UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Potencjał gospodarczy i społeczny wybranych krajów europy i świata


Potencjał gospodarczy i społeczny wybranych krajów europy i świata
  Cena:

Ilość

przechowalnia

46,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
539
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2007 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

46,00 zł

Publikacja, którą z przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników prezentuje
wybrane zagadnienia dotyczące przemian sfery politycznej i społecznej, dokonują ce się po 1989 roku w krajach Unii Europejskiej oraz u jej sąsiadów. Książka jest napisana z myślą o szerokim kręgu odbiorów, dlatego też pewne jej części prze znaczone są dla Czytelników o zróżnicowanym profilu zainteresowań: z przygotowaniem ekonomicznym, prawniczym, socjologicznym, czy też kulturowym. Przeznaczona jest ona dla menadżerów, pracowników służb ekonomiczno-finansowych, kulturoznawców. Może być również wykorzystana przez studentów na takich kierunkach jak: Zarządzanie, Ekonomia, Finanse etc. Prezentowane w niniejszym tomie prace związane są bowiem głównie ze sferą przemian gospodarczych, które zapoczątkowane w latach 90. XX wieku, wpłynęły na nowe postrzeganie dokonujących sic przemian i wymusiły konieczne zmiany w wielu dziedzinach.
Książka zawiera 52 artykuły, których autorami są zarówno pracownicy naukowo-badawczy Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, jak i pracownicy naukowi innych szkól wyższych w Polsce, kształcących na podobnych kierunkach. Znalazły sic tu również prace obcokrajowców współpracujących z Wydziałem Zarządzania Politechniki Białostockiej - z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Francji. Stąd też zawarte w publikacji artykuły prezentowane są w wielu językach: polskim, angielskim, rosyjskim, białoruskim.
Całość została podzielona na dwie zasadnicze części, korespondujące z tytułem monografii: gospodarczą i społeczną (kulturową), wokół których zogniskowano kluczowe dla nich zagadnienia.

Spis treści:

Słowo wstępne, Zofia Tomczonek
Tom I
POTENCJAŁ GOSPODARCZY WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY I ŚWIATA

Część 1.1: Procesy globalizacji we współczesnym świecie
Irina Novikova:
The Globalization as a Megatrend of a New Paradigm of the State Management

Mirosław Acewicz:
Praktyka i teoria głobalizacyjnego wymiaru relacji między sprawiedliwością ekono miczną a sprawiedliwością polityczną

Ludmiła Moroz:
Strategie kształtowania konkurencyjnych przewał; w warunkach globaliiacji rynków

Marc Pilkington:
Transnational Corporafions in a Monetary Theory oFProduction.
A Macrocconomic Perspective

Slawomir Ignatiuk:
Metody globalizacji działalności gospodarczej

Krzysztof Dziekoński, Arkadiusz Jurczuk:
Model łańcucha dostaw w warunkach globalnej gospodarki

Joanna Prystrom:
Problemy globalne - klęska żywiołowa i pomoc humanitarna

Część 1.2: Relacje gospodarcze krajów Unii Europejskiej ze światem

Mirosława Laszuk:
System preferencji wspólnotowych stosowanych wobec krajów trzecich -_ wybrane aspekty

Luiza Kosteczka:
Relacje handlowe pomiędzy Uni~t Europejską i ChinamiI

Katarzyna Czerewacz:
Zarys stosunków gospodarczych między USA i Unią Europejską

Beata Bieńkowska:
Współpraca przedsiębiorców na pograniczu polsko-czeskim. Model Infrastruktury Logistycznejko:

Uwarunkowania i perspektywy współpracy Polski i Indii

Część 1.3: Zmiany strukturalne w gospodarce polskiej i podlaskiej

Kazimierz Fiedorowicz, Jacek Fiedorowicz:

Możliwości zmniejszania nierówności w rozwoju regionalnym

Krystyna Zimnoch:
Zmiany struktury zatrudnienia w gospodarce polskiej po 1989 roku

Sławomira Hajduk:
Działalność inwestycyjna na obszarach chronionych „Natura 2000"

Katarzyna Wierzbicka:
Aspekty wzrostu gospodarczego w Polsce i ich wpływ na rynek kapitałowy

Izabela Stalończyk:
Dostosowanie oferty bankowej do wymagań społeczeństwa

Barbara Wojsznis:
Dochody i wydatki budżetu państwa

Ewa Rollnik-Sadowska:
Programy aktywizacji zawodowej kobiet w Polsce w kontekście rozwoju przedsiębiorczości

Jarosław Zalejski:
Specyfika rynku usług spedycyjnych w Polsce•   

Wiesław Matwiejczuk, Andrzej Daniluk:
Rozwój infrastruktury drogowej Podlasia warunkiem wzrostu konkurencyjności regionu

Piotr Kordel:
Procesy rozwoju technologii jako aspekt potencjału rozwojowego regionalnych systemów innowacji: przykład woj. Śląskiego

Joanna Bogna Gołębiewska:
Wsparcie funduszy strukturalnych dla uczelni wyższych w latach 2007-2013

Joanna Żyra:
Efektywność kształcenia uczelni technicznych w kontekście potrzeb rynku pracy

Marcin Szczepański:
Strajk kolejarzy w Śląskim Okręgu Kolei Państwowych jesienią 1995 roku

Tom II

POTENCJAŁ SPOŁECZNY I KULTUROWY WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY I ŚWIATA

Część 11.1: Rozwój regionalny w warunkach globalizacji

Ryszard Tur:
Rola i zadania organów samorządu terytorialnego w gminie

Urszula Kobylińska, Ewa Glińska:
Współczesne zarządzanie instytucją samorządową- wybrane metody

Magdalena Waniewska-Bobin:
Wartości samorządu regionalnego i ich zagrożenia w perspektywie integracji europejskiej

Anna Żelazna-Blicharz:
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu wobec środowiska naturalnego na przykładzie przedsiębiorstw w województwie lubelskim

Jerzy Obolewicz:
Polityka na rzecz bezpieczeństwa pracy Litwy, Łotwy, Estonii i Polski - doświadczenia projektu UE (VS,ZO05/3) realizowanego w latach 2004-2006

Łukasz Nazarko:
The Role of Non-Governmental Organisations (NGO's) in the European Integration Process

Część 11.2: Społeczeństwo oparte na wiedzy

Leszek Żyra:
Postawy przedsiębiorcze społeczeństwa opartego na wiedzy

Piotr Blicharz:
Partnerstwo publiczno-prywatne a kapitał intelektualny

Anna Linowska:
Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju regionalnego

Alina Borowska:
Samoaktualizacja-drogą do wzrostu kapitału intelektualnego jednostki

Mirosława Czerniawska:
System wartości a stosunek do bezrobocia i zasad „wolnego rynku" w sferze zatrudnienia

Barbara Mazur:
Wartości pracy mieszkańców województwa podlaskiego

Część 11.3: Transformacja we Wschodniej Europie ze szczególnym uwzględnieniem przemian w kulturze

Witold Maciej Putkiewicz:
Kapitał historyczno-kulturowy w tworzeniu potencjału gospodarczego Polski i jej wschodnich sąsiadów

Bolesław Garbacik:
Region pomorski na drodze zmian kulturowych

Andrzej Smolarczyk:
Działalność kulturalno-oświatowa ukraińskiej „Proświły" na Polesiu w dwudziestoleciu międzywojennym

Urszula Glińska:
Instrumentalizacja wartości nauki w budowaniu potencjału kulturowego mniejszości narodowych - białoruskiej i ukraińskiej na Podlasiu

Magdalena Ickiewicz-Sawicka:
Serbia -- kraj pogranicza wschodu i zachodu

Bibliografia
Spis tabel

Spis rysunków

Wykaz autorów publikowanych prac
  Cena:

Ilość

przechowalnia

46,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska