UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Zaawansowane metody oczyszczania ścieków


Zaawansowane metody oczyszczania ścieków
  Cena:

przechowalnia

87,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Wydawnictwo: Projprzem-EKO
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
440
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
1997
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

87,00 zł

Przedmowa do wydania polskiego

Wymagania dotyczące stopnia oczyszczania ścieków stale wzrastają. Jest to wynikiem z jednej strony wzrostu ilości ścieków i zawartych w nich zanieczyszczeń, a z drugiej – ograniczoności zasobów wód powierzchniowych, będących odbiornikami ścieków. Ponadto wody powierzchniowe narażone są na różne inne zanieczyszczenia niesione ze spływami powierzchniowymi, wodami gruntowymi lub w Prost z opadami atmosferycznymi. Zanieczyszczenia te pochodzą przede wszystkim z rolnictwa, skażonych terenów przemysłowych, traktów transportowych a także ze skażonego powietrza atmosferycznego. Wszystko to sprawia że w wielu przypadkach konwencjonalne, mechaniczno-biologiczne oczyszczanie ścieków nie jest już wystarczające i zachodzi potrzeba zastosowania daleko idącego ich oczyszczania .

 

Niemiecka książka „Zaawansowane metody oczyszczania ścieków” jest bardzo potrzebna i będzie stanowić cenną pomoc dla specjalistów zajmujących się projektowaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków. Jest to dzieło opracowane bardzo staranie – z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć postępu technicznego na polu technologii ścieków.

 
Prof. dr inż. Marek Roman
Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
 
 

 

 

 

 
 

Przedmowa do 3. Wydania niemieckiego

 

Wysokie wymagania w zakresie eliminacji azotu i fosforu mają daleko idące konsekwencje dla budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz prowadzą do przyspieszonego rozwoju technologicznego, szczególnie w zakresie technik procesowych.

 

Komisje specjalistyczne ATV: 2.6. „Tlenowe biologiczne oczyszczanie ścieków” oraz 2.5. „Metoda osadzania”, jak również przynależne zespoły robocze tej organizacji, wnoszą na bieżąco swój wkład do rozwoju, poprzez wydawanie sprawozdań oraz arkuszy roboczych i instruktażowych.

 

Książka „Zaawansowane metody oczyszczania ścieków” przyczynia się wybitnie do szybkiego przenoszenia najnowszych osiągnięć na grunt praktyki. Szczególne znaczenie ma przy tym obszarze przestawienie metod technologicznych oraz zasad wymiarowania, jak również liczne przykłady zastosowań praktycznych. W ten sposób inżynierom, projektującym lub też zatrudnionym w zarządzaniu i nadzorze, a także studentom, udostępniono wartościową pomoc dla rozszerzenie ich wiedzy.

 

W pierwszych dwóch wydaniach książka ta znalazła uznanie w szerokim kręgu fachowców. Trzecie wydanie, w całości na nowo opracowane uwzględnia w odpowiednim stopniu stałe przemiany i postęp technologiczny.

 
Prof.Dr-Ing.E.h. Klaus R. Imhoff
Przewodniczący Stowarzyszenia Technologicznego d/s Ścieków (ATV)
 
 

 

SPIS TREŚCI

1. Podstawy prawa wodnego

 
 
 

1.1. Zasady wymagań stawianych przy wprowadzaniu ścieków

 

1.2.§7a ustawy o gospodarowaniu wodom („WHG”)

 

1.2.1.Wymagania dla nowych wprowadzań ścieków

 

1.2.2.Dostosowanie istniejących wprowadzeń ścieków

 

1.2.3.Wprowadzanie ścieków do publicznych urządzeń kanalizacyjnych

 

1.3 Powszechne ramowe rozporządzenie w sprawie granicznych wymagań przy wprowadzaniu ścieków do wód powierzchniowych

 

1.4 Załącznik 1.(gminy) do ramowego rozporządzenia o ściekach

 

1.5 Ustawa o opłatach za ścieki

 
 

2. Ogólne podstawy biologiczne metod oczyszczania ścieków

 

2.1. Ścieki, ich ilość i jakość

 

2.1.1. Wprowadzenie

 

2.1.2 Metody analityczne dla scharakteryzowania rodzaju ścieków oraz procesu oczyszczania

 

2.1.3. Opis rodzajów ścieków

 

2.2.Podstawy biologiczne

 

2.2.1. Ścieki jako roztwór odżywczy

 

2.2.2. Tlenowe procesy przemiany bakterii

 

2.2.2.1 Wzrost – przyrost osadu nadmiernego

 

2.2.2.2. Oddychanie – zapotrzebowanie na tlen, uzysk energii

 

2.2.3 Beztlenowe procesy przemiany materii

 

2.2.4 Mechanizm i kinetyka enzymów w biologicznym oczyszczaniu ścieków na przykładzie substancji trudno rozkładalnych

 

2.3. Kinetyka reakcji

 
 

3. Technologiczne aspekty metod oczyszczania ścieków

 

Część I: Metoda osadu czynnego

 
 

3.1. Wprowadzenie

 

3.2. Typy reaktorów

 

3.3 Modyfikacja technologiczna

 

3.4 Osad czyny jako czynnik oczyszczający

 

3.5 Indeks objętościowy osadu

 

3.6 Istotne czynniki w metodzie osadu czynnego

 

3.6.1. Wpływ czasu napowietrzania na proces oczyszczania

 

3.6.2 Wpływ zawartości zawiesiny na przebieg oczyszczania

 

3.6.3. Wpływ obciążenia kory ładunkiem BZT

 

3.6.4. Wpływ obciążenia osadu

 

3.6.5. Wiek osadu

 

3.6.6. Stopień recyrkulacji

 

3.6.7. Przyrost osadu nadmiernego

 

3.6.8. Stężenie tlenu

 

3.6.9. Zapotrzebowanie na tlen

 
 

4. Technologiczne aspekty metod oczyszczania ścieków

 

Część II: Metody ze złożem stałym; metody kombinowane

 

4.1. Przegląd ogólny

 

4.2. Złoża biologiczne

 

4.2.1. Wprowadzenie

 

4.2.2. Przebieg procesu w złożu biologicznym

 

4.2.3 Parametry obciążenia

 

4.2.4 Temperatura i napowietrzenie

 

4.2.5 Denitryfikacja w złożach biologicznych

 

4.2.6 Eliminacja fosforu w złożach biologicznych

 

4.3. Złoża zanurzane

 

4.3.1 Wprowadzenie

 

4.3.2 Tarczowe złoża zanurzane

 

4.3.3. Złoża walcowe

 

4.4. Stałe złoża zanurzone

 

4.5. Metody kombinowane

 
 

5. Filtry biologiczne i złoża fluidalne

 

5.1. Filtry biologiczne

 

5.1.1. Definicja i podstawy technologiczne

 

5.1.2. Systemy filtrów biologicznych

 

5.2 Złoża fluidalne

 
 

6. Podstawy nitryfikacji

 

6.1. Wprowadzenie

 

6.1.1.Celi i sens eliminacji azotu

 

6.1.2. Związki azotu w ściekach

 

6.2. Podstawy mikrobiologiczne eliminacji azotu

 

6.3. Podstawy nitryfikacji

 

6.3.1. Stechiometria

 

6.3.2. Pojemność kwasowa i odczyn pH

 

6.3.3. Wpływ inhibitorów

 

6.3.4. Maksymalna prędkość wzrostu nitryfikantów µmax

 

6.3.5. Stała nasycenia dla azotu amonowego

 

6.3.6. Stała nasycenia dla tlenu

 

6.3.7. Prędkość obumierania

 

6.3.8. Wiek osadu

 

6.3.9. Granice nitryfikacji

 
 

7. Podstawy i metody denitryfikacji

 

7.1 Wprowadzenie

 

7.1.1. Stechiometria

 

7.1.2. Warunki denitryfikacji

 

7.1.3. Oddychanie tlenem związanym w azotanach

 

7.1.4. Temperatura

 

7.1.5. Odczyn pH

 

7.1.6. Wielkość komory denitryfikacyjnej

 

7.1.7. Czynniki oddziałujące

 

7.2. Metody technologiczne

 

7.2.1 Denitryfikacja wyprzedzająca

 

7.2.2. Denitryfikacja symultaniczna, przemienna i sekwencyjna

 

7.2.3. Denitryfikacja końcowa

 

7.2.4. Nitryfikacja i denitryfikacja w oczyszczalniach wielostopniowych

 

7.3. Pomiary, sterowanie i regulacja procesów przy eliminacji azotu, z przykładami z praktyki

 

7.3.1 Wprowadzenie

 

7.3.2. Sterowanie programowe

 

7.3.3. Regulacja według zużycia tlenu

 

7.3.4. Regulacja według zawartości azotanów

 

7.3.5.Regulacja według zawartości azotu amonowego

 
 

8. Podstawy wymiarowania

 

8.1. Wprowadzenie

 

8.2. Przypadek wyjątkowy – określenie na podstawie wskaźników

 

8.2.1. Dopływ

 

8.2.2. Ładunki

 

8.2.3. Obciążenie wtórne z przeróbki osadu

 

8.3. Ocena danych pomiarowych

 

8.3.1. Podstawy

 

8.3.2. Dopływ ścieków

 

8.3.3. Zanieczyszczenie ścieków

 

8.3.4. Sprawdzenie prawdopodobieństwa i interpretacja

 

8.4. Badania doświadczalne

 

8.5. Przegląd najczęściej stosowanych metod wymiarowania

 
 

9. Wymiarowanie jednostopniowych oczyszczalni z osadem czynnym do nitryfikacji denitryfikacji wg ATV A 131

 

9.1. Wprowadzenie

 

9.2. Wielkości projektowe

 

9.3. Pojemność kwasowa

 

9.4. Przyrost osadu

 

9.5. Doprowadzenie tlenu

 

9.6. Przykład wymiarowania dla nitryfikacji i wyprzedzającej denitryfikacji

 

9.6.1 Określenie miarodajnych wartości i ładunków dla danego przykładu

 

9.6.2 Określenie dalszych wielkości wyjściowych

 

9.6.3. Ustalenie wielkości części denitryfikacyjnej w komorze z osadem o czynnym oraz obliczenie przeciętnej sprawności denitryfikacji wyprzedzającej

 

9.6.4. Obliczenie pojemności komory z osadem czynnym

 

9.6.5. Niezbędne doprowadzanie tlenu

 

9.6.6. Obliczenie pojemności kwasowej i odczynu pH w komorze

 
 

10.Inne metody wymiarowania oczyszczalni z osadem czynnym do eliminacji azotu

 

10.1. Wymiarowanie według Kaysera

 

10.1.1. Podstawy

 

10.1.2. Zastosowanie wykresów do obliczeń

 

10.1.3. Obciążenie uderzeniowe

 

10.1.4. Przykład wymiarowania : nitryfikacja i denitryfikacja wyprzedzająca

 

10.2. Wymiarowanie oczyszczalni z osadem czynnym w celu eliminacji azotu według doświadczeń wypracowanych przez szkoły wyższe (HSG)

 

10.2.1 Opis ogólny oraz zakres zastosowania metody obliczeniowej

 
 
 
 

10.2.2. Niezbędne rozpoznanie wstępne oraz wielkości wyjściowe

 

10.2.3. Podstawy technologiczne

 
 

11. Wymiarowanie oczyszczalni z osadem czynnym do eliminacji azotu za pomocą programu symulacyjnego

 

11.1 Definicja pojęć

 

11.2. Model biokinetyczny

 

11.3. Ogólny schemat synoptyczny z osadem czynnym

 

11.4. Weryfikacja ( sprawdzenie ) modeli

 

11.5. Przykład symulacji

 

11.5.1 Wprowadzenie

 

11.5.2. Określenie ładunków miarodajnych do obliczeń

 

11.5.3. Parametry modelu

 

11.5.4. Dane wyjściowe

 

11.5.5. Rozpoczęcie – obliczenie dla ustalonych warunków

 

11.5.6. Symulacja dynamiczna

 

11.5.7. Uwagi w sprawie stosowania dynamicznej symulacji

 
 

12. Wymiarowanie złóż spłukiwanych i zanurzanych do eliminacji azotu

 

12.1 Wprowadzenie

 

12.2 Istotne czyni przy wymiarowaniu złóż spłukiwanych i zanurzanych

 

12.2.1 Dopuszczalne jednostkowe obciążenie masą organiczną powierzchni względnie objętości w reaktorze o stałym złożu

 

12.2.2. Samorzutny rozpad błony biologicznej

 

12.3. Wymiarowanie złóż spłukiwanych

 

12.3.1.Wymiarowanie złóż według ATV A135

 

12.3.2. Alternatywne wymiarowanie złóż spłukiwanych według Wolfa

 

12.4 Przykłady wymiarowania złóż spłukiwanych

 

12.4.1. Wymiarowanie według ATV A 135

 

12.4.2. Wymiarowanie według Wolfa

 

12.5. Stężenie azotu amonowego w odpływie

 

12.6. Denitryfikacja w oczyszczalniach ze złożem spłukiwanym

 

12.6.1 Wprowadzenie

 

12.6.2. Denitryfikacja symultaniczna

 

12.6.3 Denitryfikacja wyprzedzająca za pomocą osadu czynnego oraz nitryfikujących złóż spłukiwanych w drugim stopniu oczyszczania

 
 
 
 

12.7. Umiarkowana denitryfikacja na wstępnych złożach spłukiwanych z wtórnymi urządzeniami nitryfikującymi

 

12.8. Przykład wymiarowania: denitryfikacja na wyprzedzającym złożu spłukiwanym

 

12.9. Wymiarowanie złóż biologicznych zanurzanych

 

12.9.1 Wymiarowanie według ATV A 135

 

12.9.2 Wymiarowanie złóż według Wolfa

 

12.10. Przykłady wymiarowania złóż zanurzanych

 

12.10.1. Wymiarowanie według ATV A 135

 

12.10.2.Wymiarowanie według Wolfa

 

12.11. Denitryfikacja w oczyszczalniach ze złożami zanurzalnymi

 
 

13 Oczyszczalnie dwustopniowe

 

13.1 Opis ogólny, zakres zastosowania

 

13.2. Podstawy oraz oddziaływania wymagające uwzględnienia

 

13.3. Wymiarowanie oczyszczalni dwu stopniowych z osadem czynnym

 

13.3.1 Wymiarowanie pierwszego stopnia w układzie A-B

 

13.3.2. Wymiarowanie pierwszego stopnia w układzie konwencjonalnym

 

13.3.3.Wymiarowanie drugiego stopnia w układzie konwencjonalnym

 

13.4 Wymiarowanie kombinowanego układu technologicznego : złoża spłukiwane – osad czynny

 

13.5 Wymiarowanie kombinowanego układu technologicznego : osad czynny-złoże spłukiwane lub zanurzane oraz złoże spłukiwane – złoże spłukiwane

 

13.6 Przystosowanie oczyszczalni dwu stopniowych do eliminacji azotu

 

13.6.1. Odrębna przeróbka wód nadosadowych

 

13.6.2. Wewnętrzne modyfikacje procesu

 

13.6.3. Dodatek węgla organicznego

 
 

14 Dodatkowe zabiegi ulepszające skład ścieków

 

14.1. Wpływ piaskownika napowietrzanego

 

14.2. Wpływ wstępnej sedymentacji

 

14.3 Wstępne zakwaszanie

 

14.3.1 Aktywacja wstępnej sedymentacji

 

14.3.2 Aktywacyjne zagęszczenie osadu wstępnego

 
 
 
 
 

14.3.3 Między operacyjna retencja surowych ścieków

 

14.3.4. Miedzy operacyjna retencja osadu wstępnego

 

14.4 Dodatek zewnętrznych źródeł węgla

 

15 Podstawy i metody chemiczno-fizycznej eliminacji fosforu

 

15.1 Wprowadzenie

 

15.1.1. Ładunki fosforu w ściekach

 

15.2 Podstawy strącania

 

15.2.1 Chemiczne postawy strącania

 

15.2.2. Fizyczne podstawy strącania

 

15.2.3. Rozdział fazy ciekłej i stałej

 

15.3procesy występujące przy strącaniu fosforu

 

15.4 Odczynniki strącające

 

15.5.Chemizm reakcji strącania

 

15.5.1Mechanizmy strącania

 

15.5.2 Mechanizmy konkurujące

 

15.6 Chemiczne metody strącania

 

15.6.1 Strącanie początkowe

 

15.6.2 Strącanie symultaniczne (jednoczesne)

 

15.6.3Strącanie końcowe

 

15.6.4 Strącanie dwupunktowe

 

15.7 Pomiar, sterowanie i regulacja przy strącaniu chemicznym

 
 

16 Wymiarowanie urządzeń do eliminacji fosforu przez strącenie

 

16.1 Wprowadzenie

 

16.2 Obliczenie potrzebnej ilości koagulanta

 

16.3 Wpływ strącania na zawartość metali w odpływie ścieków

 

16.4Wpływ strącania na zawartość soli odpływie ścieków

 

16.4.1 Przykład strącania symultanicznego za pomocą chlorku żelaza (III)

 

16.4.2przykład strącania symultanicznego za pomocą siarczanu żelaza(II)

 

16.5Wpływ strącania na pojemność kwasową

 

16.6 Wpływ strącania na osad

 

16.6.1 Wpływ na przyrost osadu nadmiernego

 

16.6.2 Wpływ na objętość osadu

 

16.6.3 Wpływ na właściwości sedymentacyjne osadu

 
 
 
 
 
 

16.6.4 Wpływ na zagęszczanie osadu

 

16.6.5 Wpływ na odwadnianie osadu

 

16.7 Wpływ strącania na nitryfikację

 

16.8 Przykład wymiarowania

 

16.8.1 Miarodajne wielkości i ładunki

 

16.8.2 Ilość odczynnika strącającego

 

16.8.3 Część denitryfikacyjna w komorze z osadem czynnym oraz przeciętna sprawność denitryfikacji

 

16.8.4 Obliczenie pojemności komory

 

16.8.5. Obliczenie pojemności kwasowej i wartości pH w komorze z osadem czynnym

 

17 Podstawy biologicznej eliminacji fosforu

 

17.1. Wprowadzenie

 

17.2 Podstawy biologicznej eliminacji fosforu

 

17.2.1 Gromadzenie fosforu w mikroorganizmach

 

17.2.2 Usuwanie fosforu ze ścieków

 

17.2.3 Krążenie fosforu

 

17.3 Technologiczne metody biologicznej eliminacji fosforu

 

17.3.1 Metody na głównym strumieniu ścieków

<div
  Cena:

przechowalnia

87,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Roeske Wolfgang
89,00 zł
Wydawnictwo: Projprzem-EKO
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Apolinarski Marek, Bartkiewicz Bronisław, Wąsowski Jacek
15,00 zł
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Podedworna Jolanta, Umiejewska Katarzyna
23,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska