UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Techniczno-organizacyjne aspekty konkurencyjności Samoocena i doskonalenie


Techniczno-organizacyjne aspekty konkurencyjności Samoocena i doskonalenie
  Cena:

Ilość

przechowalnia

20,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
237
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2008
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

20,00 zł

Problemy konkurencyjności i osiągania przewagi konkurencyjnej są stałą troską menedżerów i świadomych załóg pracowniczych pragnących utrzymać swoje miejsca pracy. Konkurencyjność jest istotną cechą wolnego rynku, którego efektywność funkcjonowania jest tym wyższa , im aktywniejsza jest konkurencja i im lepsze warunki jej realizacji. Bardzo obszerna literatura z tego zakresu omawia ogólnie i w szczegółach różnorodne systemy, metody, narzędzia i podejścia stwarzające szanse uzyskania przewagi konkurencyjnej. Jednakże praktyczne wykorzystanie tych wytycznych w znacznym zakresie zależy od umiejętności i kompetencji naczelnego kierownictwa, załogi, kultury organizacyjnej, umiejętności korzystania z dostępnej wiedzy i generowania własnej, potrzebnej dla rozwiązania nowych problemów i in. Jeszcze nie tak dawno o powodzeniu w konkurencji decydowało posiadanie potrzebnych surowców lub dostęp do nich, posiadanie dobrej technologii i kapitału. Obecnie ważnym zagadnieniem w konkurencji stały się: potencjał wiedzy i umiejętności, infrastruktura techniczno-organizacyjna oraz strategia i kultura organizacji, jak również zewnętrzne przepisy prawne, warunki ekonomiczne i dostępność nowoczesnych technologii i in.

Niniejszym monografia jest przeznaczona dla studentów kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji: i innych kierunków, na który są omawiane zagadnienia konkurencyjności organizacji, oraz dla kadr zarządzających organizacjami produkcjami i usługowymi w celu diagnozowania, analizy i doskonalenia różnorodnych aspektów działalności organizacyjno-technicznej. W książce omówiono wybrane aspekty działalności techniczno-organizacyjne konkurencyjności, z którymi pracownicy stykają się w codziennej działalności operatywnej. Przedstawione w monografii metody mają na celu ułatwienie opracowania wewnętrznych systemów ocen, uwzględniających specyfikę organizacji, w celu wyznaczania potrzeb i priorytetów doskonalenia poszczególnych aspektów działań.


Spis treści

Indeks skrótów i oznaczeń

1. Konkurencyjność i jej uwarunkowania
1.1. Istota konkurencji i konkurencyjności
1.2. Wybrane czynniki sprzyjające budowaniu przewagi konkurencyjnej
1.3. Konkurencyjność a zrównoważony rozwój
1.4. EMAS – droga ekorozwoju
Literatura

2. Konkurencyjność wyrobów i jej ocena
2.1. Konstytuowanie konkurencyjności wyrobu
2.2. Uruchamianie produkcji nowego wyrobu
2.3. System wytwarzania wyrobów jego wpływ na konkurencyjność organizacji
2.4. Przybliżona metoda oceny konkurencyjności wyrobów materialnych
Literatura

3. Procesy i ich znaczenie dla organizacji
3.1. Identyfikacja procesów
3.2. Zarządzanie procesami
3.3. Dokumentowanie i auditowanie procesów
3.4. Ocena przydatności i jakości procesów realizowanych w organizacji
Literatura

4. Doskonalenie konkurencyjności z pomocą standardów zarządzania
4.1. Geneza i znaczenie standardowych systemów zarządzania
4.2. Podobieństwo i elementy wspólne standardowych systemów zarządzania
4.3. Ogólne zasady sterowania i zarządzania w systemach standardowych
4.4 Ocena konkurencyjności standardowych systemów zarządzania
Literatura

5. Znaczenie działalności normalizacyjnej w polepszeniu konkurencyjności i organizacji
5.1. Normalizacja w działalności inżynierskiej
5.2. Zasady i cele normalizacji i ich wpływ na działalność organizacji
5.3. Znaczenie norm w procesach potwierdzania zgodności
5.4. Ocena przydatności dla organizacji i jej działalności
Literatura

6. Technologiczne uwarunkowania konkurencyjności
6.1. Technologia w działalności przedsiębiorstwa
6.2. Opracowanie i przygotowanie nowej technologii
6.3. Wdrażanie i transfery nowych technologii
6.4. Ocena poziomu konkurencyjności stosowanej technologii
Literatura

7. Konkurencyjność systemu maszyn technologicznych (SMT)
7.1. Znaczenie i zadania SMT
7.2. Podstawowe wymagania dotyczące formowania SMT
7.3. Obsługa i nadzór prewencyjny SMT
7.4. Uproszczony sposób oceny przydatności konkurencyjnej SMT
Literatura

8. Innowacji i ich znaczenie dla konkurencyjności
8.1. Strategiczne znaczenie innowacyjności
8.2. Podstawy działań innowacyjnych
8.3. Ogólna samoocena potencjału innowacyjnego i jego zmian w czasie
8.4. Ocena przydatność konkurencyjnej innowacji w organizacji
Literatura

9. Problemy doskonalenia konkurencyjność
9.1. Pozycjonowanie konkurencyjności organizacji
9.2. Wybrane przyczyny kryzysów wewnętrznych
9.3. Wytyczne wyznaczania wskaźników scalonych
9.4. Usprawnianie funkcjonowania organizacji
Literatura
  Cena:

Ilość

przechowalnia

20,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska