UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Fizykochemia przemian fazowych


Fizykochemia przemian fazowych
  Cena:

przechowalnia

23,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
189
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2015
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

23,00 zł

Rozwój nauki o materiałach i inżynierii materiałowej ma szczególny udział we współczesnym postępie techniki. Oparty na wiedzy ukształtowanej przez fizykę i chemię ciała stałego stwarza możliwości racjonalnego doboru materiałów znanych lub projektowania nowych, w zależności od prognozowanej funkcji, jaką mają one spełniać w danej maszynie, urządzeniu lub konstrukcji.

Obecny stan techniki wymaga, aby wyniki badań naukowych były wdrażane do praktyki przemysłowej w możliwie najkrótszym czasie. Ponadto zwiększa się nieustannie znaczenie nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, z uwagi na różnorodność funkcji, które spełniają współczesne materiały inżynierskie: metale, ceramiki, polimery, szkła oraz kompozyty. Niezbędne jest więc współdziałanie specjalistów wielu dziedzin w zakresie wytwarzania i użytkowania materiałów, co jednocześnie wymaga od nich wiedzy wspólnej tym obszarom.

Spełnienie takich potrzeb jest możliwe dzięki przekazaniu elementarnych wiadomości z zakresu fizyki, chemii i mechaniki ciała stałego, a zwłaszcza dotyczących struktury elektronowej i krystalicznej materiałów, przejścia materiałów ze stanu ciekłego w krystaliczny, zmiany struktury i mikrostruktury materiałów w stanie stałym oraz określenia reakcji materiałów na bodźce zewnętrzne (temperatura, natężenie, pole elektryczne, pole magnetyczne itd.).

Zakres wiedzy przedstawionej w podręczniku jest poparty wieloletnimi wykładami autorów dla studentów budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria materiałowa. Ogranicza się do prostego i poglądowego sposobu omówienia podstawowych zagadnień, niezbędnych do zrozumienia wzajemnych relacji pomiędzy budową, metodami wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich a ich właściwościami. Zwrócono uwagę na stosowanie poprawnej terminologii i definicji. Ze względu na obszerną treść powzięto próbę ujęcia jej w trzech odrębnych podręcznikach: „Struktura ciał stałych”, „Fizykochemia przemian fazowych” oraz „Właściwości ciał stałych”.

Podręczniki mogą być także użyteczne dla słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych, a także inżynierów praktyków.

 

WPROWADZENIE
Warunki równowagi termodynamicznej układu. Przemiany fazowe. Reakcje chemiczne. Konsolidacja układów zdyspergowanych.

RÓWNOWAGA FAZOWA

  1. Podstawy termodynamiczne równowagi fazowej

Potencjał termodynamiczny mieszania. Istota wykresów równowagi fazowej. Reguła faz. Doświadczalne wyznaczenie wykresów równowagi fazowej.

Równowaga fazowa w stopniach dwuskładnikowych

Równowaga fazowa w układzie z brakiem rozpuszczalności w stanie stałym. Równowaga fazowa w układach z ograniczoną rozpuszczalnością składników w stanie stałym i przemianą eutektyczną. Równowaga fazowa w układach z ograniczoną rozpuszczalnością składników w stanie stałym i przemianą perytektyczną. Równowaga fazowa w układach z nieograniczoną rozpuszczalnością składników w stanie stałym. Równowaga fazowa w układach z ograniczoną rozpuszczalnością składników w stanie ciekłym. Równowaga fazowa w układach z fazami pośrednimi o zmiennym składzie chemicznym. Równowaga fazowa w układach ze składnikami wielopostaciowymi. Zasady interpretacji wykresów równowagi fazowej.

Wykresy równowagi fazowej układów trójskładnikowych

Trójkąt składów. Równowaga fazowa w trójskładnikowym układzie o nieograniczonej rozpuszczalności składników. Równowaga fazowa w trójskładnikowym układzie z brakiem rozpuszczalności w stanie stałym i eutektyką. Równowaga fazowa w trójskładnikowym układzie z ograniczoną rozpuszczalnością składników w stanie stałym i eutektyką. Równowaga fazowa w trójskładnikowym układzie ze związkami chemicznymi.

DYFUZJA GRADIENTOWA

  1. Podstawowe pojęcia i prawa

Zjawiska transportu. Pierwsze prawo Ficka. Drugie prawo Ficka.

Mechanizmy i drogi dyfuzji

Dyfuzja sieciowa. Drogi łatwej dyfuzji.

Dyfuzja chemiczna

Roztwory doskonałe i roztwory rzeczywiste. Cząstkowy współczynnik dyfuzji. Efekt Kirkendalla - Frenkla. Współczynnik dyfuzji wzajemnej.

Dyfuzja wstępująca

Doświadczenie Darkena. Interpretacja termodynamiczna.

Dyfuzja reaktywna

Reakcje między ciałami stałymi. Reakcje w układach gaz – ciało stałe.

KRYSTALIZACJA I PRZEMIANY FAZOWE W STANIE STAŁYM

  1. Krystalizacja z fazy ciekłej

Zarodkowanie homogeniczne. Zarodkowanie heterogeniczne. Wzrost kryształów. Krystalizacja stopów. Kinetyka krystalizacji.

Krystalizacja z fazy gazowej

Fizyczna kondensacja pary. Chemiczna krystalizacja z fazy gazowej.

Amorficzne ciała stałe

Czynniki sprzyjające tworzeniu fazy amorficznej. Zeszklenie.

Przemiany fazowe w ciałach stałych

Ogólna charakterystyka przemian. Przemiana alotropowa. Przemiana eutektoidalna. Przemiana pośrednia. Przemiana martenzytyczna. Cieplnosprężysta przemiana martenzytyczna. Rozpad spinoidalny. Wydzielanie faz z przesyconych roztworów stałych. Przemiana nieporządek – porządek.

Przemiany aktywowane mechanicznie

Mechaniczna synteza stopów i kompozytów. Mechaniczne uzyskiwanie struktury amorficznej i nanokrystalicznej. Mechanochemia.

SPIEKANIE

  1. Spiekanie układów modelowych

Siła napędowa procesu spiekania. Mechanizmy transportu masy.

Kinetyka i fenomenologia procesu spiekania układu jednofazowego

Równania opisujące proces spiekania. Anizotropia zmian wymiarów.

Spiekanie stopów wieloskładnikowych

Spiekanie w fazie stałej. Spiekanie z udziałem fazy ciekłej.

Literatura uzupełniająca

Skorowidz rzeczowy
  Cena:

przechowalnia

23,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska