UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Metody matematyczne fizyki


Metody matematyczne fizyki
  Cena:

Ilość

przechowalnia

28,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
200
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2014
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7814-283-6
  Cena:

Ilość

przechowalnia

28,00 zł

W książce przedstawione zostały zagadnienia obejmujące funkcje specjalne (funkcje Eulera, wielomiany ortogonalne, funkcje Bessela), dystrybucje, analizę Fouriera (w ujęciu dystrybucyjnym), funkcje Greena, operatory w przestrzeniach Hilberta, metody drugiej kwantyzacji, operatorowe funkcje Greena oraz elementy teorii grup z uwzględnieniem jej zastosowań w mechanice kwantowej, chemii i fizyce ciała stałego. Każdy rozdział uzupełniony został o zestaw odpowiednich zadań.

Spis treści:

Przedmowa

1. OPERACJE RÓŻNICZKOWE NA POLACH SKALARNYCH I WEKTOROWYCH
1.1. Konwencja sumacyjna
1.2. Delta Kroneckera. Tensor antysymetryczny
1.3. Gradient funkcji skalarnej
1.4. Dywergencja wektora
1.5. Rotacja wektora
1.6. Laplasjan funkcji skalarnej
1.7. Ważniejsze związki między wektorami i ich pochodnymi
1.8. Współrzędne krzywoliniowe
1.9. Elementy drogi wzdłuż linii współrzędnych
1.10. Gradient i rotacja we współrzędnych walcowych i sferycznych
1.11. Laplasjan we współrzędnych walcowych i sferycznych
Zadania

2. FUNKCJE ZESPOLONE
2.1. Wprowadzenie
2.2. Przykłady funkcji zespolonych
2.3. Obrazowanie funkcji zespolonych
2.4. Różniczkowanie funkcji zespolonych. Funkcje holomorficzne
2.5. Całkowanie funkcji zespolonych
2.6. Wzór całkowy Cauchy‘ego
2.7. Szereg Laurenta
2.8. Residuum funkcji i jego obliczanie
2.9. Obliczanie całek rzeczywistych metodą residuów
2.10. Konforemność funkcji holomorficznych
Zadania

3. FUNKCJE EULERA
3.1. Funkcja gamma Eulera
3.2. Funkcja beta Eulera
3.3. Wzór Stirlinga
Zadania

4. WIELOMIANY ORTOGONALNE
4.1. Definicje ortogonalności
4.2. Waga i jej własności
4.3. Ogólne własności wielomianów ortogonalnych
4.4. Równania różniczkowe dla wielomianów ortogonalnych
4.5. Wzór Rodriguesa
4.6. Normy wielomianów
4.7. Związki rekurencyjne
4.8. Funkcje tworzące dla wielomianów ortogonalnych
Zadania

5. FUNKCJE SFERYCZNE
5.1. Równanie definiujące funkcje sferyczne i jego rozwiązanie
5.2. Ortogonalność funkcji sferycznych
5.3. Norma funkcji sferycznych
5.4. Pełny wzór na funkcje sferyczne
Zadania

6. FUNKCJE BESSELA
6.1. Równanie różniczkowe na funkcje Bessela. Szereg Bessela
6.2. Funkcje Bessela z indeksem całkowitym i ich funkcja tworząca
6.3. Przedstawienie całkowe funkcji Bessela z indeksem całkowitym
6.4. Funkcja Bessela dla indeksu 1/2
6.5. Wzory rekurencyjne dla funkcji Bessela
6.6. Zachowanie się funkcji Bessela w pobliżu x = 0
6.7. Asymptotyczna postać funkcji Bessela z indeksem połówkowym
6.8. Funkcje Neumanna i Hankela
6.9. Sferyczne funkcje Bessela
6.10. Rozwinięcie fali płaskiej na fale kuliste (wzór Rayleigha)
6.11. Metoda przesunięć fazowych w kwantowej teorii rozpraszania
6.12. Ortogonalność funkcji Bessela
Zadania

7. FUNKCJE UOGÓLNIONE (DYSTRYBUCJE)
7.1. Funkcje próbne
7.2. Ciągi funkcji próbnych
7.3. Definicja dystrybucji
7.4. Przykłady dystrybucji
7.5. Ciągi dystrybucyjne
7.6. Ciągi deltopodobne
7.7. Mnożenie dystrybucji przez funkcję
7.8. Różniczkowanie dystrybucji
7.9. Pochodna dystrybucyjna funkcji trzech zmiennych - laplasjan
7.10. Splot dystrybucji
7.11. Superpozycja delty Diraca z funkcją różniczkowalną
Zadania

8. TRANSFORMACJA FOURIERA
8.1. Definicja transformaty Fouriera dla funkcji
8.2. Transformacja odwrotna
8.3. Pochodna transformaty
8.4. Transformata pochodnej. Zastosowanie do równań różniczkowych
8.5. Transformata iloczynu dwóch funkcji
8.6. Transformata splotu dwóch funkcji
8.7. Iloczyn skalarny transformat
8.8. Transformata funkcji przesuniętej
8.9. Transformata funkcji parzystej i nieparzystej
8.10. Transformata Fouriera dystrybucji
8.11. Transformata delty Diraca
8.12. Transformata funkcji stałej
8.13. Transformata dystrybucji przesuniętej
8.14. Transformata potęgi
8.15. Transformata funkcji sinus
8.16. Transformata funkcji schodkowej
8.17. Druga definicja transformaty Fouriera: zestawienie wzorów
8.18. Transformacja Fouriera-Bessela (Hankela)
8.19. Przykłady transformacji Fouriera-Bessela
8.20. Przykładowe transformaty trójwymiarowe
Zadania

9. SZEREGI FOURIERA
9.1. Funkcje i dystrybucje periodyczne
9.2. Definicja współczynnika Fouriera
9.3. Szereg Fouriera
9.4. Równość Bessela-Parsevala
9.5. Rozwinięcie w szereg sinusów i cosinusów
9.6. Skończone szeregi Fouriera
Zadania

10. OPERATORY LINIOWE
10.1. Przykłady operatorów liniowych
10.2. Iloczyn operatorów
10.3. Funkcja o argumencie operatorowym
10.4. Operator przesunięcia
10.5. Sumowanie szeregów operatorowych
10.6. Komutator dwóch operatorów
10.7. Operator sprzężony
10.8. Operator hermitowski (samosprzężony)
10.9. Operator odwrotny
10.10. Operator unitarny
10.11. Elementy macierzowe operatora
10.12. Ślad operatora
10.13. Wektory i wartości własne
10.14. Zagadnienie własne dla operatorów hermitowskich
Zadania

11. OPERATORY KREACJI I ANIHILACJI
11.1. Definicja operatorów kreacji i anihilacji dla bozonów
11.2. Bozonowy operator liczby cząstek
11.3. Związki komutacyjne dla operatorów bozonowych
11.4. Fermionowe operatory kreacji i anihilacji
11.5. Fermionowy operator liczby cząstek
11.6. Związki komutacyjne dla operatorów fermionowych
11.7. Potęgowanie i mnożenie operatorów kreacji i anihilacji
11.8. Operatory polowe
11.9. Wyrażenie dowolnych operatorów jednocząstkowych przez operatory kreacji i anihilacji
11.10. Diagonalizacja operatora jednocząstkowego
11.11. Operatory dwucząstkowe wyrażone przez operatory kreacji i anihilacji
Zadania

12. TRANSFORMACJA LAPLACE‘A
12.1. Definicja transformaty Laplace‘a
12.2. Przykłady transformat
12.3. Transformacja odwrotna
12.4. Transformata pochodnej
12.5. Transformata całki z oryginału
12.6. Rozwiązywanie równań różniczkowych metodą transformacji Laplace‘a
12.7. Inne własności transformacji Laplace‘a
Zadania

13. FUNKCJE GREENA
13.1. Funkcje Greena dla równań różniczkowych
13.2. Funkcja Greena dla oscylatora harmonicznego
13.3. Funkcja Greena dla kwantowej cząstki swobodnej
13.4. Operatorowa definicja funkcji Greena
13.5. Elementy macierzowe funkcji Greena w dowolnej bazie
13.6. Wyrażenie funkcji Greena przez funkcje własne operatora H
13.7. Funkcje Greena a operatory kreacji i anihilacji
13.8. Rachunek zaburzeń dla funkcji Greena
13.9. Związek ze stacjonarnym równaniem Schrodingera
13.10. Związek funkcji Greena z funkcją gęstości stanów
Zadania

14. RACHUNEK WARIACYJNY
14.1. Wariacja funkcji i funkcjonału
14.2. Ekstremum funkcjonału
14.3. Równania Eulera
14.4. Zastosowania fizyczne
14.5. Ekstrema warunkowe

Dodatek. RÓWNANIA RÓŻNICOWE LINIOWE
D.l. Równania liniowe pierwszego rzędu
D.2. Równania jednorodne rzędu drugiego
Zadania

Odpowiedzi do zadań

Literatura

  Cena:

Ilość

przechowalnia

28,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska