UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Model mistrza w piłce siatkowej kobiet. Próba weryfikacji


Model mistrza w piłce siatkowej kobiet. Próba weryfikacji
  Cena:

przechowalnia

15,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
120
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2008
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

15,00 zł

Dynamiczny rozwój nauki obejmującej obszar zagadnień związanych z praktyką sportową datuje się od drugiej połowy lat pięćdziesiątych. Zapoczątkował on- trwający do dziś- etap poszukiwań naukowych, dotyczących głównie walki i rywalizacji sportowej. Przyczyną tego zjawiska jest, między innymi, nie notowane wcześniej dążenie do uzyskiwania maksymalnych efektów treningowych i związany z tym wzrost zainteresowań specjalistów wielu gałęzi nauki treningiem sportowym. Są one spójne ze stałym wzrostem wyników sportowych, doskonaleniem urządzeń i sprzętu treningowego, zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na rozwój sportu, udziałem środków masowego przekazu w życiu sportowym oraz nieustającym pomnażaniem wiedzy na temat możliwości wysiłkowych i ruchowych ludzkiego organizmu. Trendy powyższe szczególnie mocno ujawniają się od chwili, gdy uświadomiono sobie, iż o wynikach rywalizacji decydują nie tylko względy ilościowe, ale przede wszystkim jakość pracy treningowej. Powoduje to ewolucyjne zmiany systemów szkolenia we wszystkich dyscyplinach sportu. Chociaż w dalszym ciągu duże znaczenie przypisuje się intuicji trenerskiej, to takie tradycyjne podejście do procesu treningowego- zwłaszcza w grach zespołowych- nie odpowiada już dzisiaj potrzebie zróżnicowanego poznania procesów kształtowania umiejętności ruchowych. Obecnie, trudno wyobrazić sobie by dobry rezultat sportowy był dziełem przypadku. Mówiąc o sporcie wysoko kwalifikowanym należy rozpatrywać go w aspekcie różnorodnych sprzężeń zwrotnych funkcjonujących na wspólnej płaszczyźnie praktyki i szeroko rozumianej nauki o sporcie. Dotyczy to szczególnie dyscyplin, w których wynik uwarunkowany jest wieloma czynnikami przenikającymi się wzajemnie(Naglak 1994). Dyscypliną taką jest bez wątpienia piłka siatkowa, gdyż stawia ona przed zawodnikami następujące wymagania.

  • odpowiednie parametry długościowe ciała (wysokość ciała i długość kończyn),
  • przygotowanie techniczne (przepisy dopuszczają bardzo krótki- trwający ułamki sekund- kontakt z piłką),
  • przygotowanie taktyczne (postępowanie w ataku i w obronie dostosowywane musi być do działań przeciwnika),
  • przygotowanie psychiczne (pobudzenie emocjonalne i zwiększona aktywność procesów psychicznych powinny być utrzymywane na optymalnym poziomie przez okres kilku godzin),
  • przygotowanie motoryczne (piłkę siatkową zalicza się do grupy sportów siłowo-szybkościowych o interwałowym charakterze wysiłku),
  • przystosowanie do pracy w zespole.

Tak złożony kompleks zmiennych- determinujących sukces sportowy- implikuje konieczność opracowania swoistego systemu szkolenia złożonego z szeregu elementów sprzężonych ze sobą informacyjnie (Ważny 1981, Ulatowski (red.) 1992, Sozański 1993). Metody szkolenia sportowego w piłce siatkowej winny być więc inicjowane wieloaspektowymi i wnikliwymi badaniami naukowymi, obejmującymi m. in. zakres zagadnień związanych z naborem, selekcją oraz nauczaniem i doskonaleniem umiejętności ruchowych. Konieczne jest odejście od- stosowanych w przeszłości- przyczynkowych analiz opartych na zależnościach pojedynczych zmiennych, bowiem każdy parametr rozpatrywany z osobna daje niepełny obraz rzeczywistości, a to bardzo często prowadzi do błędnych wniosków. Ich miejsce powinny zająć bardziej trafne, kompleksowe opracowania wyników wykorzystujące wielowymiarowe analizy statystyczne. Niniejsze opracowanie kierujemy zatem, zarówno do przedstawicieli nauki- badaczy takich dziedzin jak antropologia, antropomotoryka, teoria sportu, jak i do praktyków sportu: nauczycieli, instruktorów i trenerów oraz studentów kierunku wychowania fizycznego.

 

Spis treści

1. Wstęp
1.1. Przegląd literatury przedmiotu
1.2. Cel pracy oraz hipotezy badawcze
2. Materiał i metodyka badań
2.1. Organizacja badań oraz charakterystyka badanej zbiorowości
2.2. Metody zbierania materiału
2.3. Metody opracowania materiału
3. Omówienie wyników i dyskusja
3.1. Kryteria naboru i selekcji
3.2. Strukturalno-funkcjonalne determinanty skuteczności gry
3.2.1. Obiektywna ocena skuteczności gry a ranking trenera
3.2.2. Skuteczność gry a budowa ciała
3.2.3. Skuteczność gry a poziom zdolności o podłożu energetycznym
3.2.4. Skuteczność gry a poziom zdolności koordynacyjnych
3.2.5. Wpływ badanych parametrów na skuteczność gry
3.2.6. Skuteczność gry a poziom czynników funkcjonalnych
3.3. Wpływ treningu siatkarskiego na rozwój zdolności motorycznych
3.4. Podsumowanie i wnioski
5. Piśmiennictwo
  Cena:

przechowalnia

15,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska