Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Sanitacja wsi
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
374
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2008
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-60956-04-5

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

106,00 zł

W książce zawarto informacje dotyczące zasad projektowania systemów kanalizacyjnych dla wiejskich jednostek osadniczych. Ujęto takie zagadnienia jak określanie ilości powstających ścieków i zawartych w nich ładunków zanieczyszczeń oraz dane obejmujące wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych i ich wpływu na odbiornik. Przedstawiono zasady projektowania i przykłady obliczeń dla sieci kanalizacji grawitacyjnej, jak też ciśnieniowej i podciśnieniowej, wskazując jednocześnie na te przypadki kiedy najwłaściwsze jest jedno z tych rozwiązań. Dalsza część książki dotyczy zasad budowy, działania i projektowania przydomowych i zbiorczych oczyszczalni ścieków. Ostatni rozdział książki dotyczy zagadnień związanych z przeróbką i unieszkodliwianiem powstających osadów. Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów ochrony i kształtowania środowiska uczelni rolniczych oraz dla projektantów zajmujących się zagadnieniem projektowania systemów kanalizacyjnych. Mogą z niej również korzystać pracownicy wydziałów ochrony środowiska Starostw Powiatowych i Urzędów Gmin, jak również pracownicy zajmujący się eksploatacją systemów kanalizacyjnych.

Spis treści:

Przedmowa

1. Stan wyposażenia wsi w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
Literatura

2. Ogólne zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenów wiejskich jednostek osadniczych

3. Ilość i jakość ścieków
3.1. Rodzaje ścieków
3. 2. Ilość ścieków
3.3. Właściwości ścieków
3.4. Skład ścieków
3.5. Przykłady obliczeń
Przykład 1
Przykład 2
 
4. Odbiorniki ścieków i wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych
4.1. Rodzaje odbiorników ścieków i ich charakterystyka
4. 1. 1. Wprowadzenie
4.1.2. Powierzchniowe wody płynące
4. 1.3. Wody śródlądowe stojące
4.1.4. Środowisko gruntowe
4.2. Źródła zanieczyszczenia wód
4.3. Odprowadzanie ścieków do wód płynących
4.4. Odprowadzanie ścieków do wód stojących
4.5. Odprowadzanie ścieków do gruntu
4.6. Warunki odprowadzania ścieków do odbiornika
4.7. Wymagany efekt oczyszczania ścieków
Literatura

5. Procesy stosowane przy oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów ściekowych
5.1. Procesy fizyczne
5.1.1. Cedzenie
5.1.2. Sedymentacja
5.1.3. Flotacja
5.1.4. Koalescencja
5.2. Procesy chemiczne
5.3. Procesy biologiczne
5.4. Procesy stosowane przy unieszkodliwieniu odpadów
Literatura

6. Systemy zbiorcze odprowadzania ścieków
6.1. Rodzaj systemu i warunki ich stosowania
6.2. Kanalizacja grawitacyjna i grawitacyjno-pompowa
6.2. Zasady działania i projektowania
6.2.2. Pompownie sieciowe i zasady ich projektowania
6.2.3. Przegląd obliczeniowy
6.3. Kanalizacja ciśnieniowa
6.3.1. Zasady działania i budowy
6.3.2. Zasady projektowania
6.3.3. Pompownie przydomowe
6.3.4. Przykład obliczeniowe
6.4. Kanalizacja podciśnieniowa
6.4.1. Zasady działania i budowy
6.4.2. Zawory opróżniające - konstrukcje ich wady i zalety
6.4.3. Sieć podciśnieniowych
6.4.4. Stacje próżniowo-tłoczne
6.4.5. Zasady projektowania. Metody i propozycje wyboru metody
6.4.6. Zasady budowy i eksploatacji
6.4.7. Przykład obliczeniowy
6.5. Kanalizacja grawitacyjna małośrednicowa
6.5.1. Przykład obliczeniowy
6.6. Kanalizacja próżniowo-lewarowo
7. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
7.1. Wstęp
7.2. Problematyka oczyszczania ścieków odprowadzanych z pojedyńczych domów
7.3. Układy technologiczne oczyszczalni ścieków
7.4. Osadniki wstępne
7.5. Drenaż rozsączający
7.6. Filtry piaskowe
7.7. Studnie chłonne
7.8. Złoża biologiczne
7.9. Urządzenia osadu czynnego
7.10. Hydrofitowe - (hydrobotaniczne) oczyszczalnie ścieków

8. Zbiorcze oczyszczalnie ścieków
8. 1. Układy technologiczne oczyszczalni ścieków
8.2. Mechaniczne oczyszczanie ścieków
8.2.1. Krata i sita
8.2.2.1 Piaskowniki
8.2.2.2. Zadania piaskowników i ich rodzaje
8.2.2.3. Piaskowniki o przepływie pionowym
8.2.2.4. Piaskowniki wirowe
8.2.2.4. Ilość piasku i sposoby jego zagospodarowania
8.2.2.5. Zintegrowane usuwanie skratek i piasku
8.2.3 Osadniki wstępne
8.3. Chemiczne oczyszczanie ścieków
8.4. Biologiczne oczyszczanie ścieków
8.4.1. Złoża biologiczne
8.4. 1. 1. Rodzaje złóż i ich konstrukcja
8.4.1.2. Obliczanie zbóż biologicznych zraszanych
8.4.1.3. Obliczanie zbóż biologicznych tarczowych
8.4.1.4. Osadniki wtórne
8.4.2. Urządzenia osadu czynnego
8.4.2.1. Układy technologiczne
8.4.2.2. Parametry technologiczne i powiązania między nimi
8.4.2.3. Usuwanie fosforu
8.4.2.4. Mieszanie i napowietrzanie
8.4.2.5. Urządzenia do napowietrzania
8.4.2.6. Osadniki wtórne
Literatura

9. Gospodarka osadowa
9.1. Rodzaje osadów i ich podstawowe właściwości
9.2. Ilości osadów
9.2.1. Osad wstępny
9.2.2. Osad wtórny (biologiczny)
9.2.2.1. Osad wtórny po złożach biologicznych
9.2.2.2. Osad wtórny (nadmierny) po urządzeniach osadu czynnego
9.3. Układy technologiczne przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych
9.4. Zagęszczanie
9.4. Cel zagęszczania i rodzaje urządzeń
9.4?. Zagęszczacze grawitacyjne
9.4.3. Zagęszczacze mechaniczne
9.5. Biologiczna stabilizacja tlenowa
9.5.1. Wprowadzenie
9.5.2. Podstawy procesu
9.5.3. Rodzaje tlenowych stabilizacji osadów
9.5.4. Parametry technologiczne tradycyjnej tlenowej stabilizacji osadu i podstawy projektowania
9.6. Odwadnianie
9.7. Fligienizacja
Literatura
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Chudzicki Jarosław, Sosnowski Stanisław
W książce uwzględniono nowe zagadnienia z dziedziny instalacji sanitarnych, takie jak projektowanie i wykonanie instalacji podciśnieniowych i ciśnieniowych oraz urządzenia do lokalnego podczyszczania ścieków (separatory). Obok nowych rozwiązań materiałowych, w publikacji zamieszczono również informacje o materiałach i instalacjach stosowanych dotychczas, które są niezbędne dla eksploatatorów istniejących i modernizowanych obiektów.
Kwietniewski Marian, Olszewski Witold, Osuch-Pajdzińska Elżbieta, Miszta - Kruk Katarzyna
W książce ujęto podstawy i zasady projektowania ujęć wody, zbiorników sieciowych, sieci wodociągowych i pompowni. Zagadnieniem wyjściowym do projektowania tych elementów systemu zaopatrzenia w wodę jest obliczanie zapotrzebowania na wodę. Przedstawienie tego zagadnienia zostało w pełni uaktualnione i częściowo zmienione.
Pisarev Vyacheslav, Piczak Łukasz
W monografii przedstawiono wielowariantowe techniczno – ekonomiczne opracowanie zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło małych osiedli, składających się z 6 i 20 gospodarstw domowych, wykorzystujących agregaty kogeneracyjne oraz gaz wysypiskowy.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-20 20:02
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.