UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Instalacje kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja PROMOCJA!


Instalacje kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja
  Cena:

przechowalnia

96,00 zł
86,00 zł

Dostępność: Niedostępna
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
279
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

96,00 zł
86,00 zł

W drugim, poprawionym i uzupełnionym wydaniu książki omówiono zasady projektowania, konstruowania i działania instalacji kanalizacyjnych w budynkach niskich i wysokich, mieszkalnych i niemieszkalnych. Wykorzystano w tym celu zalecenia aktualnych norm polskich i europejskich, przyjętych do zbioru Polskich Norm, obowiązujące ustawy i rozporządzenia oraz najnowsze publikacje krajowe i zagraniczne. Na wyróżnienie zasługuje sposób przestawienia takich zagadnień jak projektowanie instalacji grawitacyjnych, rozwiązania materiałowe oraz urządzenia i przybory sanitarne, warunki techniczne wykonania instalacji, analiza porównawcza wyników obliczeń hydraulicznych oraz prezentacja przykładów obliczeniowych o charakterze projektowym.

W książce uwzględniono nowe zagadnienia z dziedziny instalacji sanitarnych, takie jak projektowanie i wykonanie instalacji podciśnieniowych i ciśnieniowych oraz urządzenia do lokalnego podczyszczania ścieków (separatory). Obok nowych rozwiązań materiałowych, w publikacji zamieszczono również informacje o materiałach i instalacjach stosowanych dotychczas, które są niezbędne dla eksploatatorów istniejących i modernizowanych obiektów. W książce zamieszczono przykłady różnych rozwiązań instalacji kanalizacyjnych wraz ze szczegółowymi obliczeniami. Opracowano także nowe nomogramy niezbędne do projektowania i hydraulicznych obliczeń sprawdzających istniejące instalacje.

Książka może być cenną pomocą zarówno w pracy projektantów jak i studentów wydziałów inżynierii środowiska. Ponadto odbiorcami książki mogą być właściciele różnych rodzajów nieruchomości i administratorzy obiektów niemieszkalnych.

Publikacja ta, w całości poświęcona wyłącznie instalacjom kanalizacyjnym, wraz z wydaną książką tych samych Autorów "Instalacje wodociągowe - projektowanie, wykonanie, eksploatacja" stanowi kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej dla inżyniera sanitarnego.

Spis treści

 

 1. Wiadomości ogólne
  1. Podstawy prawne projektowania, wykonania i eksploatacji
  2. Rodzaje ścieków
  3. Rodzaje systemów kanalizacyjnych i ich elementy
   1. Kanalizacja grawitacyjna
   2. Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa
  4. Oznaczenia graficzne na rysunkach
 2. Rodzaje budynków i ich wyposażenie sanitarne
  1. Rodzaje budynków
  2. Wyposażenie sanitarne budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 3. Materiały, urządzenia sanitarne i uzbrojenie instalacji kanalizacyjnych
  1. Zagadnienia prawne
  2. Materiały
   1. Kamionka
   2. Żeliwo
   3. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)
   4. Polipropylen PP
   5. Polietylen PE
  3. Urządzenia sanitarne
  4. Uzbrojenie instalacji kanalizacyjnych
   1. Studzienki kanalizacyjne
   2. Urządzenia przeciwzalewowe
   3. Wpusty kanalizacyjne
   4. Syfony kanalizacyjne
   5. Zamknięcia przeciwpożarowe pionów kanalizacyjnych
   6. Rury wywiewne
   7. Zawory napowietrzające
  5. Prefabrykacja ścianek instalacyjnych
 4. Obliczenia hydrauliczne przewodów kanalizacyjnych
  1. Wstęp
  2. Wzory stosowane dotychczas
  3. Wzory zalecane w normach europejskich
  4. Analiza porównawcza wyników otrzymanych wg wzoru Manninga i Colebrooka-White'a
 5. Projektowanie grawitacyjnych instalacji kanalizacyjnych
  1. Wstęp
  2. Wymagania ogólne
  3. Instalacje dla ścieków bytowo-gospodarczych
   1. Systemy instalacji
   2. Układy wentylowania instalacji
   3. Zmienność ciśnienia w pionach i podejściach kanalizacyjnych
   4. Obliczanie natężenia przepływu ścieków
   5. Wymiarowanie instalacji
    1. Podejścia kanalizacyjne
    2. Piony kanalizacyjne
    3. Przewody odpływowe kanalizacji bytowo-gospodarczej i ogólnospławnej
  4. Instalacje dla ścieków deszczowych
   1. Obliczanie natężenia przepływu ścieków deszczowych
   2. Wymiarowanie instalacji
    1. Wstęp
    2. Rynny
    3. Wyloty z rynien
    4. Wpusty i piony spustowe
    5. Przewody odpływowe kanalizacji deszczowej
  5. Przykanaliki dla ścieków bytowo-gospodarczych i deszczowych
 6. Projektowanie podciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych
  1. Instalacje dla ścieków bytowo-gospodarczych
   1. Wiadomości ogólne
   2. Obliczanie natężenia przepływu ścieków
   3. Obliczanie strat ciśnienia w przewodach podciśnieniowych
   4. Wymagania w projektowaniu
    1. Automatyczne urządzenia opróżniające
    2. Podciśnieniowe miski ustępowe
    3. Przewody
    4. Stacja podciśnieniowa
  2. Instalacje dla ścieków deszczowych
   1. Wiadomości ogólne
   2. Obliczanie natężenia przepływu ścieków i wymiarowanie przewodów
 7. Projektowanie elementów ciśnieniowych w instalacjach kanalizacyjnych
  1. Wiadomości ogólne
  2. Charakterystyka przepompowni ścieków
  3. Obliczanie elementów instalacji ciśnieniowej
   1. Przepływ obliczeniowy
   2. Obliczenia hydrauliczne przewodów ciśnieniowych
   3. Dobór przepompowni ścieków
  4. Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 8. Wykonanie instalacji
  1. Warunki techniczne wykonania instalacji grawitacyjnych
   1. Wstęp
   2. Dobór materiałów
   3. Montaż przyborów i urządzeń sanitarnych
   4. Prowadzenie przewodów
   5. Montaż przewodów
   6. Badanie szczelności
  2. Warunki techniczne wykonania instalacji podciśnieniowych
   1. Wstęp
   2. Aspekty energetyczne
   3. Montaż urządzeń i przewodów
   4. Badanie szczelności
  3. Warunki techniczne wykonania instalacji ciśnieniowych
   1. Wymagania dla przepompowni ścieków
   2. Montaż przewodów ciśnieniowych
   3. Wentylacja przepompowni
   4. Podłączenia elektryczne
   5. Próby ciśnieniowe
  4. Odbiór instalacji kanalizacyjnych
   1. Zalecenia ogólne
   2. Odbiór instalacji grawitacyjnej
   3. Odbiór instalacji ciśnieniowej
 9. Eksploatacja instalacji
  1. Pojęcia podstawowe
  2. Podstawy teoretyczne eksploatacji
  3. Ogólne zasady eksploatacji
  4. Analiza stanu roboczego
  5. Przeglądy robocze instalacji
  6. Analiza stanu technicznego instalacji kanalizacyjnych
 10. Odprowadzenie i unieszkodliwienie ścieków w obrębie posesji
  1. Zagadnienia prawne
  2. Zbiorniki bezodpływowe
  3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
   1. Wstęp
   2. Osadniki gnilne
   3. Drenaż rozsączający
   4. Złoża filtracyjne
   5. Złoża biologiczne
   6. Urządzenia osadu czynnego
   7. Wytyczne dla projektowania oczyszczalni
   8. Wykonanie
   9. Eksploatacja
  4. Urządzenia do podczyszczania ścieków
   1. Wstęp
   2. Separatory cieczy lekkich
    1. Zastosowanie separatorów cieczy lekkich
    2. Dobór separatorów
    3. Obliczenia dopływu ścieków bytowo-gospodarczych
    4. Obliczenia dopływu ścieków z myjni samochodowych
    5. Obliczenia dopływu ścieków deszczowych
    6. Wymagania dla osadników
    7. Wymagania podczas instalowania separatorów
    8. Wymagania w eksploatacji
   3. Separatory tłuszczu
    1. Wymagania ogólne
    2. Zasady doboru
    3. Obliczenia wielkości dopływu ścieków w zależności od rodzaju i liczby punktów ich odprowadzania
    4. Obliczenia wielkości dopływu ścieków w zależności od rodzaju, wielkości i czasu pracy instalacji kanalizacyjnej
    5. Dobór osadnika i pozostałych elementów separatora
 11. Przykłady obliczeniowe
  1. Instalacja kanalizacyjna w pomieszczeniu sanitarnym
  2. Instalacja kanalizacyjna dla trzech mieszkań w budynku
  3. Instalacja kanalizacyjna dla niskiego budynku mieszkalnego
  4. Instalacja kanalizacyjna dla średniowysokiego budynku mieszkalnego
  5. Pion kanalizacyjny dla ustępów ogólnodostępnych w budynku biurowym
  6. Instalacja kanalizacyjna dla budynku jednorodzinnego z odprowadzeniem ścieków do zbiornika bezodpływowego
  7. Przydomowa oczyszczalnia ścieków
 • Literatura
 • Wykaz norm z dziedziny kanalizacji (wg stanu na 31 grudnia 2008 r.)
  • Zewnętrzne systemy kanalizacyjne
  • Wewnętrzne systemy kanalizacyjne
  • Rury, kształtki i połączenia
  • Urządzenia i armatura odpływowa
  • Urządzenia sanitarne
  • Rury i elementy kanalizacyjne
  • Małe oczyszczalnie ścieków
  Cena:

przechowalnia

96,00 zł
86,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Sadecka Zofia
94,00 zł
83,00 zł
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Bolt Adam
135,00 zł
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska