UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Słowotwórstwo agentywnych nazw osobowych w języku polskim, rosyjskim i bułgarskim


Słowotwórstwo agentywnych nazw osobowych w języku polskim, rosyjskim i bułgarskim
  Cena:

przechowalnia

11,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
120
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2000
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

11,00 zł

Jak wiadomo, rzeczownik jest najbardziej aktywną pod względem słowotwór­czym częścią mowy. Natomiast wewnątrz tej części mowy najczęściej tworzone są rzeczowniki oznaczające osobę, co świadczy o tym, że są one najbardziej produktyw­ną grupą wyrazów słownictwa jako całości.

Słownictwo, poza podstawowym zasobem wyrazowym, stanowi zbiór nie tyl­ko mało stabilny, poddany bowiem bezpośrednio naciskowi zmiennej rzeczywisto­ści, ale także otwarty: jego elementów niepodobna policzyć. Dlatego właśnie bada­nia nad słownictwem i słowotwórstwem pozostają daleko za gramatyką i fonologią. W porównaniu z systemem fonologicznym, obejmującym skończoną i niewielka liczbę elementów składowych (fonemów) i bardziej od niego rozbudowanym systemem mor­fologicznym, system leksykalny obejmuje ogromną ilość tworów (wyrazów), a także ma duże możliwości stałego powiększania swojego zasobu.

Jeśli weźmiemy pod uwagę wszelkie nazwy osób, to zauważymy, że ze wzglę­du na bogactwo formantów i typów słowotwórczych przewyższają one inne grupy wyrazów wchodzące w skład rzeczowników. W obrębie nazw osobowych, zarówno we współczesnym języku polskim, jak i bułgarskim i rosyjskim, reprezentowane są wszystkie sposoby nominacyjne (słowotwórcze). Łatwość urabiania tego typu nazw jest powodem częstego powstawania homonimów nie tylko w zakresie rzeczowni­ków jako całości (np. osobowe i nieosobowe nazwy agentywne), ale i wśród samych nazw o znaczeniu osoby (por. ros. передвижник - 'механик передвижки' i 'русский передвижный художник второй половины XIX века', czy też лесник - 'работник лесной промышленности' i 'лесной сторож'). Туm problemem bardziej szczegółowo zajmuje się leksykologia i semantyka.Spis treści

a. Agentywne nazwy osobowe w polskich i słowiańskich opraco-
aaniach językoznawczych

b. Proponowany zakres kategorii agentywne nazwy osobowe
c. Cel i przedmiot pracy
d. Źródła materiału
1. Derywaty z formantami rodzimymi
-(i)ciel / -тель / -тел
-acz / -ач / -ач
-ik (-nik, -ownik, -alnik) / -ик / -ик
-arz / -арь, -ар (-яр) / -ар
-ес (-owiec) / -ец (-лец) / -ец
-са / -ца / -ца
-ow(y) / -ов(ой)
-formacje będące efektem substantywizacji
-ak / -ак (-як) / -ак (-як)
2. Derywaty z formantami obcymi
-ista/-ист/ -ист
-or / -op / -op
-er / -ep / -ep
-erz
-ant, -ent / -ант, -ент / -ант (-янт), -ент
-1к(-ук)/-ик/-ик
-log /-лог /-лог
-nauta / -навт / -навт
-euta / -евт / -евт
-szczyk / -щик (-чик) / -чик
-джия(-чия)
3. Podsumowanie
Bibliografia
Indeks derywatów polskich
Indeks derywatów rosyjskich
Indeks derywatów bułgarskich
  Cena:

przechowalnia

11,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska