Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Fizykochemia przemian fazowych
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
189
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2015
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

przechowalnia

23,00 zł

Rozwój nauki o materiałach i inżynierii materiałowej ma szczególny udział we współczesnym postępie techniki. Oparty na wiedzy ukształtowanej przez fizykę i chemię ciała stałego stwarza możliwości racjonalnego doboru materiałów znanych lub projektowania nowych, w zależności od prognozowanej funkcji, jaką mają one spełniać w danej maszynie, urządzeniu lub konstrukcji.

Obecny stan techniki wymaga, aby wyniki badań naukowych były wdrażane do praktyki przemysłowej w możliwie najkrótszym czasie. Ponadto zwiększa się nieustannie znaczenie nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, z uwagi na różnorodność funkcji, które spełniają współczesne materiały inżynierskie: metale, ceramiki, polimery, szkła oraz kompozyty. Niezbędne jest więc współdziałanie specjalistów wielu dziedzin w zakresie wytwarzania i użytkowania materiałów, co jednocześnie wymaga od nich wiedzy wspólnej tym obszarom.

Spełnienie takich potrzeb jest możliwe dzięki przekazaniu elementarnych wiadomości z zakresu fizyki, chemii i mechaniki ciała stałego, a zwłaszcza dotyczących struktury elektronowej i krystalicznej materiałów, przejścia materiałów ze stanu ciekłego w krystaliczny, zmiany struktury i mikrostruktury materiałów w stanie stałym oraz określenia reakcji materiałów na bodźce zewnętrzne (temperatura, natężenie, pole elektryczne, pole magnetyczne itd.).

Zakres wiedzy przedstawionej w podręczniku jest poparty wieloletnimi wykładami autorów dla studentów budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria materiałowa. Ogranicza się do prostego i poglądowego sposobu omówienia podstawowych zagadnień, niezbędnych do zrozumienia wzajemnych relacji pomiędzy budową, metodami wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich a ich właściwościami. Zwrócono uwagę na stosowanie poprawnej terminologii i definicji. Ze względu na obszerną treść powzięto próbę ujęcia jej w trzech odrębnych podręcznikach: „Struktura ciał stałych”, „Fizykochemia przemian fazowych” oraz „Właściwości ciał stałych”.

Podręczniki mogą być także użyteczne dla słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych, a także inżynierów praktyków.

 

WPROWADZENIE
Warunki równowagi termodynamicznej układu. Przemiany fazowe. Reakcje chemiczne. Konsolidacja układów zdyspergowanych.

RÓWNOWAGA FAZOWA

  1. Podstawy termodynamiczne równowagi fazowej

Potencjał termodynamiczny mieszania. Istota wykresów równowagi fazowej. Reguła faz. Doświadczalne wyznaczenie wykresów równowagi fazowej.

Równowaga fazowa w stopniach dwuskładnikowych

Równowaga fazowa w układzie z brakiem rozpuszczalności w stanie stałym. Równowaga fazowa w układach z ograniczoną rozpuszczalnością składników w stanie stałym i przemianą eutektyczną. Równowaga fazowa w układach z ograniczoną rozpuszczalnością składników w stanie stałym i przemianą perytektyczną. Równowaga fazowa w układach z nieograniczoną rozpuszczalnością składników w stanie stałym. Równowaga fazowa w układach z ograniczoną rozpuszczalnością składników w stanie ciekłym. Równowaga fazowa w układach z fazami pośrednimi o zmiennym składzie chemicznym. Równowaga fazowa w układach ze składnikami wielopostaciowymi. Zasady interpretacji wykresów równowagi fazowej.

Wykresy równowagi fazowej układów trójskładnikowych

Trójkąt składów. Równowaga fazowa w trójskładnikowym układzie o nieograniczonej rozpuszczalności składników. Równowaga fazowa w trójskładnikowym układzie z brakiem rozpuszczalności w stanie stałym i eutektyką. Równowaga fazowa w trójskładnikowym układzie z ograniczoną rozpuszczalnością składników w stanie stałym i eutektyką. Równowaga fazowa w trójskładnikowym układzie ze związkami chemicznymi.

DYFUZJA GRADIENTOWA

  1. Podstawowe pojęcia i prawa

Zjawiska transportu. Pierwsze prawo Ficka. Drugie prawo Ficka.

Mechanizmy i drogi dyfuzji

Dyfuzja sieciowa. Drogi łatwej dyfuzji.

Dyfuzja chemiczna

Roztwory doskonałe i roztwory rzeczywiste. Cząstkowy współczynnik dyfuzji. Efekt Kirkendalla - Frenkla. Współczynnik dyfuzji wzajemnej.

Dyfuzja wstępująca

Doświadczenie Darkena. Interpretacja termodynamiczna.

Dyfuzja reaktywna

Reakcje między ciałami stałymi. Reakcje w układach gaz – ciało stałe.

KRYSTALIZACJA I PRZEMIANY FAZOWE W STANIE STAŁYM

  1. Krystalizacja z fazy ciekłej

Zarodkowanie homogeniczne. Zarodkowanie heterogeniczne. Wzrost kryształów. Krystalizacja stopów. Kinetyka krystalizacji.

Krystalizacja z fazy gazowej

Fizyczna kondensacja pary. Chemiczna krystalizacja z fazy gazowej.

Amorficzne ciała stałe

Czynniki sprzyjające tworzeniu fazy amorficznej. Zeszklenie.

Przemiany fazowe w ciałach stałych

Ogólna charakterystyka przemian. Przemiana alotropowa. Przemiana eutektoidalna. Przemiana pośrednia. Przemiana martenzytyczna. Cieplnosprężysta przemiana martenzytyczna. Rozpad spinoidalny. Wydzielanie faz z przesyconych roztworów stałych. Przemiana nieporządek – porządek.

Przemiany aktywowane mechanicznie

Mechaniczna synteza stopów i kompozytów. Mechaniczne uzyskiwanie struktury amorficznej i nanokrystalicznej. Mechanochemia.

SPIEKANIE

  1. Spiekanie układów modelowych

Siła napędowa procesu spiekania. Mechanizmy transportu masy.

Kinetyka i fenomenologia procesu spiekania układu jednofazowego

Równania opisujące proces spiekania. Anizotropia zmian wymiarów.

Spiekanie stopów wieloskładnikowych

Spiekanie w fazie stałej. Spiekanie z udziałem fazy ciekłej.

Literatura uzupełniająca

Skorowidz rzeczowy
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Cyunczyk Aleksander, Sieniawski Jan
Rozwój nauki o materiałach i inżynierii materiałowej ma szczególny udział we współczesnym postępie techniki. Oparty na wiedzy ukształtowanej przez fizykę i chemię ciała stałego stwarza możliwości racjonalnego doboru materiałów znanych lub projektowania nowych, w zależności od prognozowanej funkcji, jaką mają one spełniać w danej maszynie, urządzeniu lub konstrukcji.
Ozimina Ewa, Sułko Kazimierz
Skrypt przeznaczony jest dla studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na kierunku budownictwo i stanowi uzupełnienie wykładu z przedmiotu chemia.
Wolańczyk Franciszek
Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów zaocznych Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. Może tez być wykorzystany przez studentów studiów dziennych. Skrypt ma na celu zarówno pomóc studiującemu w wykonaniu pracy kontrolnej, co jest jednym z warunków zaliczenia przedmiotu, jak i ułatwić rozwiązywanie zadań z innych zbiorów. Jednocześnie powinien być pomocny do zrozumienia pojęć zawartych w wykładzie z przedmiotu ``termodynamika`` oraz uzupełnienia wiedzy nie podanej na wykładzie. C
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-08-22 05:07
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.