UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Akceptacja norm społecznych Badania podłużne młodzieży słubickiej


Akceptacja norm społecznych Badania podłużne młodzieży słubickiej
  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 3
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
270
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2004
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

Praca dr Elżbiety Papiór jest monografią ukazującą jeden problem spośród wielu, jakie badał zespół naukowy, który realizował międzynarodowy program badań empirycznych młodzieży po rozpoczęciu procesu przemian ustrojowych w Europie Środkowej i Wschodniej i po zjednoczeniu Niemiec. W Polsce ten program przewidywał badania uczniów ze szkół słubickich i warszawskich. Równocześnie prowadzone były badanie uczniów szkół we Frankfurcie nad Odrą i w obu częściach Berlina. Wyniki badań uczniów ze Słubic i Frankfurtu nad Odrą są podane analizie w monografii G.Claßen Zur Genese von abweichendem Verhalten. Die Bedeutung familiärer Erziehungsstile und Wertorientirungen für die Herausbildung eines anomischen Lebensgefühls bei deutschen und polnischen Jugendlichen, Hamburg 1997.

Wyniki badań uczniów z obu części Berlina stały się przedmiotem analizy dokonanej przez H.Merkensa w monogafii: Schuljungendliche in bezden Teilen Berlins seit der Wende. Höhengehren 1999.

Badania uczniów ze Słubic prowadziliśmy przez cztery lata: 1992-1995. Były to badania kohort i badania panelowe. W każdym roku badaliśmy uczniów klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej oraz pierwsze i drugie szkoły średniej, z tym że w kolejnych badaniach wyłączona była klasa druga, a wprowadzenia do badań nowa druga klasa siódma. Próby dobrane do badań były liczne (658 : 593 : 616 : 619). W naszym przekonaniu, w tym okresie, nikt poza nami nie prowadził takich badań w społecznościach zachodniej Polski. Rezultaty badań zostały przestawione w dwóch tomach Rocznika Lubuskiego t. XXI i t. XXII, cz. 2 oraz monografii B.Idzikowskiego: Orientacje życiowe młodzieży szkolnej miasta przygranicznego. Badania panelowe 1998.

Praca dr E.Papiór jest drugą monografią o młodzieży małego miasta przygranicznego, napisaną jednak ukazania nastawienia tej młodzieży do norm społecznych. Autorka wykorzystała w swojej pracy wyniki badań panelowych przeprowadzonych przez zespół, którym kierowałem. Wybór problemu do analizy ma uwarunkowanie nie tylko w bogatym zbiorze danych empirycznych. Autorka, wykorzystując wyniki badań panelowych, zamierzała do sprawdzenia zasadności poglądu intensywnie upowszechnianego też przez media o rozchwianiu ładu społecznego, szczególnie w społecznościach pogranicza Polski. „Społeczeństwo bez reguł” nie inkorporuje badanych uczniów, skromny procent spośród nich odmawia bowiem respektowania norm społecznych we wszystkich społecznych obszarach ich aktywności: rodzinie, szkole, kręgach rówieśniczych, w miejscach pozostających poza kontrolą rodziców i nauczycieli. Badania panelowe ułatwiły ustalenie, jak wiek respondentów i doświadczenie życiowe ograniczają gotowość respektowania norm społecznych. Nasze rozpoznanie stanu badań empirycznych na pograniczu zachodniej Polski skłania do upowszechnienia opinii o wyłączności naszych badań pewnego procesu społecznego – procesu socjalizacji młodzieży małego miasta przygranicznego, zachodzącego okresie radykalnych zmian ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Zmiany te przyniosły rozchwianie ładu społecznego, społecznej kontroli zachowań ludzi w rolach publicznych. Uzyskane przez nas wyniki badań empirycznych służyć mogą do socjologicznego opisu przekonań, aspiracji, hierarchii wartości pokolenia w makrostrukturze polskiego społeczeństwa.


Spis treści

1. Normy społeczne, zagadnienia teoretyczne
1.1. Pojęcie normy
1.2. Rodzaje norm społecznych
1.3. Rodzaje systemów normatywnych
1.4. Adresaci norm społecznych
1.5. Relacje jednostka – norma społeczna
1.6. Rozwój moralny
1.7. Regulacyjna funkcja norm społecznych
1.8. Współczesne koncepcje kontroli społecznej
1.9. Małe miasto jako środowisko wychowawcze

2. Założenia metodologiczne badań
2.1. Cele badań. Problemy i hipotezy
2.2. Zmienne, kategorie i wskaźniki
2.3. Teoretyczny model badań
2.4. Stosowane metody i techniki
2.5. Słubice – środowisko społeczno-wychowawcze badanych uczniów

3. Analiza wyników badań empirycznych
3.1. Relacja badanych uczniów o przestrzeganiu norm społecznych
3.1.1. Opis własnych zachowań badanych uczniów w szkole
3.1.2. Oceny zachowań rówieśników naruszających normy
3.1.3. Opis zachowań respondentów w domu rodzinnym
3.1.4. Opis zachowań uczniów w miejscach publicznych
3.1.5. Opis własnych zachowań uczniów w szkole – pomiar dwu i trzykrotny
3.1.6. Opinia badanych o zachowaniach innych uczniów w szkole – pomiar dwu i trzykrotny
3.1.7. Zachowania badanych uczniów w domu rodzinnym - pomiar dwu i trzykrotny
3.1.8. Zachowania nadanych uczniów w miejscach publicznych - pomiar dwu i trzykrotny
3.2. Płeć i wiek respondentów a przestrzeganie przez nich norm
3.2.1. Płeć a akceptacja norm społecznych
3.2.2. Wiek a akceptacja norm społecznych
3.3. Osiągnięcia dydaktyczne a stosunek do norm tworzących rolę ucznia i kolegi
3.4. Legalizm uczniów a akceptacja norm społecznych
3.4.1. Legalizm a akceptacja norm regulujących zachowania w szkole
3.4.2. Legalizm a akceptacja norm regulujących zachowania w domu rodzinnym
3.4.3. Legalizm a akceptacja norm regulujących zachowania w miejscach publicznych
3.5. Doświadczenia uczniów związane ze stosowaniem przemocy i ich stosunek do norm społecznych
3.5.1. Doświadczenia uczniów a akceptacja norm regulujących zachowania w szkole
3.5.2. Doświadczenia uczniów a akceptacja norm regulujących zachowania w domu rodzinnym
3.5.3. Doświadczenia uczniów związane z przemocą a akceptacja norm regulujących zachowania w miejscach publicznych
3.6. Subiektywny wymiar pozycji dziecka w rodzinie i jej wpływ na stosunek do norm społecznych
3.6.1. Samopoczucie dziecka w rodzinie i nastawienie do rodziców a przestrzeganie norm społecznych
3.6.1.a. Samopoczucie dziecka w rodzinie i nastawienie do rodziców a stosunek do norm regulujących zachowania
3.6.1.b. Samopoczucie dziecka w rodzinie a akceptacja norm społecznych
3.6.1.c. Nastawienie dzieci do rodziców a ich stosunek do norm regulujących zachowania w szkole
3.6.1.d. Samopoczucie dziecka w rodzinie a nastawienie do norm regulujących zachowania w miejscach publicznych
3.6.1.e. Nastawienie dziecka do rodziców a akceptacja norm regulujących zachowania w miejscach publicznych
3.6.2. Karanie dzieci przez rodziców a nastawienie do norm społecznych
3.6.2.a. Karanie dzieci a ich nastawienie do norm regulujących zachowania w domu
3.6.2.b. Stosowanie kar w domu rodzinnym a zachowania uczniów w szkole
3.6.2.c. Stosowanie kar w domu rodzinnym a zachowania badanych w miejscach publicznych
3.7. Pozycja ucznia w szkole a jego nastawienie do norm
3.7.1. Samopoczucie ucznia w szkole a przestroga norm regulujących zachowania w szkole
3.7.2. Poczucie podmiotowości uzyskane w roli ucznia i jego związek z nastawieniem do norm regulujących zachowania w szkole
3.7.3. Nastawienie nauczycieli do uczniów w opinii uczniów a ich stosunek do norm regulujących zachowania w szkole
3.8. Nastawienie kręgu rówieśników ucznia do norm społecznych jako wyznacznik stosunku do norm badanych uczniów
3.8.1. Korelacja między oceną różnych zachowań rówieśników a stosunkiem do norm społecznych
3.8.2. Reakcja kręgu koleżeńskiego na zachowania rówieśników a nastawienie uczniów do norm społecznych
3.9. Nastawienie uczniów do norm społecznych – analiza skupień
3.9.1. Analiza skupień nastawienia uczniów do norm regulujących zachowania w szkole
3.9.2. Analiza skupień nastawienia uczniów do norm regulujących zachowania w domu rodzinnym
3.9.3. Analiza skupień nastawienia uczniów do norm regulujących zachowania w miejscach publicznych
Wnioski z analizy empirycznej
  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
przechowalnia
Cern Karolina M., Kozłowski Roman
26,00 zł
przechowalnia
Narkiewicz - Niedbalec Ewa
23,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska