UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Akumulacja ciśnienia porowego wokół rurociągu podmorskiego zagłębionego w dnie


Akumulacja ciśnienia porowego wokół rurociągu podmorskiego zagłębionego w dnie
  Cena:

Ilość

przechowalnia

28,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
224
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

28,00 zł

Rozprawę poświęcono zagadnieniu akumulacji rezydualnego ciśnienia porowego w bliskim sąsiedztwie rurociągu podmorskiego zagłębionego w dnie obciążonym regularnym falowaniem powierzchniowym. W pierwszej części pracy omówiono zjawisko akumulacji rezydualnego ciśnienia porowego, jako łączny efekt jednocześnie zachodzących zjawisk generacji i dyssypacji tego ciśnienia, a także przedyskutowano warunki upłynnienia gruntu dna morskiego. W opisie matematycznym rozważanego zagadnienia skoncentrowano się na równaniu różniczkowym dyfuzji ze źródłem i dokonano analizy różnych możliwych postaci członu źródłowego. Uwzględniając sprężyste własności dwufazowego ośrodka wodno-gruntowego, przeprowadzono szeroką analizę numeryczną (opartą o metodę elementów skończonych) pozwalającą zbadać rozkłady amplitudy cyklicznego naprężenia stycznego w szkielecie gruntowym dna morskiego oraz określić wpływ obecności rurociągu podmorskiego zagłębionego w dnie na zakłócenie pola tego naprężenia. Wykorzystując charakterystyczne schematy pola cyklicznego naprężenia stycznego - głównego czynnika indukującego zjawisko generacji rezydualnego ciśnienia porowego, wykonano szereg symulacji komputerowych (z wykorzystaniem metody kroku losowego) przebiegu zjawiska akumulacji rezydualnego ciśnienia porowego w bliskim sąsiedztwie rurociągu, a jej jakość przebadano dla szerokiego zakresu wartości parametrów dyskretyzacyjnych. Badania laboratoryjne, przeprowadzone w małej skali, umożliwiły dokonanie szczegółowych obserwacji przebiegu zjawiska akumulacji rezydualnego ciśnienia porowego na obwodzie rurociągu, a wybrane wartości pomiarowe posłużyły kalibracji wcześniej przygotowanego numerycznego modelu symulacyjnego.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych oznaczeń

1. CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES ROZPRAWY

2. STATECZNOŚĆ RUROCIĄGU PODMORSKIEGO ZAGŁĘBIONEGO W DNIE 
2.1. Wprowadzenie 
2.2. Ciężar efektywny rurociągu 
2.3. Hydrodynamiczne ciśnienie porowe w dnie morskim 
2.4. Naprężenie efektywne a modułścinania 
2.5. Upłynnienie gruntu dna morskiego

3. HYDRODYNAMICZNE NAPRĘŻENIE STYCZNE W DNIE MORSKIM 
3.1. Wprowadzenie 
3.2. Rozwiązanie analityczne Boussinesqa 
3.3. Rozwiązanie analityczne uproszczone McDougala i in. 
3.4. Rozwiązanie analityczne wynikające z teorii cyklicznego ciśnienia porowego 
3.5. Rozwiązanie numeryczne zagadnienia dwuwymiarowego metodą elementów skończonych 
3.6. Wskaźnik amplitudy cyklicznego naprężenia stycznego

4. HYDRODYNAMICZNE NAPRĘŻENIE STYCZNE W SĄSIEDZTWIE RUROCIĄGU ZAGŁĘBIONEGO W DNIE MORSKIM 
4.1. Wprowadzenie 
4.2. Warunki brzegowe 
4.2.1. Warunki brzegowe podstawowe 
4.2.2. Warunki brzegowe naturalne 
4.3. Dane wyjściowe 
4.4. Siatka elementów skończonych 
4.5. Wyniki obliczeń numerycznych i ich analiza

5. REZYDUALNE CIŚNIENIE POROWE W DNIE MORSKIM 
5.1. Wprowadzenie 
5.2. Równanie akumulacji rezydualnego ciśnienia porowego 
5.2.1. Współczynnik konsolidacji 
5.2.2. Człon źródłowy 
5.2.3. Warunki graniczne 
5.2.4. Rozwiązanie analityczne jednowymiarowe

6. SYMULACJA PROCESU AKUMULACJI REZYDUALNEGO CIŚNIENIA POROWEGO METODĄ KROKU LOSOWEGO 
6.1. Wprowadzenie 
6.2. Analogia zjawisk dyfuzji i akumulacji rezydualnego ciśnienia porowego 
6.3. Symulacyjna metoda kroku losowego 
6.3.1. Algorytm metody dla zagadnienia jednowymiarowego 
6.3.2. Algorytm metody dla zagadnienia dwuwymiarowego 
6.4. Symulacja numeryczna na modelu ``niezakłóconego`` dna morskiego 
6.4.1. Symulacja z użyciem liniowego członu źródłowego 
6.4.2. Symulacja z użyciem zmodyfikowanego nieliniowego członu źródłowego 
6.5. Symulacja numeryczna na modelu dna morskiego ``zakłóconego`` obecnością rurociągu 
6.5.1. Siatka elementów skończonych 
6.5.2. Pole rezydualnego ciśnienia porowego

7. BADANIA LABORATORYJNE W MAŁEJ SKALI 
7.1. Wprowadzenie 
7.2. Opis stanowiska badawczego i sposobu przygotowania badań 
7.2.1. Stanowisko badawcze 
7.2.2. Sposób przygotowania badań 
7.2.3. Parametry gruntowe i wodno-falowe 
7.2.4. Plan badań 
7.3. Wyniki badań laboratoryjnych i ich analiza 
7.3.1. Model ?niezakłóconego" dna morskiego 
7.3.2. Model ?zakłóconego" dna morskiego

8. KALIBRACJA MODELU NUMERYCZNEGO I SYMULACJA AKUMULACJI REZYDUALNEGO CIŚNIENIA POROWEGO WOKÓŁ RUROCIĄGU PODMORSKIEGO 
8.1. Wprowadzenie 
8.2. Kalibracja modelu numerycznego 
8.2.1. Zmienna głębokość w dnie 
8.2.2. Zmienna wysokość regularnej fali powierzchniowej 
8.3. Symulacja akumulacji rezydualnego ciśnienia porowego w sąsiedztwie rurociągu

9. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

Podziękowania 
Bibliografia 
Streszczenie w j. polskim 
Streszczenie w j. angielskim

  Cena:

Ilość

przechowalnia

28,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska