyczną, w której wyjaśnione są i opisane badanie zjawiska, oraz część doświadczalną, w której przedstawiona jest aparatura pomiarowa oraz podane są zadania do wykonania w czasie ćwiczenia. Bardziej szczegółowe ujęcie badanych zagadnień można znaleźć w literaturze zamieszczonej w tekście. W skrypcie podano metody obliczania błędów statystycznych dla pomiarów wykonywanych przy użyciu liczników promieniowania, natomiast pominięto przedstawienie innych metod obliczania błędów, gdyż są one ujęte w programie zajęć z I pracowni fizycznej. Przy opracowaniu wyników pomiarów oraz przy przygotowaniu sprawozdań z ćwiczeń poleca się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, np. Excel, i odpowiednich komputerowych programów graficznych.

Niniejszy skrypt zawiera opisy ćwiczeń, które na przestrzeni wielu lat były przygotowywane przez pracowników Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej i niektóre z nich były wcześniej przedstawione w skrypcie „II laboratorium fizyczne” będącym pracą zbiorową pod redakcją J. Liwo. Obecny skrypt zawiera szereg nowych ćwiczeń laboratoryjnych, które wraz z wcześniejszymi ćwiczeniami zostały przedstawione w nowym opracowaniu.

 

Spis treści

 

Błędy pomiarów w zjawiskach statystycznych

 

Ćwiczenie 1. Pomiar współczynnika osłabienia i energii promieniowania

  1. Promieniowanie γ

  2. Przechodzenie promieniowania γ przez materię

  3. Oddziaływanie promieniowania γ z materią

  4. Licznik Geigera – Müllera

  5. Aparatura i metody pomiaru

  6. Zadania

Literatura uzupełniająca

 

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie energii maksymalnej cząsteczek β

  1. Rozpad β

  2. Oddziaływanie cząstek β z materią

  3. Licznik scyntylacyjny

  4. Aparatura i metoda pomiaru

  5. Zadania

Literatura uzupełniająca

 

Ćwiczenie 3. Pomiar zasięgu cząsteczek α w powietrzu

  1. Rozpad α

  2. Oddziaływanie cząstek α z materią

  3. Komora jonizacyjna

  4. Aparatura i zasada pomiaru

  5. Zadania

Literatura uzupełniająca

 

Ćwiczenie 4. Pomiar stałej rozpadu izotopu promieniotwórczego

  1. Prawo rozpadu promieniotwórczego

  2. źródła neutronów

  3. Promieniotwórczość wzbudzona w strumieniu neutronów

  4. Metody detekcji neutronów

  5. Aparatura i zasada pomiaru

  6. Zadania

Literatura uzupełniająca

 

Ćwiczenie 5. Badanie procesów stochastycznych za pomocą detektora iskrowego

  1. Procesy fizyczne zachodzące w detektorze iskrowym

   1. Wyładowanie koronowe i iskrowe

   2. Detektor iskrowy

  2. Statystyczny charakter rozpadu promieniotwórczego

  3. Rozkład dwumianowy, Poissona oraz rozkład Gaussa

  4. Test zgodności χ2 (chi kwadrat)

  5. Aparatura i zasada pomiaru

  6. Zadania

Literatura uzupełniająca

 

Ćwiczenie 6. Badanie ferroelektryków

  1. Podstawy fizyczne

  2. Aparatura i metoda pomiaru

  3. Zadania

Literatura uzupełniająca

 

Ćwiczenie 7. Badanie przewodnictwa elektrycznego półprzewodników

  1. Podział półprzewodników

  2. Model pasmowy ciał stałych

  3. Przewodnictwo elektryczne półprzewodników

  4. Temperaturowa zależność przewodnictwa elektrycznego półprzewodników

  5. Aparatura i zasada pomiaru

  6. Zadania

Literatura uzupełniająca

 

Ćwiczenie 8. Zjawisko Halla

  1. Generacja napięcia Halla

  2. Magnetoopór

  3. Kwantowy efekt Halla

  4. Aparatura i zasada pomiaru

   1. Skalowanie hallotronu

   2. Pomiar pola magnetycznego w szczelinie elektromagnesu

   3. Pomiar znaku i koncentracji nośników ładunku w monokrysztale germanu

  5. Zadania

Literatura uzupełniająca

 

Ćwiczenie 9.Wyznaczanie momentów dipolowych drobin

  1. Dipol w jednorodnym polu elektrycznym

  2. Polaryzacja dielektryczna

  3. Związek wektora polaryzacji z wielkościami molekularnymi

  4. Równanie Clausiusa – Mossotiego

  5. Momenty dipolowe roztworów

  6. Aparatura i zasada pomiaru

  7. Zadania

Literatura uzupełniająca

 

Ćwiczenie 10. Wyznaczanie stałej Boltzmanna

  1. Promieniowanie cieplne

  2. Promieniowanie ciała doskonale czarnego

  3. Aparatura i zasada pomiaru

  4. Zadania

Literatura uzupełniająca

 

Ćwiczenie 11. Analiza interferometryczna dwuskładnikowych mieszanin gazowych

  1. Zjawisko interferencji fal

  2. Interferencja światła

  3. Zasada działania, budowa i zastosowanie interferometrów

   1. Interferometr laboratoryjny LI-3

  4. Istota interferometrycznej analizy gazów

  5. Aparatura i zasada pomiaru

   1. Ustalenie położenia zerowego

   2. Skalowanie interferometru dla mieszaniny gazów: suche powietrze, dwutlenek węgla

   3. Określanie koncentracji dwutlenku węgla

  6. Zadania

Literatura uzupełniająca

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Madeja-Strumińska Barbara, Strumiński Andrzej
Skuteczne zwalczanie wielu zagrożeń naturalnych i technologicznych wymaga odpowiednio skutecznego przewietrzania podziemnych wyrobisk górniczych. Dąży się przy tym do optymalizowania rozprowadzania powietrza w kopalnianych sieciach wentylacyjnych. Monografia jest poświęcona optymalizowaniu rozpływów wymuszonych powietrza w kopalniach podziemnych w warunkach skrępowanych oraz ocenie wybranych zagrożeń naturalnych i technologicznych. Omawia się m.in. optymalizowanie rozpływu powietrza w kopalniach
Mrozek Wincenty
Zakres materiału dydaktycznego zawartego w niniejszym skrypcie dostosowano do programu nauczania semestru VII studiów dziennych kierunku inżynierii środowiska o specjalności "urządzenia sanitarne".
Słota Zbigniew
W niniejszej monografii przedstawiono analizę warunków klimatycznych w wyrobiskach kopalń głębokich węgla i rud miedzi. Analiza oparta była na wskaźniku dyskomfortu cieplnego 8. Uwzględniono wszystkie możliwe do określenia parametry mikroklimatu, środowiska oraz samego człowieka
Strzałkowski Piotr
Książka zawiera wybrane informacje dotyczące rozwoju technologii górniczych począwszy od epoki kamiennej a skończywszy na współcześnie stosowanych kombajnach węglowych i obudowach zmechanizowanych. Opisano też górnicze tradycje, nieodłączny element tego zawodu
Biernacka Beata, Krawczyk Dorota Anna
Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunku inżynieria środowiska. W pierwszej części omówiono główne zagadnienia z dziedziny wymiany ciepła. Podano zależności na określenie podstawowych wielkości związanych z przewodzeniem ciepła, konwekcją i promieniowaniem, a także złożoną wymianą ciepła. Na drugą część podręcznika składa się opis ośmiu ćwiczeń laboratoryjnych. Dotyczą one pracy poszczególnych elementów systemów ogrzewczych, takich jak grzejniki, kotły czy liczniki ciepła, j
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-18 19:44
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.