UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 1. Fizjologiczne i biochemiczne podstawy żywienia zwierząt


Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 1. Fizjologiczne i biochemiczne podstawy żywienia zwierząt
  Cena:

przechowalnia

44,90 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
436
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

44,90 zł

Pierwsza część podręcznika akademickiego na temat żywienia zwierząt. W tomie tym omówiono:
- składniki pasz i ich znaczenie dla organizmu zwierząt
- budowę przewodu pokarmowego u przeżuwaczy, zwierząt monogastrycznych i ryb
- pobranie, trawienie i wchłanianie
- przemianę materii i składników mineralnych
- żywieniowe metody ograniczania skażenia środowiska naturalnego odchodami zwierzęcymi
- oraz systemy oceny wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt.
Materiał przygotowany został przez najlepszych specjalistów z różnych ośrodków naukowych.

Spis treści:

PRZEDMOWA

1. SKŁADNIKI CHEMICZNE PASZ I ICH ZNACZENIE DLA ORGANIZMU ZWIERZĄT
1.1. Woda i jej rola biologiczna - Julian Kamiński
1.2. Węglowodany (cukrowce) - Julian Kamiński
1.2.1 Monosacharydy (cukry proste)
1.2.2. Oligosacharydy
1.2.3. Polisacharydy
1.2.4. Heterosacharydy
1.2.5. Lignina i inne substancje strukturalne
1.3. Tłuszczowce (lipidy) - Julian Kamiński
1.3.1. Kwasy tłuszczowe
1.3.2. Tłuszcze proste
1.3.3. Tłuszcze złożone
1.3.4. Pochodne tłuszczowców
1.3.5. Wskaźniki charakteryzujące jakość tłuszczu
1.4. Białka i inne związki azotowe - Stanisław Buraczewski
1.4.1. Aminokwasy
1.4.1.1. Budowa aminokwasów
1.4.1.2. Podział aminokwasów
1.4.1.3. Właściwości i reakcje aminokwasów
1.4.1.4. Aminokwasy niezbędne
1.4.1.5. Skład aminokwasowy pasz i dawek
1.4.1.6. Strawność białka pasz i wchłanianie aminokwasów
1.4.2. Peptydy
1.4.3. Białka
1.4.3.1. Klasyfikacja białek
1.4.3.2. Białko pasz
1.4.4. Związki azotowe niebiałkowe
1.4.4.1. Aminokwasy niebiałkowe
1.4.4.2. Kwasy nukleinowe
1.4.4.3. Alkaloidy
1.4.4.4. Glikozydy
1.4.4.5. Glukozynolany
1.4.4.6. Inne związki niebiałkowe
1.4.5. Związki azotowe nieorganiczne
1.5. Stadniki mineralne - Dorota Jamroz
1.5.1. Wapń
1.5.2. Fosfor
1.5.3. Magnez
1.5.4. Potas, chlor, sód
1.5.5. Siarka
1:5.6. Mikroelementy i pierwiastki śladowe
1.5.7. Metale toksyczne
1.6. Witaminy - Stanisław Wójcik
1.6.1. Rodzaje witamin
1.6.2. Struktury chemiczne i cechy fizyczne
1.6.3. Mierniki ilościowe
1.6.4. Działanie witamin w organizmie zwierząt
1.6.5. Ewolucja stosowania witamin
1.6.6. Wrażliwość witamin na czynniki środowiskowe
1.6.7. Nazewnictwo witamin
1.6.8. Witamina A
1.6.9. Kalcyferole - witamina D
1.6.10. Tokoferole - witamina E
1.6.11. Menadion - witamina K
1.6.12. Tiamina - witamina B1
1.6.13. Ryboflawina - witamina B2
1.6.14. Niacyna - witamina B3
1.6.15. Kwas pantotenowy - witamina B5
1.6.16. Pirydoksyna - witamina B6
1.6.17. Biotyna - witamina H
1.6.18. Kwas foliowy
1.6.19. Cyjanokobalamina - witamina B12
1.6.20. Kwas askorbinowy - witamina C
1.6.21. Substancje traktowane jako witaminy
1.7. Antyżywieniowe i toksyczne składniki pasz - Dorota Jamroz

2. BUDOWA PRZEWODU POKARMOWEGO ZWIERZĄT GOSPODARSKICH - Julian Kamiński
2.1. Przewód pokarmowy świni
2.2. Przewód pokarmowy konia
2.3. Budowa przewodu pokarmowego kury
2.4. Budowa przewodu pokarmowego przeżuwaczy

3. POBRANIE, TRAWIENIE I WCHŁANIANIE - Zygmunt M. Kowalski
3.1. Pobranie paszy
3.1.1. Regulacja mechaniczna pobrania paszy
3.1.2. Regulacja fizjologiczna pobrania paszy
3.1.3. Inne czynniki decydujące o pobraniu paszy
3.2. Trawienie
3.2.1. Enzymy trawienne
3.2.2. Trawienie u zwierząt jednożołądkowych
3.2.2.1. Trawienie w jamie gębowej
3.2.2.2. Trawienie w żołądku
3.2.2.3. Trawienie w jelicie cienkim
3.2.2.4. Trawienie w jelicie grubym
3.2.2.5. Trawienie u drobiu
3.3. Wchłanianie
3.3.1. Wchłanianie cukrów
3.3.2. Wchłanianie białek
3.3.3. Wchłanianie tłuszczów
3.3.4. Wchłanianie wody, składników mineralnych oraz witamin
3.4. Trawienie i wchłanianie składników pokarmowych u przeżuwaczy
3.4.1. Trawienie węglowodanów w żwaczu
3.4.2. Przemiany składników azotowych w żwaczu
3.4.3. Przemiany tłuszczów w żwaczu
3.4.4. Trawienie i wchłanianie w jelicie cienkim przeżuwaczy
3.5. Metody oznaczania strawności składników pokarmowych
3.5.1. Metody in vivo
3.5.1.1. Metoda bilansowa, czyli klasyczna
3.5.1.2. Metoda wskaźnikowa
3.5.1.3. Strawność pozorna i rzeczywista
3.5.1.4. Badania strawnościowe u drobiu
3.5.2. Metody woreczków nylonowych
3.5.3. Metody laboratoryjne (metody in vitro)
3.5.4. Szacowanie współczynników strawności na podstawie składu chemicznego paszy (metody matematyczne)
3.6. Czynniki wpływające na strawność składników pokarmowych

4. PRZEMIANA MATERII I ENERGII
4.1. Przemiana węglowodanów - Stanisław Buraczewski, Lucyna Buraczewska
4.1.1. Synteza glukozy
4.1.2. Rozkład glukozy
4.1.3. Cykl kwasów trikarboksylowych
4.1.4. Cykl pentozofosforanowy
4.1.5. Synteza glikogenu i laktozy
4.1.6. Przemiany u przeżuwaczy
4.2. Przemiana tłuszczowców - Stefania Smulikowska
4.2.1. Przemiana lipidów, rozkład, synteza
4.2.2. Niezbędne kwasy tłuszczowe
4.2.3. Dynamika odkładania tłuszczu
4.2.4. Wpływ jakości tłuszczu paszy na jakość i skład odłożonego tłuszczu
4.2.5. Skład tłuszczu mleka
4.2.6. Zakłócenia w przemianie tłuszczów
4.2.7. Tolerancja na tłuszcz
4.2.8. Zapotrzebowanie na tłuszcz
4.3. Przemiana białek - Lucyna Buraczewska, Stanisław Buraczewski
4.3.1. Biosynteza i rozkład aminokwasów
4.3.2. Biosynteza i rozkład białek
4.3.3. Zapotrzebowanie na białko
4.3.3.1. Zapotrzebowanie bytowe
4.3.3.2. Zapotrzebowanie produkcyjne
4.3.3.2.1. Wzrost a zapotrzebowanie na białko
4.3.3.2.2. Zapotrzebowanie na białko do produkcji mleka
4.3.3.2.3. Zapotrzebowanie na białko do produkcji jaj
4.3.3.2.4. Zapotrzebowanie na białko w okresie rozrodu
4.3.4. Bilans azotu - Barbara Pastuszewska
4.3.5. Metody oceny wartości odżywczej (biologicznej) białka
4.3.6. Optymalne profile aminokwasów w diecie dla zwierząt monogastrycznych - białko idealne - Dorota Jamroz
4.4. Przemiana energii - Piotr Poczopko
4.4.1. Zapotrzebowanie na energię w organizmie
4.4.2. Bilans energii
4.4.3. Szybkość wytwarzania ciepła w różnych warunkach
4.4.4. Tempo metabolizmu a rozmiary ciała
4.4.5. Zachowanie stałocieplności organizmu
4.4.6. Metody pomiarów przemiany energii

5. PRZEMIANY SKŁADNIKÓW MINERALNYCH - Dorota Jamroz
5.1. Absorbcja i wydalanie, dostępność składników mineralnych
5.2. Tworzenie rezerw i mobilizacja składników mineralnych
5.3. Współzależności między składnikami mineralnymi (synergistyczne i antagonistyczne działanie)
5.4. Metody określania zapotrzebowania zwierząt na składniki mineralne
5.5. Zawartość składników mineralnych w dawkach dla różnych gatunków zwierząt - zapotrzebowanie na makro- i mikroelementy

6. ŻYWIENIOWE METODY OGRANICZANIA SKAŻENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ODCHODAMI ZWIERZĘCYMI - Andrzej Potkański
6.1. Wstęp
6.2. Sposoby ograniczania emisji azotu i fosforu
6.2.1. Zwierzęta monogastryczne
6.2.2. Zwierzęta przeżuwające
6.2.3. Emisja metanu przez zwierzęta przeżuwające

7. SYSTEMY OCENY WARTOŚCI POKARMOWEJ I ZAPOTRZEBOWANIA ZWIERZĄT
7.1. Historia systemów i mierników wartościowania pasz - Aleksandra Ziołecka
7.2. Systemy oceny wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania u przeżuwaczy - Zygmunt Maciej Kowalski     7.2.1. Nowe systemy oceny wartości energetycznej pasz i zapotrzebowania zwierząt przeżuwających
7.2.2. Wartość energetyczna pasz dla przeżuwaczy według francuskiego systemu INRA
7.2.3. Zapotrzebowanie energetyczne zwierząt przeżuwających
7.2.4. Nowe systemy oceny wartości pokarmowej białka pasz i zapotrzebowania zwierząt przeżuwających
7.2.5. Wartość pokarmowa białka pasz według francuskiego systemu INRA
7.2.6. Zapotrzebowanie zwierząt na BTJ
7.2.7. MetTJ%BTJE i LizTJ%BTJE - nowe jednostki systemu białkowego INRA
7.2.8. System wypełnienia w systemie INRA
7.2.8.1. Wartość wypełnieniowa pasz
7.2.9. Zdolność pobrania paszy
7.3. Systemy wartościowania energii i białka dla świń - Stanisław Buraczewski
7.3.1. Wartość energetyczna pasz dla świń
7.3.2. Wartość białka dla świń
7.4. Określanie zapotrzebowania na energię i białko u koni - Aleksandra Ziołecka
7.4.1. Zapotrzebowanie koni na energię
7.4.2. Zapotrzebowanie koni na białko
7.5. Systemy oceny wartości pokarmowej i zapotrzebowania u drobiu - Jan Barteczko
7.6. Systemy oceny wartości pokarmowej i zapotrzebowania u zwierząt futerkowych
7.7. Systemy oceny wartości pokarmowej i zapotrzebowania u psów i kotów
7.8. Systemy oceny wartości pokarmowej i zapotrzebowania u ryb

INDEKS
  Cena:

przechowalnia

44,90 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska