UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Technologia osadów ściekowych


Technologia osadów ściekowych
  Cena:

przechowalnia

23,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
228
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2008
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7207-764-6
  Cena:

przechowalnia

23,00 zł

Podręcznik stanowi kompendium aktualnej wiedzy o własnościach oraz metodach przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych, pochodzących z procesów oczyszczania ścieków komunalnych, obejmujący poza powszechnie stosowanymi procesami, takimi jak zagęszczanie, stabilizacja i odwadnianie, także technologie prowadzone na podstawie procesów suszenia, termicznych metod degradacji oraz dezintegracji osadów. W załączniku podano wykaz najistotniejszych, aktualnie obowiązujących przepisów prawnych związanych z przeróbką, unieszkodliwianiem i utylizacją komunalnych osadów ściekowych. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków inżynieria środowiska i ochrona środowiska na uczelniach technicznych. Może być także źródłem cennych informacji teoretycznych i praktycznych dla pracowników laboratoriów badawczych, biur projektowych oraz eksploatatorów oczyszczalni.

Spis treści:

Przedmowa

Wykaz ważniejszych oznaczeń

1. ŹRÓDŁA POWSTAWANIA OSADÓW I ICH ILOŚCI (Jolanta Podedworna)
1.1. Rodzaje osadów
1.2. Ilość osadów wstępnych
1.3. Ilość nadmiernych osadów wtórnych
1.4. Osady po chemicznym oczyszczaniu ścieków

2. CHARAKTERYSTYKA OSADÓW ŚCIEKOWYCH (Jolanta Podedworna)
2.1. Informacje ogólne
2.2. Właściwości fizyczne
2.2.1. Barwa i zapach
2.2.2. Struktura
2.2.3. Uwodnienie
2.2.4. Zawartość ciał stałych (sucha masa osadu)
2.2.5. Gęstość cząstek
2.2.6. Wielkość cząstek
2.2.7. Potencjał dzeta
2.3. Właściwości chemiczne
2.3.1. Wartość pH
2.3.2. Zasadowość
2.3.3. Zawartość związków organicznych
2.3.4. Zawartość lotnych kwasów tłuszczowych
2.3.5. Substancje nawozowe
2.3.6. Zawartość metali ciężkich
2.3.7. Substancje toksyczne
2.3.8. Wymywalność
2.4. Właściwości sanitarne
2.5. Właściwości technologiczne
2.5.1. Informacje ogólne
2.5.2. Charakterystyka sedymentacyjna
2.5.2.1. Krzywa sedymentacji
2.5.2.2. Optymalny czas zagęszczania
2.5.2.3. Indeks osadu
2.5.3. Podatność na mineralizacje,
2.5.3.1. Informacje ogólne
2.5.3.2. Ubytek substancji organicznej
2.5.3.3. Moduł fermentacji
2.5.3.4. Moduł Rawna i Banta
2.5.3.5. Iloraz stabilizacji osadu
2.5.3.6. Szybkość respiracji
2.5.4. Właściwości filtracyjne
2.5.4.1. Informacje ogólne
2.5.4.2. Opór właściwy filtracji
2.5.4.3. Współczynnik ściśliwości
2.5.4.4. Czas ssania kapilarnego (CSK)
2.5.5. Właściwości energetyczne (ciepło spalania i wartość opałowa)
2.5.6. Wartość nawozowa
2.6. Właściwości reologiczne

3. KONDYCJONOWANIE OSADÓW (Jolanta Podedworna)
3.1. Informacje ogólne
3.2. Kondycjonowanie chemiczne
3.2.1. Ogólna zasada chemicznego kondycjonowania osadów
3.2.2. Kondycjonowanie z wykorzystaniem związków nieorganicznych
3.2.3. Kondycjonowanie z wykorzystaniem związków organicznych
3.2.4. Kondycjonowanie osadu w układzie koagulant - polimer
3.3. Kondycjonowanie mechaniczne
3.4. Kondycjonowanie termiczne
3.5. Inne metody kondycjonowania

4. DEZINTEGRACJA OSADÓW (Jolanta Podedworna)
4.1. Idea procesów dezintegracji osadów
4.2. Wpływ dezintegracji na przebieg procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów
4.3. Procesy dezintegracji osadu w układzie technologicznym oczyszczalni ścieków
4.4. Metody dezintegracji
4.4.1. Metody mechaniczne
4.4.2. Metody chemiczne
4.4.3. Metody termiczne
4.4.4. Metody biochemiczne
4.5. Ocena stopnia dezintegracji
4.6. Ładunek powrotny

5. ZAGĘSZCZANIE OSADÓW (Jolanta Podedworna, Katarzyna Umiejewska)
5.1. Informacje ogólne
5.2. Zagęszczanie grawitacyjne (Jolanta Podedworna)
5.3. Zagęszczanie flotacyjne (Katarzyna Umiejwska)
5.3.1. Podstawy teoretyczne procesu flotacji
5.3.2. Metody zagęszczania flotacyjnego
5.3.2.1. Podział metod zagęszczania flotacyjnego
5.3.2.2. Flotacja biologiczna
5.3.2.3. Flotacja chemiczna
5.3.2.4. Flotacja powietrzna
5.4. Zagęszczanie mechaniczne (Jolanta Podedworna)
5.4.1. Podział urządzeń do mechanicznego zagęszczania
5.4.2. Zagęszczacze mechaniczne z wykorzystaniem naturalnego pola grawitacyjnego
5.4.3. Zagęszczacze wykorzystujące sztucznie wytworzone pole grawitacyjne - wirówki
5.5. Efektywność procesu zagęszczania (Jolanta Podedworna)
5.6. Wpływ zagęszczania osadów na proces oczyszczania ścieków (Jolanta Podedworna)

6. STABILIZACJA OSADÓW (Jolanta Podedworna, Katarzyna Umiejewska)
6.1. Informacje ogólne
6.2. Stabilizacja biologiczna
6.2.1. Biologiczna stabilizacja tlenowa (Jolanta Podedworna)
6.2.1.1. Zasada procesu
6.2.1.2. Wybrane zjawiska towarzyszące procesowi stabilizacji tlenowej
6.2.1.3. Sposoby prowadzenia stabilizacji tlenowej
6.2.1.4. Zalety i wady stabilizacji tlenowej :
6.2.1.5. Kinetyka i parametry procesu stabilizacji tlenowej :
6.2.1.6. Kryteria technicznej granicy stabilizacji tlenowej
6.2.2. Biologiczna stabilizacja beztlenowa (fermentacja metanowa) (Katarzyna Umiejewska)
6.2.2.1. Zasada procesu
6.2.2.2. Kinetyka i parametry procesu fermentacji metanowej
6.2.2.3. Czynniki wpływające na proces fermentacji
6.2.2.4. Kryteria oceny przebiegu procesu fermentacji metanowej
6.2.2.5. Urządzenia stosowane w procesie stabilizacji beztlenowej
6.2.3. Kompostowanie osadów (Jolanta Podedworna)
6.2.3.1. Definicja i zasada procesu
6.2.3.2. Przebieg procesu i jego uwarunkowania
6.2.3.3. Miejsca zastosowania kompostowania w przeróbce osadów
6.2.3.4. Przemiany masy kompostowej w procesie kompostowania
6.2.3.5. Kryteria oceny jakości kompostu
6.3. Stabilizacja chemiczna wapnem (Jolanta Podedworna, Katarzyna Umiejewska) .. -
6.3.1. Zasada procesu
6.3.2. Stabilizacja i higienizacja wapnem palonym
6.3.3. Stabilizacja i higienizacja wapnem hydratyzowanym

7. HIGIENIZACJA OSADÓW (Jolanta Podedworna)

8. ODWADNIANIE OSADÓW (Katarzyna Umiejewska)
8.1. Informacje ogólne
8.2. Odwadnianie w warunkach zbliżonych do naturalnych
8.3. Odwadnianie w warunkach sztucznych
8.3.1. Wprowadzenie
8.3.2. Wirówki
8.3.3.1. Taśmowe prasy filtracyjne
8.3.3.2. Komorowe prasy filtracyjne
8.3.3.3. Ramowe i membranowe prasy filtracyjne
8.3.4. Workownice

9. SUSZENIE OSADÓW (Jolanta Podedworna)
9.1. Definicja procesu
9.2. Suszenie w warunkach naturalnych
9.3. Suszenie mechaniczne (termiczne)
9.3.1. Informacje ogólne
9.3.2. Podstawy teoretyczne procesu suszenia termicznego
9.3.3. Charakterystyka osadu wysuszonego
9.3.4. Rodzaje suszarek osadu
9.3.5. Instalacje do termicznego suszenia osadów
9.3.6. Suszenie słoneczne

10. TERMICZNE METODY DEGRADACJI OSADÓW (Jolanta Podedworna)
10.1. Informacje ogólne
10.2. Cechy paliwowe osadów ściekowych w kontekście ich termicznej degradacji
10.3. Procesy jednostkowe termicznej degradacji osadów ściekowych
10.4. Piroliza i quasi-piroliza
10.5. Zgazowanie
10.6. Spalanie całkowite
10.7. Urządzenia do spalania osadów
10.7.1. Piece fluidalne
10.7.2. Piece wielopółkowe
10.7.3. Piece obrotowe
10.7.4. Piece rusztowe
10.8. Współspalanie osadów ściekowych
10.8.1. Uwarunkowania stosowania metody
10.8.2. Współspalanie osadów ściekowych ze stałymi odpadami komunalnymi
10.8.3. Współspalanie osadów ściekowych z węglem
10.8.4. Współspalanie osadów ściekowych w piecach cementowych
10.9. Emisja zanieczyszczeń
10.9.1. Pierwotne metody ograniczania emisji
10.9.2. Wtórne metody ograniczania emisji zanieczyszczeń
10.9.2.1. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń gazowych
10.9.2.2. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń stałych
10.10. Niekonwencjonalna metoda termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych z równoczesnym zagospodarowaniem popiołów (technologia GlassPack)
10.11. Technologia plazmowa
10.11.1. Informacje ogólne
10.11.2. Zastosowanie techniki plazmowej w unieszkodliwianiu odpadów (osadów ściekowych)
10.12. Mokre utlenianie
Literatura
  Cena:

przechowalnia

23,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska