UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Ontogenetyczna zmienność rozwoju fizycznego i motorycznego chłopców i dziewcząt w wieku 5-14 lat na przykładzie populacji Zielonej Góry


Ontogenetyczna zmienność rozwoju fizycznego i motorycznego chłopców i dziewcząt w wieku 5-14 lat na przykładzie populacji Zielonej Góry
  Cena:

Ilość

przechowalnia

42,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
301
Okładka
twarda
Format
A4
Rok wydania
2007
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

42,00 zł

Rozwój fizyczny oraz zdrowie dzieci i młodzieży jest głównym problemem społecznym państwa. Zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju w okresach ontogenezy prenatalnej i postratalnej stanowić będzie o wysokiej wartości biologicznej młodego pokolenia. Stąd też badania auksologiczne progresywnego okresu ontogenezy budzą coraz większe zainteresowanie przedstawicieli nauk biologicznych, medycznych i społecznych, natomiast w zakresie oceny i kontroli rozwoju głównie rodziców, lekarzy, pedagogów i wychowawców. Znajomość tych zagadnień umożliwia optymalne monitorowanie procesami wzrastania i dojrzewania dzieci i młodzieży, a informacje z tego zakresu należą do pozytywnych mierników zdrowia. Dotychczasowe wyniki prac naukowo-badawczych wzbogacają naszą wiedzę dotyczącą prawidłowości i uwarunkowań procesów wzrastania i rozwoju dzieci głównie w okresach edukacji szkolnej. Z badań J. Cieślika [1979] wiemy, że różne są modele wzrastania i rozwoju dzieci i młodzieży środowisk miejskich, wiejskich, czy też regionów, które modyfikowane czynnikami środowiskowymi ulegają przemianom w czasie. Różnice w przebiegu procesów rozwojowych między populacjami oraz w ich obrębie zdeterminowane są czynnikami genetycznymi i modyfikowane środowiskowymi. Oznacza to, że dobre warunki bytowe (żywienie, higiena, opieka lekarska) stymulują rozwój, natomiast gorsze warunki będą hamować genetycznie zdeterminowane możliwości rozwojowe osobnika. Klasycznym przykładem determinacji genetycznej jest występowanie w obrębie tej samej populacji różnic w procesach wzrastania i rozwoju między chłopcami i dziewczętami. Chłopcy w porównaniu z dziewczętami charakteryzują się walniejszym tempem rozwoju przejawiającym się późniejszymi procesami kostnienia, wyrzynaniem się zębów stałych, dojrzewaniem płciowym oraz późniejszym (trwającym około dwóch lat) zakończeniem procesów wzrastania. Z kolei przykładem wpływu modyfikatorów środowiskowych kształtowanych rozwojem cywilizacji [Malinowski 1977] jest zjawisko trendu sekularnego (tendencja przemian, zmienność czasowa) w procesach wzrastania i rozwoju, które znajdują odzwierciedlenie w osiąganiu wyższych wartości ostatecznych wymiarów ciała pomiędzy kolejnymi, pokoleniami, oraz akceleracji rozwoju, przez co rozumie się przyspieszenie rozwoju biologicznego i dojrzewania, wcześniejsze osiąganie kolejnych etapów rozwoju między pokoleniami (zmian wymiarów, proporcji ciała, tempa i rytmu wzrastania).

Spis treści:

1. Wstęp
1.1. Przegląd badań ontogenetycznych dzieci, uzasadnienie podjętego tematu
1.2. Cele pracy

2. Materiał i metody badań
2.1, Informacje dotyczące zbierania i gromadzenia materiału (cechy somatometryczne, sprawność fizyczna, zmienne społeczne)
2.2. Charakterystyka środowiska społecznego badanych (uwarunkowania demograficzne Zielonej Góry)
2.3. Metody opracowania statystycznego

3. Charakterystyka zmian rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej
3.1. Zmiany rozwoju cech somatycznych
3.2. Zmiany rozwoju komponentów ciała
3.3. Zmiany rozwoju cech motorycznych
3.4. Zmiany rozwoju wskaźników proporcji ciała

4. Analizy powiązań cech morfologicznych, komponentów ciała, sprawności fizycznej oraz zmiennych społecznych.
4.1. Jednoczynikowa analiza wariancji
4,2. Macierz korelacji Pearsona
4.3. Analiza regresji
4.4. Analiza skupień Warda
4.5. Analiza kanoniczna
4.6. Analiza czynnikowa (składowych głównych)

5. Charakterystyka porównawcza rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci Zielonej Góry z wynikami innych autorów

6. Trend sekularny i akceleracja rozwoju

7. Poziom rozwoju cech somatycznych i sprawności fizycznej populacji dzieci Zielonej Góry w aspekcie zmiennych społecznych

8. Normy rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci Zielonej Góry

9. Stwierdzenia i wnioski

10. Piśmiennictwo

12. Wykaz rycin

Aneks
1. Charakterystyki liczbowe cech somatycznych
2. Charakterystyki liczbowe komponentów ciała
3. Charakterystyki liczbowe cech motorycznych
4, Charakterystyki liczbowe wskaźników proporcji ciała
5. Charakterystyki liczbowe wskaźnika tempa rozwoju (WTR) cech somatycznych ciała i cech sprawności fizycznej   
6. Charakterystyki liczbowe dymorfizmu płciowego cech somatycznych, komponentów ciała, cech sprawności fizycznej i wskaźników proporcji ciał   
7. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji
8. Wyniki analizy regresji
9. Wyniki analizy kanonicznej
10. Wyniki analizy czynnikowej (analizy składowych głównych)
  Cena:

Ilość

przechowalnia

42,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska