UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania mieszkań w budynkach wielorodzinnych


Indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania mieszkań w budynkach wielorodzinnych
  Cena:

Ilość

przechowalnia

17,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
118
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

17,00 zł

W pracy przedstawiono badania, które dowodzą że najwłaściwszą metodą podziału kosztów ogrzewania budynku wielorodzinnego jest podział proporcjonalny do powierzchni mieszkań i utrzymywanej średniej różnicy temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Badania te dowodzą, że jeśli w podziale kosztów parametrem jest strumień ciepła doprowadzany do poszczególnych mieszkań, to powinien on być sumą strumieni ciepła doprowadzanych przez grzejniki, przewody nieizolowane i przegrody pomiędzy mieszkaniami.
Tymczasem przyjmuje się, że ten całkowity strumień jest równy strumieniowi ciepła dostarczanego przez grzejniki, i mierzy się go przy pomocy nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania, co jest założeniem błędnym.
W niniejszej pracy:
- oceniono system stosowania nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania w procesie indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań w budynkach wielorodzinnych,
- dokonano przeglądu aktualnych rozliczeń na przykładzie budynków wielorodzinnych w Białymstoku,
- podano metody indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania,
- wykonano obliczenia weryfikujące proponowaną metodę rozliczania kosztów (metodę proporcjonalnego podziału kosztów do powierzchni mieszkań i utrzymywanej, w okresie rozliczeniowym, średniej różnicy temperatur wewnętrznej i zewnętrznej),
- opisano, na podstawie wykonanych pomiarów, wpływ odcięcia dopływu czynnika grzejnego do grzejników w wybranych pomieszczeniach budynku na ogrzewanie tych pomieszczeń i na ogrzewanie pomieszczeń pozostałych oraz na koszty ich ogrzewania i ogrzewania całej bryły budynku.

Spis Treści:

STRESZCZENIE OZNACZENIA

1. WPROWADZENIE

1.1. Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej na zmiany indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania
1.2. Urząd Regulacji Energetyki (URE)
1.3. Wprowadzenie nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania w Polsce
1.4. Rozliczanie kosztów ogrzewania w Europie Zachodniej

2. CEL PRACY

3. PRZEGLĄD PRAC O ROZLICZANIU KOSZTÓW OGRZEWANIA
W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH
3.1. Początki indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania w Polsce
3.2. Prace naukowe Komitetu Badań Naukowych
3.2.1. System i kryteria jakości rozliczania kosztów ogrzewania w warunkach krajowych określone metodą analizy wielowymiarowej
3.2.2. Doskonalenie metody podziału kosztów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych z uwzględnieniem rzeczywistych stanów eksploatacyjnych
3.3. Publikacje w czasopismach naukowo-technicznych, materiałach
konferencyjnych i internecie    
3.3.1. Indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania według wskazań nagrzejnikowych podzielników kosztów - doświadczenia i uwagi rozliczających się użytkowników
3.3.2. Racjonalne gospodarowanie energią i wodą w budynkach mieszkalnych - indywidualne rozliczanie kosztów
3.3.3. Przewymiarowanie grzejników c.o. w aspekcie poprawności podziału kosztów ogrzewania
3.3.4. Wpływ współczynników redukcyjnych jakości energetycznej jednostki użytkowej na podział kosztów ogrzewania
3.3.5. Symulacja procesu przepływu ciepła pomiędzy pomieszczeniami o zróżnicowania temperaturze
3.3.6. Wymagana moc cieplna grzejników c.o. przy uwzględnieniu przepływów ciepła z mieszkania do mieszkania
3.3.7. Społeczne aspekty rozliczania kosztów ogrzewania
3.3.8. Przewymiarowane grzejniki i znaczenie ciepła oddawanego przez rury grzewcze w rozliczaniu kosztów ogrzewania z zastosowaniem podzielników kosztów
3.3.9. Metody podziału indywidualnych kosztów ogrzewania
w budynkach wielorodzinnych w świetle znowelizowanego Prawa Energetycznego
3.3.10. Inne uwagi dotyczące rozliczania kosztów ogrzewania
3.4. Interpretacja cytowanej literatury tematu

4. ANALIZA ROZLICZEŃ NA PRZYKŁADZIE BIAŁOSTOCKICH
BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH (SEZON GRZEWCZY 2004/2005)
4.1. Charakterystyka białostockich budynków wielorodzinnych
4.2. Urządzenia do określania zużycia ciepła w mieszkaniach
4.2.1. Podzielniki kosztów ogrzewania
4.2.2. Ciepłomierze
4.3. Rozliczenia dokonywane za pomocą podzielników kosztów ogrzewania 4.3.1. Określenie udziału jednostek zużycia ciepła dostarczonego przez
grzejniki do mieszkania w całkowitej sumie jednostek zużycia
ciepła dostarczonego do grzejników wszystkich mieszkań
4.3.2. Jednostkowe koszty ogrzewania
4.4. Rozliczenia dokonywane za pomocą ciepłomierzy
4.4.1. Pobór ciepła w poszczególnych mieszkaniach zgodnie
z odczytem
4.4.2. Pobór ciepła w poszczególnych mieszkaniach skorygowany przez
współczynniki
4.4.3. Jednostkowe koszty ogrzewania
4.5. Porównanie obu sposobów rozliczeń

5. METODY INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA
5.1. Ogólne zależności opisujące indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania
5.2. Podział kosztów ogrzewania budynku proporcjonalny do ilości ciepła dostarczonego do poszczególnych mieszkań
5.2.1. Wykorzystanie ciepłomierzy mieszkaniowych
5.2.2. Wykorzystanie nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania
5.3. Podział kosztów ogrzewania budynku proporcjonalny do powierzchni mieszkań i utrzymywanej w okresie rozliczeniowym średniej różnicy temperatury wewnętrznej i zewnętrznej
5.3.1. Podział kosztów z wykorzystaniem pomierzonej średniej różnicy
temperatury wewnętrznej i zewnętrznej dla okresu rozliczeniowego
5.3.2. Podział kosztów z wykorzystaniem pomiaru nieokreślającego całkowitego ciepła dostarczanego do mieszkań
5.3.3. Podział kosztów z wykorzystaniem pomiaru określającego strumień ciepła dostarczanego przez grzejniki i przewody c.o. do poszczególnych mieszkań

6. SKUTKI ODCINKA DOPŁYWU CZYNNIKA GRZEJNEGO DO GRZEJNIKÓW W NIEKTÓRYCH LOKALACH BUDYNKU
6.1. Wiadomości ogólne
6.2. Opis obiektów
6.2.1. Budynek hotelowo-edukacyjny
6.2.2. Budynek mieszkalny
6.3. Urządzenie pomiarowe w systemie Daq Book firmy IOtech
6.3.1. Opis systemu pomiarowego
6.3.2. Jednostka centralna
6.3.3. Układ pomiarowy
6.4. Wykonanie pomiarów
6.5. Wyniki pomiarów
6.6. Wnioski

7. WERYFIKACJA METOD INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA

8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BIBLIOGRAFIA
SUMMARY
  Cena:

Ilość

przechowalnia

17,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność
przechowalnia
Czernicka Anna
7,00 zł
Wydawnictwo: Wydawnictwo REA
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska