UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Telekomunikacja, cz. 1


Telekomunikacja, cz. 1
  Cena:

Ilość

przechowalnia

99,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
344
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2005 - wyd. III
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

99,00 zł

Skrypt do przedmiotu ?Telekomunikacja'', stanowi podstawę do zajęć z wymienionego przedmiotu dla różnych specjalności. Druga część będzie obejmowała ?Systemy Telekomunikacyjne" ze szczególnym uwzględnieniem systemów łączności bezprzewodowych, które są dominujące w obiektach transportowych.
Skrypt rozpoczyna się rozdziałem zawierającym podstawowe określenia związane z modulacją i detekcją oraz klasyfikacją zakłóceń. W rozdziale tym podano również definicję sygnału analitycznego i jako przykład wykorzystano go do tworzenia sygnału jednowstęgowego i sygnału z manipulacją amplitudy. W skrypcie nie przedstawiono innych modulacji analogowych ze względu na brak takowych w programie nauczania przedmiotu. Obszernie przedstawiono natomiast obok różnych manipulacji PSK i PSK modulacje szerokopasmowe tworzące sygnały z rozproszonym widmem. Doceniając ważność i aktualność tej tematyki, chociażby z racji wchodzenia do eksploatacji globalnego systemu UMTS, przedstawiono w rozdziale 6, 7 i 8, problemy związane z ciągami PNI, które spełniają istotną rolę w systemach z sygnałami szerokopasmowymi. Trzy ostatnie rozdziały poświęcono kodowaniu kanału i kodowaniu sygnałów mowy, przy czym w kodowaniu kanału główną uwagę zwrócono na kody splotowe i dekodowanie wg algorytmu Viterbiego, zgodnie z ich aktualnym szerokim wykorzystaniem. Skrypt został napisany w taki sposób, że mogą z niego korzystać studenci różnych specjalności, zarówno ci dla których telekomunikacja jest przedmiotem encyklopedycznym, jak również studenci o specjalności ETT.

Spis treści:

Przedmowa

1. Modulacja i detekcja amplitudy
1.1. Pojęcie modulacji detekcji
1.2. Cel i przyczyny stosowania modulacji
1.3. Klasyfikacja rodzajów modulacji
1.4. Oznaczenie rodzajów modulacji
1.5. Istota modulacji
1.6. Istota detekcji
1.7. Pojęcie sygnału analitycznego
1.8. Jednowstęgowa modulacja amplitudy
1.8.1. Porównanie własności energetycznych modulacji J3 i A3
1.8.2. Filtrowa metoda wytwarzania sygnału jednowstęgowego
1.8.3. Systemy z pełną falą nośną H3
1.8.4. Transmisja ze szczątkową wstęgą boczną
1.9. Dwuwartościowa manipulacja amplitudy
1.9.1. Dwuwartościowa manipulacja amplitudy przebiegiem losowym

2. Manipulacja (kluczowanie) częstotliwości
2.1. Dwuwartościowa manipulacja częstotliwości
2.2. Wytwarzanie sygnału F51
2.3. Wybrane systemy FSK
2.3.1. Systemy FSK ze zwielokrotnieniem częstotliwościowym
2.3.2. Systemy FSK ze zwielokrotnieniem pozycyjnym
2.4. Kwantowana manipulacja częstotliwości
2.5. Manipulacje częstotliwości z oszczędnym widmem
2.5.1. Szybka manipulacja częstotliwości
2.5.2. Łagodna modulacja modulacji

3. Modulacje impulsowe
3.1. Ogólna zasada modulacji impulsowych
3.2. Modulacja amplitudy impulsów
3.3. Modulacja położenia (fazy) impulsów
3.4. Modulacja czasu trwania (szerokości) impulsów
3.5. Modulacja kodowo- impulsowa
3.6. Modulacja delta

4. Manipulacja (kluczowania) fazy
4.1. Dwuwartościowa bezwzględna manipulacja fazy
4.2. Wielowartościowa bezwzględna manipulacja fazy
4.3. Różnicowa manipulacja fazy
4.4. Porównanie widm sygnałów z wielowartościową manipulacją fazy
4.5. Wytwarzanie sygnałów z różnicową manipulacją fazy
4.6. Rozstrojona manipulacja fazy
4.7. Mieszana manipulacja amplitudowo - fazowa

5. Modulacje szerokopasmowe
5.1. Wprowadzenie
5.2. Systemy z sygnałami szerokopasmowymi o widmie rozproszonym za pomocą ciągów pseudolosowych
5.2.1. Zasada działania
5.2.2. System DS
5.2.2.1. Zysk przetwarzania i próg zakłóceniowy dla sytemu z sygnałami DS/SS
5.2.2.2. Układ funkcjonalny systemu DS./SS
5.3. Metody splatania ciągu informacyjnego z ciągiem PN
5.3.1. Struktury demodulatorów dla systemów SS/DS
5.3.2. Prawdopodobiedstwo błędu dekodera w systemie SS/DS
5.3.3. Własności systemu SS/DS. bez kodowania
5.3.4. Metody usuwania wąskopasmowych zakłóceń w systemie SS/DS
5.4. System ze skaczącą częstotliwością FH

6. Ciągi liniowe maksymalnej długości
6.1. M-ciagi, właściwości i generacja
6.1.1. Wprowadzenie
6.1.2. Okresowe ciągi liniowe. Ciągi liniowe maksymalnej długości (M-ciągi)
6.1.3. Generacja, opis struktury generatorów ciągów liniowych
6.1.4. Cykliczność i charakterystyka korelacyjna liniowych M-ciągów
6.2. Sprzętowe realizacje operacji nad GF (p")
6.2.1. Realizacja podstawowych działań nad polami GF(q) przy q=2"
6.3. Ciągi o korzystnych charakterystykach korelacyjnych generowane metodami czasowymi lub częstotliwościowymi
6.3.1. Ciągi zbalansowane o optymalnych własnościach autokorelacyjnych generowane w dziedzinie czasu
6.3.2. Spektralne metody generacji ciągów na podstawie charakterów grup skończonych

7. Nieliniowe ciągi maksymalnej długości
7.1. Ogólne właściwości ciągów nieliniowych
7.1.1. Wprowadzenie
7.1.2. Typy nieliniowych M-ciągów i ich charakteryzacja 
7.2. Generatory i właściwości nieliniowych M-ciągów z nieliniową logika zewnętrzną
7.2.1. Generatory z nieliniową logiką zewnętrzną w postaci m-iloczynu
7.2.2. Generatory z nieliniową logiką zewnętrzną w postaci
bent-funkcji
7.3. Generatory nieliniowych ciągów kompozycyjnych (kombinacyjnych) M-ciągów i właściwości tych ciągów
7.3.1. Generatory i M-ciągi Geffe
7.3.2. Generatory i M-ciągi Jenningsa
7.4. Generator ciągów z nieliniową funkcją sprzężenia zwrotnego. Ciągi de Bruijna
7.5. Ciągi nieliniowe generowane za pomocą funkcji teorio-liczbowych
7.5.1. Wprowadzenie do problema. Właściwości ciągówLagrange'a i Jacobiego
7.5.2. Ciągi Lagrangre'a
7.5.3. Ciągi Jacobiego

8. Zabezpieczenie kryptograficzne systemów łączności 
8.1. Wprowadzenie do problemu
8.2. Struktura szerokopasmowego systemu łączności z ochroną kryptograficzną
8.3. Przykłady generatorów i ocena ich właściwości kryptograficznych
8.3.1. Generator Gollmana
8.3.1. Generator progowy Bruera
8.3.3. Generator Günthera
8.3.4. Generatory samodecydujące
8.3.5. Uwagi końcowe

9. Zabezpieczenie transmisji danych przed błędami
9.1. Wprowadzenie
9.2. Proste modele kanałów telekomunikacyjnych _
9.3. Kody wykrywające błędy nieparzyste
9.4. Kody liniowe
9.5. Kody cykliczne
9.5.1. Operacje arytmetyczne

10. Kody splotowe i dekodowanie Viterbiego w systemach telekomunikacyjnych
10.1. Wprowadzenie
10.2. Kody splotowe
10.3. Przykładowe kody splotowe
10.4. Dekodowanie kodów splotowych za pomocą algorytmu Viterbiego
10.5. Podoptymalne metody dekodowania kodów splotowych
10.6. Algorytm Viterbiego z ograniczoną pamięcią
10.7. Praktyczna realizacja algorytmu Viterbiego
10.8. Dekodowanie sekwencyjne
10.9. Porównanie dekodera sekwencyjnego i dekodera Viterbiego ..

11. Kodowanie sygnałów mowy
11.1. Wprowadzenie
11.2. Przegląd algorytmów kodowania mowy
11.3. Wokodery z predykcją liniową
11.4. Kodowanie mowy CELP
11.5. Filtr symulujący kanał głosowy
11.6. Sygnały pobudzenia w koderach CELP
11.7. Standardy kodowania mowy dla systemów CDMA

12. Nowoczesne technologie i techniki w łączności szerokopasmowej i procesie usuwania zakłóceń wąskopasmowych
12.1. Technologia CCD
12.1.1. Analogowy rejestr przesuwny
12.1.2. Filtr dopasowany
12.1.3. Układ całkujący ze sprzężeniem zwrotnym
12.1.4. Demodulatory
12.1.5. Inne zastosowania
12.2. Technologia SAW
12.2.1. Podzespoły wykonywane w technologii SAW
12.3. Technologia ACT
12.3.1. Adaptacyjny system DS. w technologii ACT
12.4. Transformata waveletowa
12.5. Sztuczne sieci neuronowe

13. Odporność na zakłócenia modulacji dyskretnych
13.1. Kryteria jakości przesyłania wiadomości dyskretnych
13.2. Optymalny odbiór sygnałów z modulacją dyskretną
13.2.1. Optymalny odbiór kohorentny (synchroniczny)
13.2.2. Prawdopodobieństwo błędu w systemach binarnych przy optymalnym odbiorze koherentnym
13.2.3. Odbiór optymalny za pomocą filtrów dopasowanych
13.3. Optymalny odbiór niekoherentny (niesynchroniczny)
13.3.1. Niekoherentny odbiór sygnału ASK
133.2. Niekoherentny odbiór sygnałów FSK
13.4. Nieoptymalny odbiór niekoheretny
135. Odbiór wiadomości dyskretnych w kanałach z zanikami
13.6. Odbiór sygnałów z różnicową manipulacją fazy
13.6.1. Odbiór sygnałów z dwuwartościową różnicową manipulacją fazy
13.6.2. Sposoby wytwarzania sygnału odniesienia przy koherentnym odbiorze sygnałów z manipulacją fazy ..

Literatura

Streszczenie

Abstract
  Cena:

Ilość

przechowalnia

99,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska