UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Geodesy, surveying and professional ethics PROMOCJA!


Geodesy, surveying and professional ethics
  Cena:

przechowalnia

87,00 zł
77,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Wydawnictwo: Wydawnictwo Gall
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
230
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2008
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

87,00 zł
77,00 zł

Podstawowym motywem do napisania niniejszego opracowania było przybliżenie potencjalnym Czytelnikom, w szczególności zaś studentom i absolwentom kierunku geodezja i kartografia, najważniejszych problemów dotyczących tej dyscypliny przedstawionych w anglojęzycznej literaturze źródłowej. Język angielski stał się obecnie głównym sposobem komunikacji na całym świecie, także w nauce i technice. Wydaje się zatem, że temat i zakres opracowania dobrze koresponduje z potrzebami rynku pracy.

Choć nie jest to być może zjawisko korzystne, to nie można jednak nie zauważyć, że wielu absolwentów i studentów kierunku geodezja i kartografia wyjeżdża do krajów anglojęzycznych. Stanowi to kolejny powód napisania niniejszego opracowania; ponadto, na polskim rynku wydawniczym brak jest opracowań o takim charakterze.

Do przygotowania niniejszego podręcznika wykorzystano opracowania anglojęzyczne najlepszych autorów i znawców tej dziedziny. Oparty jest on przede wszystkim na takich uznanych pozycjach wydawniczych jak [1], [3] i częściowo [4] oraz w mniejszym stopniu na [2]. Jako że opracowania te są bardzo obszerne, ich przedstawianie w całości byłoby w niniejszym opracowaniu dziełem niewykonalnym. Toteż autorzy opracowania przyjęli zasadę wyboru najważniejszych fragmentów tekstów, przestawienia ich tłumaczenia, a niekiedy dołączają komentarze. Do tłumaczenia użyto słowniki [6], [9] i [10] i częściowo [5]. Wykorzystano także, choć w mniejszym stopniu, opracowania słownikowe, umieszczone na stronach internetowych. Są nimi: [9], [10] i [11].

Należy zaznaczyć wyraźnie, że w opracowaniu podręcznika przyjęto układ i formę oraz w dużej mierze treści pochodzące z [1]. Pozycja ta stanowi zasadniczą bazę niniejszego podręcznika. Zastały także dołączone fragmenty z pozostałych opracowań, co zostało zaznaczone w celu łatwej identyfikacji literatury źródłowej.

Problemy zawodowe i etyczne w zakresie geodezji i kartografii zostały potraktowane oddzielnie, przy końcu opracowania. Zostały tu wykorzystane teksty pochodzące z [4].

Informacje z zakresu problematyki szkoły wyższej zostały opracowane przez autorów podręcznika, na podstawie ich własnych doświadczeń i spostrzeżeń.

Teksty pochodzące z wymienionych pozycji wydawniczych są niekiedy nieznacznie modyfikowane lub skracane, a ich wykorzystanie w niniejszym opracowaniu odbywa się zgodnie z poszanowaniem osiągnięć ich Autorów, a przede wszystkim zgodnie z zasadami wynikającymi z praw autorskich.

 

Spis treści

 

1. Wstęp

2. Wybrane teksty źródłowe w języku angielskim wraz z tłumaczeniem

I.A Informacje wstępne

I.A.1 Miernictwo (geodezja na płaszczyźnie)

I.A.2 Zastosowanie pomiarów

I.A.3 Ziemia jako sferoida

I.A.4 Geoida i sferoida

I.A.5 Geodezja (geodezja wyższa) i miernictwo (geodezja na płaszczyźnie)

I.A.6 Rodzaje pomiarów

I.A.7 Definicji

I.A.8 Precyzja pomiarów

I.A.9 Zasady stosowane w miernictwie

 

I.B Pomiary i ich wyrównywanie

I.B.1 Obserwacje i błędy

I.B.2 Błędy grube lub pomyłki

I.B.3 Błędy systematyczne

I.B.4 Błędy przypadkowe

I.B.5 Jakość pomiarów

I.B.6 Cyfry znaczące

 

I.C Prace polowe i kameralne

I.C.1 Informacje ogólne

I.C.2 Planowanie i projektowanie pomiaru

I.C.3 Uwagi

I.C.4 Niektóre definicje

I.C.5 Rejestracja danych

I.C.6 Rejestratory danych

I.C.7 Obliczenia i kontrola

 

II. Pomiary geodezyjne

II.A Pomiary odległości

II.A.1 Odległości

II.A.2 Pomiar odległości metodą optyczną

II.A.3 Pomiar odległości taśmą

II.A.4 Elektroniczny pomiar odległości

 

II.B Niwelacja (pomiary wysokościowe)

II.B.1 Definicje

II.B.2 Metody niwelacji

II.B.3 Rodzaje niwelatorów

II.B.4 Dodatkowy sprzęt niwelacyjny

II.B.5 Luneta

II.B.6 Niwelacja geodezyjna (precyzyjna)

II.B.7 Poprawka ortometryczna

 

II.C Pomiar kąta i kierunku

II.C.1 Wyznaczenie położenia punktów

II.C.2 Kąt kierunkowy (czwartak)

II.C.3 Azymut

II.C.4 Teodolit

II.C.5 Cyfrowe teodolity elektroniczne

II.C.6 Ustawianie teodolitu

 

II.D Systemy zespolone do pomiaru odległości i kątów

II.D.1 Informacje ogólne

II.D.2 Optyczne pomiar odległości

II.D.3 Systemy total station

II.D.4 Ogólne funkcje systemów total station

II.D.5Przykłady typowych, wbudowanych opcji, dla przetwarzania pomierzonych długości i kątów

II.D.6. Użycie systemu total station

II.D.7 Systemy zdalnie sterowane

II.D.8 Zastosowanie systemu total station

 

III. Procedury pomiarowe

III.A Ciąg poligonowy

III.A.1 Informacje ogólne

III.A.2 Sprzęt do poligonizacji

III.A.3 Cel poligonizacji

III.A.4 Rodzaje poligonów

 

III.B Obliczenie powierzchni

III.B.1 Informacje ogólne

III.B.2 Metody określenia powierzchni

 

III.C Inne metody określania położenia

III.C.1 Wyznaczanie położenia wcięciem wprzód

III.C.2 Wyznaczanie położenia wcięciem wstecz

III.C.3 Wyznaczanie położenia wcięciem liniowym

III.C.4 Wyznaczanie położenia wcięciem kombinowanym

 

III.D Odwzorowania kartograficzne

 

IV. Współczesne miernictwo i sporządzanie map

IV.A System globalnego wyznaczania pozycji GPS

IV.A.1 Informacje ogólne

IV.A.2 Segmenty systemu

IV.A.3 Rządowa polityka degradacji GPS

IV.A.4 Części odbiornika GPS

IV.A.5 Metody określania położenia

IV.A.6 Zastosowania

 

IV.B Fotogrametryczne metody pomiaru i sporządzania map

IV.B.1 Wprowadzenie

IV.B.2 Sensory i platformy

IV.B.3 Kamery

IV.B.4 Skanery i sensory liniowe

IV.B.5 Platformy

IV.B.6 Ortofotografia

IV.B.7 Cyfrowy model wysokości

IV.B.8 Systemu informacji geograficznej

 

IV.C. Opracowanie map, cyfrowe opracowanie map i systemy informacji przestrzennej

IV.C.1 Informacje ogólne

IV.C.2 Systemy odniesienia dla sporządzania map

IV.C.3 Systemy współrzędnych dla sporządzania map

IV.C.4 Mapy topograficzne

IV.C.5 Przedstawienie rzeźby terenu

IV.C.6 Kontur i warstwica

IV.C.7 Cyfrowe modele terenu

IV.C.8 Komputerowe wspomagania kreślenia i projektowania

IV.C.9 Cyfrowe sporządzanie map

IV.C.10 Pozyskiwanie danych

IV.C.11 Przechowywanie danych i zarządzanie danymi

IV.C.12 Systemy informacji przestrzennej

IV.C.13 Zautomatyzowane sporządzanie map/wspomaganie zarządzania

IV.C.14 Systemy informacji o terenie

 

V. Rodzaje pomiarów

V.A Pomiary osnowy i pomiary topograficzne

V.A.1 Informacje ogólne

V.A.2 Założenie osnowy

V.A.3 Osnowa pozioma

V.A.4 Osnowa pionowa

 

V.B Pomiary trasy

V.B.1 Informacje ogólne

V.B.2 Osnowa

 

V.C Pomiary budowlane

V.C.1 Informacje ogólne

V.C.2 Tyczenie osi

V.C.3 Nachylenie

V.C.4 Pomiary powykonawcze

 

V.D Pomiary sytuacyjne nieruchomości (katastralne)

V.D.1 Informacje ogólne

V.D.2 Rodzaje pomiarów nieruchomości

V.D.3 Sprzęt i metody

V.D.4 Aspekty prawne pomiarów nieruchomości

V.D.5 Punkty graniczne

V.D.6 Rejestry granic

V.D.7 Opis nieruchomości

V.D.8 Opis granic nieruchomości

V.D.9 Opis kondominium (wspólnoty mieszkaniowej)

V.D.10 Opis (punktów granicznych nieruchomości) poprzez współrzędne

V.D.11 Opis (nieruchomości) poprzez podział

V.D.12 Interpretacja prawna opisu (nieruchomości) w akcie notarialnym

V.D.13 Własność nadbrzeżnego gruntu

V.D.14 Zasiedzenie

V.D.15 Moc (zdolność) prawna mierniczego

V.D.16 Odpowiedzialność mierniczego

V.D.17 Pomiar pierwotny

V.D.18 Powtórne pomiary (wznowienie granic)

V.D.19 Podziały terenów wiejskich

V.D.20 Podziały terenów zurbanizowanych

V.D.21 Pomiary miejskie

V.D.22 Pomiary katastralne

 

VI. Dowody na ustalenie granicy

VI.A.1 Ogólne informacje w zakresie dowodów

VI.A.2 Rodzaje dowodów zbieranych przez mierniczych

VI.A.3 Prawo dowodów

VI.A.4 Stopień wiarygodności dowodu

VI.A.5 Znaczenie dowodów pisemnych

VI.A.6 Znaczenie oświadczeń jako dowodów

VI.A.7 Podsumowanie dowodów pisemnych i słownych

VI.A.8 Znacznie graniczników jako dowodów

VI.A.9 Pomiar jako dowód

VI.A.10 Szkice polowe

VI.A.11 Mierniczy przed sądem

 

VII. Profesjonalizm i etyka w miernictwie

VII.A.1 Ogólne problemy profesjonalizmu

VII.A.2 Miernictwo jako zawód

VII.A.3 Etyka w miernictwie

VII.A.4 Zasady etyki w miernictwie

 

3. Angielsko-polski mini-słownik wyrazów kluczowych

4. Spis pytań

5. Pytania i odpowiedzi

6. Zakończenie

Bibliografia

  Cena:

przechowalnia

87,00 zł
77,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska